AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Ślusarska, 2019-03-06
Błaszki

Małgorzata Zasina, Anna Mrowiec, Ewa Marcinkowska, Katarzyna Toboła
Uroczystości, Scenariusze

„Wolność – to ta najjaśniejsza z gwiazd” - Scenariusz wieczornicy patriotyczno - religijnej z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

- n +

Scenariusz wieczornicy patriotyczno - religijnej
z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

„Wolność – to ta najjaśniejsza z gwiazd”


Rok szkolny 20018/2019


Opracowanie scenariusza: Małgorzata Ślusarska, Małgorzata Zasina
Projekt dekoracji i wykonanie dekoracji: Ewa Marcinkowska, Katarzyna Toboła
Przygotowanie zaproszeń, plakatów i śpiewnika : Anna Mrowiec
Przygotowanie prezentacji multimedialnej: Małgorzata Ślusarska, Małgorzata Zasina, Anna Mrowiec
Uroczystość szkolną przygotowali uczniowie klas I , II i III pod opieką nauczycieli: Małgorzaty Ślusarskiej, Małgorzaty Zasiny, Anny Mrowiec, Ewy Marcinkowskiej, Katarzyny Toboły.

Cele:

- wychowanie w duchu patriotyzmu i nadrzędnych wartości
- rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przeszłością
- kształtowanie aktywnych postaw społecznych i religijnych
- kształtowanie umiejętności pracy w zespole i wystąpień publicznych

Termin i miejsce uroczystości:

O9.11.2018 r. – sala gimnastyczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach

Dekoracja:
Napis „Wolność – to ta najjaśniejsza z gwiazd” ,zdjęcia ojców niepodległości. Na środku sali ognisko wokół, którego siedzą występujący uczniowie oraz chór.
Uczniowie ubrani w wojskowe mundury. Do dekoracji wykorzystano wojskowe siatki maskujące.„Wolność – to ta najjaśniejsza z gwiazd”

Śpiew chóru „Kocham wolność” Chłopcy z Placu Broni, z prezentacją teledysku do tego utworu.

Recytator
Wiersz „ Wolność”.

Narrator

Wysłuchaliśmy wiersza pani Marioli Malinowskiej. Autorki tomiku poezji „Pomiędzy kroplami deszczu”, która jest dzisiaj razem z nami.

Narrator

Serdecznie witamy wszystkich w ten listopadowy dzień i zapraszamy do udziału w spotkaniu poświęconym 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Rocznice ważnych wydarzeń historycznych skłaniają nas do refleksji o przeszłości.
Przez 123 lata Polski nie było na mapie Europy. Nasi zaborcy Rosja , Prusy i Austria stosując przeróżne surowe metody starali się zniszczyć polską kulturę. Rusyfikacja i germanizacja ziem polskich choć przyczyniły się do cierpienia, śmierci, utraty majątków setek tysięcy naszych rodaków nie złamały ducha polskości. Mimo prześladowań potrafiliśmy utrzymać tożsamość narodową.

Śpiew chóru „Rota” ( wszyscy uczestnicy uroczystości stoją).

Film pt. „Złe Psy”.

Narrator
Przywrócenie niepodległości Polsce w 1918 roku było wysiłkiem całego narodu na przestrzeni wielu lat. Ogromny wpływ na utrzymanie tożsamości narodowej miały kolejne powstania: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, których celem było odzyskanie przez Polskę niepodległości. Choć wszystkie zakończyły się naszą klęską, to demonstrowały one światu, że nie godzimy się z utratą wolności.
Nie należy zapominać o znaczącej roli Kościoła w utrzymaniu polskości. To książeczki do nabożeństwa pisane w języku polskim służyły dzieciom jako elementarze. W kościołach śpiewano polskie pieśni kiedy zaborcy zabraniali używania języka polskiego w szkołach i urzędach.

