AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Kłosowska, 2019-03-06
Jelenia Góra

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Małgorzaty Kłosowskiej

nauczyciela mianowanego
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii Europejskiej
w Jeleniej Górze

w okresie od 1 września 2015 r do 31 maja 2018 r

ubiegającego się o stopień awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanego


Zgodnie z brzmieniem § 8. ust 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z dnia 8 grudnia 2004 r. z uwzględnieniem zmian zawartych w Rozp. MEN z dnia 14 listopada 2007 r.)
w okresie stażu zamierzam realizować następujące zadania:
Lp. Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań Rozporządzenia MEN z dnia 01.12.2004 r. Działania w kierunku rozwoju Termin realizacji
1. §8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1. Opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru, badających jakość mojej pracy edukacyjnej i wychowawczej. cały okres stażu
2. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy. cały okres stażu
3.Pełnienie funkcji Rzecznika Praw Ucznia. cały okres stażu
4. Doskonalenie własnej wiedzy i umiejętności, podniesienie jakości pracy szkoły poprzez podjęcie studiów podyplomowych na kierunku: logistyka i spedycja. październik 2015-luty 2017
5.Współorganizowanie: Olimpiady Przedsiębiorczości, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, Dolnośląskie Potyczki Hotelarskie, inne. cały okres stażu
6.Organizowanie lub współorganizowanie wyjazdu młodzieży ( klas IV) do Wrocławia na Salon Maturzystów-Perspektywy. wrzesień 2015, wrzesień 2016, wrzesień 2017,wrzesień 2018
7.Pełnienie funkcji inspektora BHP. cały okres stażu
8.Pełnienie funkcji wychowawcy klasy.
cały okres stażu
9. Opracowanie programu nauczania do kwalifikacji A.30 w zawodzie technik logistyk. wrzesień 2015
2. §8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1.Prowadzenie dziennika elektronicznego. cały okres stażu
2.Wprowadzanie zmian w pliku Statutu Szkoły.
cały okres stażu
3.Kontakt z rodzicami poprzez e-mail, skype. Przesyłanie plików z ocenami. cały okres stażu
3. §8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć 1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla nauczycieli w szczególności stażystów i nauczycieli kontraktowych. cały okres stażu
2. Prowadzenie szkoleń w ramach WDN. cały okres stażu
3. Współpraca z innymi nauczycielami w ramach zespołów: preorientacji zawodowej, zespołu przedmiotów zawodowych, aktualizacji statutu szkoły, zespołu promocji szkoły, zespołu ds. wychowawczych. cały okres stażu
4.Wpółpraca z Koordynatorem ds. bezpieczeństwa, Społecznym Inspektorem Pracy.cały okres stażu
4. §8 ust.2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich. 1.Opracowanie i wdrożenie programu pracy z uczniem mającym problemy w nauce. cały okres stażu
2.Opracowanie i wdrożenie programu pracy z uczniem zdolnym. cały okres stażu
5. §8 ust.2 pkt 4 b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników. 1.Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Uprawnienia: Technik Hotelarstwa, Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy, Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, Planowanie i realizacja usług w recepcji. Zgodnie z terminem powołania przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
6. §8 ust.2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. 1.Współpraca z zespołem ds. Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.
cały okres stażu
2.Współorganizowanie imprez szkolnych i środowiskowych.cały okres stażu
7. §8 ust.2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Współpraca z Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. cały okres stażu
2. Organizowanie cyklicznych wycieczek do Książnicy Karkonoskiej i innych instytucji kultury. cały okres stażu
3.Organizowanie lub współorganizowanie zbiórek na rzecz osób/uczniów potrzebujących.cały okres stażu
8. §8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Rozpoznanie i rozwiązywanie problemów ucznia o charakterze dydaktycznym. cały okres stażu
2. Rozpoznanie i rozwiązywanie problemów ucznia o charakterze wychowawczym. cały okres stażu


Nauczyciel mianowany: mgr Małgorzata Kłosowska
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.