Katalog

Joanna Marcisz, 2019-03-06
Kraków

Muzyka, Konspekty

Konspekt zajęć rytmiki klasa II Szkoły Muzycznej I stopnia

- n +

Temat: Triola ósemkowa w ćwiczeniach słuchowo- głosowo-ruchowych, kl. II I st.


Cele:
• kształcenie szybkiej reakcji słuchowo- ruchowej na triole ósemkowe
• kształcenie precyzji ruchowej w wykonaniu trioli ósemkowej
• kształcenie umiejętności utrzymania stałego pulsu
• kształcenie poczucia tonalnego
• prawidłowa realizacja kanonu „Zegar” J. Tomkowskiej
• utrwalenie gamy D- dur oraz interwału tercji


Pomoce:
• materiał nutowy kanonu „Zegar” J. Tomkowskiej
• instrumenty perkusyjne
• chustki


Przebieg lekcji:


1. Przywitanie, sprawdzenie obecności

2. Wstęp do lekcji: Marsz, bieg, rytmy z triolami ósemkowymi, podskoki, długie wartości na uspokojenie.


3. Ćwiczenie inhibicyjno- incytacyjne: poruszanie się zgodnie z muzyką w metrum 3/4 z sygnałem dźwiękowym-(triola ósemkowa – obrót z chustką, półnuta z kropką – zatrzymanie i dmuchanie rozłożonej chustki)


4. Ćwiczenia solfeżowe utrwalające gamę D-dur

• Rozgrzewka głosowa- śpiewanie zrytmizowanej gamy D-dur w metrum (rytm triola ósemkowa i ćwierćnuta w metrum 2/4)
• Śpiewanie trichordów z identyfikacją 3 i 3> za pomocą kodów palcowych
• Śpiewanie tercji gamowłaściwych
• Reakcja ruchowa na tercje gamowłaściwe, identyfikacja interwałów harmonicznych z użyciem ustalonych kodów
5. Echo rytmiczne w metrum 3/4 reakcja ruchowo- głosowa na ruchy taktowania:
• Pierwszy ruch- ćwierćnuta (uczniowie uderzają ćwierćnutami rękoma o podłogę i mówią „bim”)
• Drugi ruch – triola ósemkowa (uczniowie uderzają o uda rytm trioli ósemkowej i mówią „cyk cyk cyk”)
• Trzeci ruch- półnuta z kropką (uczniowie klaszczą półnutę z kropką pokazując jej brzmienie i mówią „bom”)

6. Ćwiczenia reakcji słuchowo-ruchowej na przebieg harmoniczny w gamie D- dur: Uczniowie dobrani w pary, Tonika- uczniowie spacerują parami zgodnie z muzyką, S - uczniowie poruszają się w kółeczkach, D- uczniowie idą w tył parami.

7. Ćwiczenie słuchowo-głosowe – kanon „Zegar”
• Śpiewanie melodii kanonu „Zegar”, utrwalenie w jednogłosie, reakcja ruchowa na triolę ósemkową (zataczanie koła chustką)
• Śpiewanie w kanonie z reakcją ruchową na triolę ósemkową
• Realizacja ostinato na instrumentach perkusyjnych
• Śpiewanie „Zegara” w kanonie, realizacja z ostinato na instrumentach perkusyjnych

8. Dyktando rytmiczne- rozpoznawanie oraz ułożenie rytmów na podstawie kanonu (uczniowie układają kartoniki z rytmami w odpowiedniej kolejności)

9. Realizacja ruchowa rytmu „Zegara”:
• Realizacja rytmu w kole z taktowaniem
• Realizacja ruchowa rytmu: uczniowie realizują rytm kanonu parami według swojego pomysłu z chustkami

10. Realizacja układu ruchowego w kanonie „Zegar”
Ustawienie: po 3-4 uczniów w rogu kwadratu (każdy róg kwadratu realizuje poszczególne głosy: I, II, III, IV), bez trzymania

Takt 1-2 kółko chustką na triolę ósemkową, następnie dwa kroki do przodu, rozłożenie chustki i jej podniesienie na półnutę z kropką
Takt3-4 jak 1-2 ale w tył
Takt 5-6 wiatraczek za prawą ręką- realizacja krokami rytmu
Takt 7-8 dojście trzema krokami w miejsce sąsiedniego rogu kwadratu, w I kierunku tańca i obrót z rozłożoną chustką

11. Realizacja kanonu „Zegar” w dwóch grupach uczniów: pierwsza grupa realizuje układ ruchowy, druga grupa realizuje kanon z ostinato granym na instrumentach perkusyjnych (bębenek- ćwierćnuta, pauza ćwierćnutowa, pauza ćwierćnutowa, marakasy- pauza ćwierćnutowa, dwie ósemki, dwie ósemki, klawesy- triola ósemkowa, ćwierćnuta, pauza ćwierćnutowa)

12. Podsumowanie lekcji, pożegnanie

Bibliografia:
J. Tomkowska- Kanony są dobre na wszystko - zbiór kanonów na rożne okazje
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.