Śpiew chóru „Boże coś Polskę” (wszyscy uczestnicy uroczystości stoją).Narrator
Szacunek dla własnego języka i historii ojczyzny jest obowiązkiem każdego Polaka.
Już w starożytności znany rzymski myśliciel Cyceron stwierdził „Nie znać historii, to na zawsze być dzieckiem”
Nie można kochać Ojczyzny bez znajomości jej losów.
Bardzo wymowne i trafne są rozważania Antoniego Słonimskiego w wierszu „Polska ukochana”:
„jest w każdym wiernym sercu Polaka,
W szumie gołębi na starym rynku,
W książce poety i na budowie, w codziennej pracy , w życzliwym słowie.
…. w każdym dobrym uczynku”.
Wiersz prowadzi nas do jednego wniosku: Polska leży w sercach Polaków. Dopóki ją kochają i troszczą się o nią – nie zginie.
Święty papież Jan Paweł II w wierszu „Ziemia trudnej jedności” patriotą określa człowieka, który kocha kraj, w którym się urodził, żyje i pracuje dla jego dobra, w razie niebezpieczeństwa jest w stanie poświęcić wszystko, nawet swe życie.

RECYTATOR

Gdy widzisz ptaka w locie jak wolny jest
Jak płynie sobie, aż po nieba kres.
Wiedz - niebo bywa pełne wichrów i burz
A z lotu ptaka już nie widać róż.

Bo wolność - to nie cel lecz szansa by
Spełnić najpiękniejsze sny, marzenia.
Wolność - to ta najjaśniejsza z gwiazd
Promyk słońca w gęsty las, nadzieja.

Wolność to skrzypce z których dźwięków cud
Potrafi wyczarować mistrza trud.
Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz
To słychać będzie tylko pisk, zgrzyt, płacz.

RECYTATOR

Bo wolność - to wśród mądrych ludzi żyć
Widzieć dobroć w oczach ich i szczęście.
Wolność - to wśród życia gór i chmur
Poprzez każdy bór i mur znać przejście.

Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew
Które pną się w słońce każda w swoją stronę.
Wolność brzmi jak radosny ludzi śmiech
Którzy wolność swą zdobyli na obronę -
Zwycięstwa, mądrości, prawdy i miłości
Spokoju, szczęścia, zdrowia i godności.

Wolność - to królestwo dobrych słów,
mądrych myśli, pięknych snów,
to wiara w ludzi.
Wolność - ją wymyślił dla nas Bóg
aby człowiek wreszcie mógł
w niebie się zbudzić.

Śpiew chóru „Jest taki kraj”, z prezentacją teledysku.

Narrator

Papież Jan Paweł II powiedział „Człowiek bowiem każdy idzie przed siebie. Podąża ku przyszłości. I narody Idą przed siebie. I ludzkość cała. Iść przed siebie – to znaczy nie tylko ulegać wpływom czasu pozostawiając stale za sobą przeszłość: dzień wczorajszy, rok, lata, stulecia … Iść przed siebie to znaczy mieć świadomość celu”.

Śpiew chóru „Twój dom”, w tle na ekranie biało – czerwona flaga.

Narrator

Kiedy Polski nie było na mapach nasi rodacy mogli o niej jedynie marzyć lub śnić. Posłuchajmy jak wyobrażał ją sobie Stanisław Wyspiański.

Scenka I


Poeta
Panna Młoda
POETA
Panna młoda - ze snu, z nocy?

PANNA MŁODA
A sen to miałam,
choć nie spałam,
ino w taki ległam niemocy...

POETA
Od miłości panna młoda osłabła.

PANNA MŁODA
We złotej ogromnej karocy
napotkałam na śnie diabła;
takie mi sie głupstwo śniło,
tak sie ta pletło, bajało.
……………………………
Od tańcenia takem osłabła...
Śniło mi się, że siadam do karety,
a oczy mi sie kleją - o rety. -
Śniło mi się, że siedze w karecie
i pytam sie, bo mnie wiezą przez lasy,
przez jakiesi murowane miasta-
<>
a oni mówią: <> -
A kaz tyz ta Polska, a kaz ta ?
Pon wiedzą ?

