AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Mystkowska, 2019-03-05
Wysokie Mazowieckie

Język rosyjski, Scenariusze

Scenariusz lekcji języka rosyjskiego

- n +

Scenariusz lekcji języka rosyjskiego .Klasa II rozszerzenia ( poziom rozszerzony)

Temat : Dlaczego dzisiejsza młodzież mało czyta? – dyskusja. Krótka i pełna forma przymiotnika.Почему сегодняшняя молодежь мало читает ?- беседа.

Cele lekcji :
- kształtowanie kompetencji komunikacyjnej w zakresie posługiwania się słownictwem związanym z kręgiem tematycznym - kultura – podstawowe dziedziny kultury , twórcy i ich dzieła , uczestnictwo w kulturze ,media,
- utrwalanie i wzbogacanie słownictwa i zwrotów związanych z literaturą , książką, rozwijanie umiejętności wypowiadania własnych opinii i ich obrony ,
- doskonalenie sprawności mówienia w języku rosyjskim poprzez stosowanie etykiety mowy i środków wyrażających intencje językowe .

Cele operacyjne :
- posługiwanie się poznaną leksyką ,
- formułowanie wypowiedzi na określony temat , wyrażanie własnych opinii ,
- transfer zdobytych na lekcji wiadomości na sytuacje typowego użycia – rozmowy sterowane ,
- odpowiadanie na pytania , wdrażanie do rozwiązywania zadań typu maturalnego .

Metody :
- pogadanka
- mapa skojarzeń
- wypowiedzi monologowe i dialogi

Formy pracy :
- plenum
- praca w parach jednolita

Środki dydaktyczne :
- teksty- kopie
- ćwiczenia gramatyczne
- wzory zestawów egzaminacyjnych

Podstawa programowa języka obcego – IV etap edukacyjny ( IV.1 na podbudowie wymagań poziomu III.0 dla III etapu edukacyjnego )

Treści nauczania :
1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań
ogólnych w zakresie następujących tematów:
9)
kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media);
2.Uczeń rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi :
-- określa główną myśl tekstu;
- określa główną myśl poszczególnych części tekstu;
- znajduje w tekście określone informacje;
- określa intencje nadawcy/autora tekstu;
- określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestników);

3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne :
- określa główną myśl tekstu;
- określa główną myśl poszczególnych części tekstu;
- znajduje w tekście określone informacje;
- określa intencje nadawcy/autora tekstu;
- określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu);
4. Uczeń tworzy krótkie, proste, zrozumiałe, wypowiedzi ustne:
- opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności;
- opowiada o wydarzeniach i komentuje je;
- przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
- wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia;
- stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji.
5. Uczeń tworzy wypowiedzi pisemne :
- opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności;
- opisuje wydarzenia i komentuje je;
- relacjonuje wydarzenia z przeszłości;
- wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia;
- stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze;


Standardy wymagań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego :
I.
WIEDZA
Zdający wykazuje się znajomością:
1)złożonych struktur leksykalno- gramatycznych umożliwiających:
a)rozpoznawanie i właściwy odbiór tekstów kultury danego obszaru językowego,
b)formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym,
morfosyntaktycznym i leksykalnym,
2)zasad konstruowania różnych form wypowiedzi ustnych i pisemnych,
II.UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
Zdający wykazuje się umiejętnością posługiwania się językiem obcym w zakresie:
1)odbioru tekstu, czyli rozumienia tekstów czytanych, bogatych pod względem
treści, o wysokim stopniu zróżnicowania tematyki oraz struktur leksykalno-gramatycznych, z
uwzględnieniem:
a)określania głównej myśli tekstu,
c)stwierdzania, czy tekst zawiera określone informacje,
e)określania intencji i opinii autora lub nadawcy tekstu,
2) tworzenie w formie wieloaspektowej wypowiedzi ustnej lub pisemnej, uwzględniającej:
a) opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk, czynności,
b) relacjonowanie wydarzeń,
c)przedstawianie i uzasadnianie własnych opinii, projektów, działań,
d)argumentowanie,
e)stosowanie środków leksykalno- gramatycznych, adekwatnie do ich funkcji,
f)pisemne wypowiadanie się w określonej formie, z zachowaniem podanego limitu słów,
3)reagowania językowego w formie ustnej lub pisemnej, czyli:
b)uczestniczenia w dyskusji ,udzielania informacji, wyjaśnień, argumentowania, wyrażania i obrony
własnych opinii i poglądów oraz negocjowania,
c)interpretowania i komentowania przedstawionych faktów oraz opinii innych osób,
d)dokonywania podsumowania dyskusji, rozmów i wypowiedzi,
e)stosowania środków językowych służących do wyrażania różnorodnych intencji oraz stanów
emocjonalnych, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej,
III.UMIEJĘTNOŚĆ KORZYSTANIA Z WIEDZY DOTYCZĄCEJ REALIÓW
CYWILIZACYJNO- KULTUROWYCH DO ODBIORU TEKSTÓW KULTURY
Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstów kultury danego obszaru językowego w
zakresie:
1)rozpoznawania odniesień do kontekstu cywilizacyjno- kulturowego,
3)interpretowania dzieł lub ich fragmentów w konwencjach gatunkowych i w konwencjach prądów
artystycznych epokiPrzebieg lekcji :

I . Faza wstępna
1. Powitanie.
2. Sprawdzenie listy obecności .
3. Sprawdzenie pracy domowej – wypowiedź : Рецензия на книгу.
4. Zapisanie tematu lekcji .
5. Podanie celów lekcji
II. Faza główna :
1. Nawiązanie do tematu lekcji , przypomnienie słownictwa.
2. Wprowadzenie słownictwa służącego do przekonania rozmówcy , wyrażania i obrony własnych sądów- praca z tekstem . (Materiały uzupełniające Ty za ili protiw , WSiP)
3. Sformułowanie wniosków.
4. Zapoznanie uczniów z tworzeniem i stosowaniem krótkiej formy przymiotnika .
5. Ćwiczenia na utrwalenie materiału gramatycznego.
III. Faza końcowa
1. Podsumowanie lekcji
2. Zadanie pracy domowej : praca pisemna na temat : Napisz artykuł do prasy rosyjskiej , w którym poruszysz problem , dlaczego dzisiejsza młodzież mało czyta i aby zachęcić do czytania przedstawisz recenzję książki , która Twoim zdaniem zasługuje na uwagę. ( 200-250słów).

Sporządziła : Agnieszka Mystkowska
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.