AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Okuń, 2019-03-05
Piaski

Pedagogika, Scenariusze

Karuzela dni tygodnia

- n +

Scenaruisz lekcji obserwowanej


Klasa: O B Data: 04.01.2019 r. Nauczyciel- Joanna Okuń
Temat: Karuzela dni tygodnia
Cele lekcji (nauczyciela):
1. Uczeń zapoznaje się z dniami tygodnia;
2. Słucha z uwagą opowiadania czytanego przez nauczyciela;
3. Udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści wysłuchanego tekstu;
4. Dzieli zdanie na wyrazy; wyrazy na sylaby;
5. Bierze udział w zabawie ruchowej;
6. Wypowiada się na temat: „Jaki jest Twój ulubiony dzeń tygodnia i dlaczego?”;
7. Wykonuje rysunki do wysłuchanego tekstu.
Cele sformułowane w języku ucznia:
1. Poznaję dni tygodnia;
2. Uważnie słucham opowiadania;
3. Potrafię udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu;
4. Dzielę zdanie na wyrazy i wyrazy na sylaby;
5. Aktywnie uczestniczę w zabawie ruchowej;
6. Mam swoje zdanie i je wypowiadam;
7. Potrafię wykonać ilustrację do usłyszanego tekstu.
„Nacobezu” – „ na co będę zwracał uwagę”:
Uczeń zapoznaje się nazwami dni tygodnia i dokonuje prób zachowania ich właściwej kolejności.

Metody prowadzenia lekcji i aktywności uczniów:
-Metody aktywizujace – praktycznego działania, swobodnej wypowiedzi, rundka
-Metoda słowna
Forma sprawdzenia osiągnięcia celu: Uczeń słucha opowiadania: „Bajka o dniach tygodnia” Czesława Janczarskiego, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu. Dzieli zdanie na wyrazy i wyrazy na sylaby. Liczy sylaby w wyrazach. Określa głoskę w nagłosie i wygłosie. Chętnie i aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej. Udziela odpowiedzi na pytanie: „Jaki jest Twój ulubiony dzień tygodnia i dlaczego?”. Dokonuje prób stosowania liczebników porządkowych. Wykonuje ilustrację do usłyszanego tekstu.
Kluczowe pytania do uczniów:
1. Czy potraficie wymienić kolejne dni tygodnia, zaczynając od poniedziałku?
Przebieg zajęć
1.Wyjęcie dużej koperty w której znajduje się siedem małych kopert z zadaniami i list, który jest instrukcją do dalszych czynności. List zostaje przeczytany przez nauczyciela.
2. Przeczytanie opowiadania: „Bajka o dniach tygodnia” Czesława Janczarskiego.
3. Zadawanie pytań dotyczącących wysłuchanego tekstu.
4.Podział zdania na wyrazy, wyrazu na syaby.
5. Wprowadzenie zabawy ruchowej.
6. Zadanie pytania dotyczącego ulubionego dnia tygodnia. Motywowanie do argumentowania wyboru.
7. Podsumowanie zajęć: Wykonanie ilustracji do usłyszanego tekstu.
8. Ewaluacja.
Materiały i pomoce dydaktyczne: koperta z zadaniami; koperty opisane dniami tygodnia, „Bajka o dniach tygodnia” Czesława Janczarskiego, kartki papieru z przygotowanymi kolumnami opisanymi dniami tygodnia, ołówki.

Praca domowa:
---------------------------
Uwagi nauczyciela po zajęciach:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ARKUSZ OBSERWACJI

Cel obserwacji:Ocenianie kształtujące.


Data obserwacji: ...........................,

przedmiot: ............................................................................., klasa: .........................

imię i nazwisko nauczyciela: .................................................................................................

typ obserwacji: ............................................................................................................................................
(doraźna / wspierająca / kontrolna / oceniająca)

Temat zajęć: .......................................................................................................................................

Metoda prowadzenia zajęć: ............................................................................................................

1.Przebieg lekcji / zajęć

1) Cele operacyjne nauczyciela do osiągnięcia w toku zajęć:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2) Cele lekcji w „jezyku ucznia”:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3) Czy sformułowane cele „w języku ucznia” zaciekawiły uczniów? Czy zostały odniesione do praktycznego sposobu wykorzystania nabywanej wiedzy lub umiejętności przez ucznia w życiu codziennym lub na innych przedmiotach?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4) Sposób monitorowania przez nauczyciela osiągania celów lekcji w trakcie zajęć (rodzaj kierowanych pytań kluczowych, formy ewaluacji bieżącej):

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5) W jakim stopniu pytania kluczowe zachęcały wszystkich uczniów do myślenie nad rozwiązaniem problemu postawionego przez nauczyciela? Czy pytania miały charakter pytań otwartych? Czy były kierowane do wszystkich uczniów, czy tylko chętnych? Czy poprzez kierowane pytania uczniowie mogli zauważyć szerszy kontekst omawianego zagadnienia? Czy uczniowie poszukiwali odpowiedzi na pytania nauczyciela w parach?
................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6) Sposób wykorzystania błędnych odpowiedzi uczniów przez nauczyciela:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7) Sposób oceniania uczniów:
a) Czy nauczyciel wskazał uczniowi mocne i słabe strony wypowiedzi, wykonanego zadania, ćwiczeń, itd.?
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b) Samoocena ucznia i ocena koleżeńska:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................

c) Forma informacji zwrotnej (komentarz ustny, recenzja, omówienie błędów):
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
d) Trafność i precyzyjność informacji zwrotnej:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
e) Udzielone wskazówki o możliwości poprawy oceny i sposobie do dalszej nauki:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8) Ocena efektywności udzielonej informacji zwrotnej:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
9) Stosowanie „nacobezu”:
a) Sposób komunikowania zakresu wymagań i sposobu wykonania ćwiczenia, pracy domowej:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b) Stopień zrozumienia przez uczniów kryteriów oceniania zadania/ pracy domowej:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................

c) Udzielenie wskazówek i porad do wykonania pracy domowej:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
d) Stopień zróżnicowania pracy domowej i zastosowanie zasady indywidualizacji;
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1) Sprawdzenie osiągnięcia celów lekcji:
a) Formy ewaluacji końcowej lekcji:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b) Dowody potwierdzające osiągnięcie celów lekcji:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Uwagi:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................... .......................................
data podpis dyrektora
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.