POETA
Po całym świecie
możesz szukać Polski, panno młoda,
i nigdzie jej nie najdziecie,


PANNA MŁODA
To może i szukać szkoda.

POETA
A jest jedna mała klatka -
o, niech tak Jagusia przymknie
rękę pod pierś.

PANNA MŁODA
To zakładka
gorseta, zeszyta troche przyciaśnie.

POETA
- A tam puka ?

PANNA MŁODA
I cóz za tako nauka ?
Serce -! - ?

POETA
A to Polska właśnie.

ŚPIEW: PIEŚŃ KOMENDANTA

Narrator
Niestety bardzo krótko Polska cieszyła się wolnością. 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Spójrzmy na wrzesień 1939 roku oczami poety.

RECYTATOR

Zanim stąd odszedłem pamiętnej jesieni …
Z krzyżykiem na piersi, z różańcem w kieszeni,
z grudką ziemi … łzami matki zroszoną,
z głową pochyloną, pobłogosławioną…
I zanim wszedłem na żołnierskie drogi
Tu ścierniska kłuły moje bose nogi,
Tu przeżyłem dramat wrześniowy Narodu,
Tu śmierć najbliższych od kul, chorób, głodu,
Tu z piersi Matki – wyssałem to z mlekiem,
„Być dobrym Polakiem, znaczy być Człowiekiem”…
Tu po raz pierwszy powąchałem prochu …
I tak wrastałem w Naród mój po trochu.
Choć potem tak wiele, tak wiele się działo,
Co wyniosłem stamtąd, święte pozostało.

Scenka II
RECYTATOR

O Boże!...
Najpierw jechali długo,
wieziono ich wiosenną szarugą.
... Ilu ich było? Dwa? Pięć? Osiem? Dwanaście tysięcy?...
Pamiętamy ich zbrojnych i hojnych,
pamiętamy młodziutkich przed wojną...RECYTATOR

O Boże... Nie myśleć więcej.
Każdy dzień ma swoją pracę.
a tamto - nie powraca.
... A jednak...
O czym myślał, zanim umierał
za szeregiem walący się szereg?

RECYTATOR:
Będziemy kiedyś wiedzieli,
skoro już wyszli spod ziemi.
Ktoś ocalony cudem,
ktoś schowany przypadkiem w rowie
straszliwą opowieść opowie:
czy szarpały ich ręce brudne?
czy poszli na rzeź bez oporu?
czy konali wiosennym wieczorem?
czy zabito ich w mroźne rano?

RECYTATOR:

O Boże…
Czy im się pożegnać dano?
Czy do końca, aż kat wystrzelił,
o niczym nie wiedzieli?

Jeden był jedynak u matki,
a drugi u ojca ostatni;
a trzeci popełnił zbrodnię
i jeszcze jej nie zamodlił.
U czwartego synek i żona,
piątemu wielkość sądzona...
... Jak to być może?!
a katów przecie także Pan Bóg stworzył...

Śpiew chóru „ Ojczyzno ma”, w tle na ekranie biało – czerwona flaga.

Narrator
Wielu poetów żyjących w tragicznych dla kraju czasach szukało pocieszenia w wierze i zwracało się do Boga prosząc o ratunek dla Ojczyzny.

Recytatorki

Od krwi przelanej naszych braci,
Od ceny, którą trzeba płacić
Uchroń nas, Panie!
Od poniewierki, zastraszenia
I od wyzbycia się sumienia,
Od lęku przed tym, co się stanie -
Uchroń nas, Panie!
Od dzieci naszych znieprawienia
i od umysłów zniewolenia,
Od krzywd i od zemsty za nie –
Uchroń nas Panie!
Od młodych naszych katowania
i człowieczeństwa podeptania,
Od tych, którzy kłamią -
Uchroń nas Panie!
Od rozerwania rąk łańcucha
i upodlenia ducha,
od popadnięcia w obłąkanie-
Uchroń nas, Panie!
Od zbeszczeszzzenia, co najświętsze
i od zwątpienia, w co największe,
Od tego, co niesie rozstanie –
Uchroń nas, Panie!
Za solidarność narodową
I wszystko to, co jest odnową,
Na życie czyste -
Daj siłę , Chryste!

Śpiew Ewa Demarczyk „Niebo złote Ci otworzę ….” . Teledysk do piosenki Ewy Demarczyk.Narrator
I stał się cud. Posłuchajmy wiersza o tym tytule, którego autorką jest Pani Mariola Malinowska.

Recytator
Wiersz „I stał się cud”


Narrator

O patriotyzmie pisało wielu poetów między innymi Ignacy Krasicki, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid, Artur Oppman, Władysław Bełza oraz noblistka Wisława Szymborska.
Nie sposób przedstawić twórczości wszystkich wymienionych autorów. My zaprezentujemy wiersz Artura Oppmana, który bezgranicznie ukochał Ojczyznę a ponad wszystko ukochał stolicę Polski – Warszawę. Opisywał jej urok, tajemnicze zaułki Starego Miasta. Ojczyzna oddała mu swoją miłość, doczekał się wolności.
Przedstawimy wiersz pt „Krzyż „Virtuti Militari”.

Recytator „Krzyż „Virtuti Militari” .

Narrator
Wisława Szymborska w wywiadach wielokrotnie podkreślała swoje przywiązanie do Krakowa, chodź się w nim nie urodziła i do Polski. Posłuchajmy ostatniego wiersza, który będzie ukoronowaniem tak bardzo zaniedbywanego w naszych czasach pojęcia Patriotyzm – czyli miłość do Ojczyzny.

Śpiew uczennicy „Gawęda o miłości ziemi ojczystej” z podkładem muzycznym.

Narrator
Dzisiejsi 18 – latkowie mają szczęście żyć w niepodległym kraju. 100 lat temu ich rówieśnicy byli świadkami jak Polska dopiero odradzała się jako niezależne państwo.
Na zakończenie naszego spotkania posłuchajmy wzruszającego, ostatniego przemówienia do młodych ludzi uczestnika powstania warszawskiego generała Zbigniewa Ścibora – Rylskiego. Generał zmarł 3 sierpnia 2018 roku w wieku 101 lat.

Prezentacja przemówienia.

Śpiew chóru „Śpiewka 1920” z prezentacją teledysku.


W przedstawieniu wykorzystano utwory:
Chłopcy z Placu Broni
M. Malinowska, Pomiędzy kroplami deszczu, Copyright 2016
M. Malinowska, I stał się cud, Copyright 2016
Film „Złe Psy”
M. Grechuta, Wolność. Kompozytor M. Grechuta.
S. Wyspiański, Wesele.
J. Pietrzak, Jest taki kraj, kompozytor Zbigniew Raj.
W. Chotomska, Twój dom
W. Szymborska, Gawęda o miłości ziemi ojczystej.
A. Oppman, Krzyż „Virtuti Militari”
E. Demarczyk, Niebo złote Ci otworzę…
J. Cygan, Śpiewka 1920. Kompozytor Krzesimir Dębski
Ks. K. Dąbrowski, Ojczyzno ma. Kompozytor ks. K. Dąbrowski.
Anonimowa modlitwa, Od krwi przelanej …
K. Iłłakowiczówna, Rocznica Katyńska.
Autor nieznany, Pieśń Komendanta.
Wykorzystano wybrane materiały udostępnione na stronie internetowej:
https://youtu.be/nYMiNuJJyYM
https://youtu.be/5RO2mvOSGpU
https://youtu.be/9sD84RxVsgs
https://youtu.be/Vfm-jMql024
https://youtu.be/XyOPRqdF7X8
https://youtu.be/p6QuluBCwYgZgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.