Katalog

Karina Stachowiak, 2018-10-31
Brodnica

Język niemiecki, Gry

Gry i zabawy językowe w nauce języka niemieckiego. Przykłady wykorzystania zabaw językowych w nauce innych przedmiotów.

- n +


Podczas nauki języka obcego warto posłużyć się tematyką innych przedmiotów i wykorzystać wiedzę, którą nasi uczniowie już zdobyli - odwołać się należy do takich przedmiotów jak geografia, historia, język polski oraz do wiedzy o sztuce i literaturze danego kraju.
Praktyka, działanie, aktywność, samodzielność uczniów – to niektóre cechy mające charakteryzować współczesną szkołę.
Działanie powoduje, że uczeń może natychmiast wykorzystać zdobytą wiedzę.

Wśród różnych metod aktywizujących, za najbardziej skuteczną ze względu na stopień przyswajania treści uważane są gry i zabawy dydaktyczne.

1. Ćwiczenie na słownictwo i wymowę. 
Wybieramy długi wyraz np. Klassenarbaitkorrektur i dajemy ok. 3-5 minut na wymyślenie jak największej liczby wyrazów składających się z tych liter. W zależności od materiału i poziomu uczniów można im zaliczać bądź nie różne formy tego samego wyrazu.
(język polski, język angielski, pozostałe przedmioty...)

2. Ćwiczenie na słownictwo i wymowę. 
Jedna osoba mówi alfabet, druga mówi stop i wymyślamy jak najwięcej wyrazów na daną literę np. M: Mutter, meine, Mund, Maus itp.
Indywidualnie lub wspólnie - 30 różnych wyrazów

(język polski, język angielski, geografia, biologia, historia, informatyka, muzyka, plastyka, matematyka, wf...

3.Ćwiczenie na słownictwo i wymowę. 
Państwa-miasta po niemiecku. Wybieramy odpowiednie kategorie np. państwa, miasta, rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, zwierzęta, rośliny, rzeczowniki w rodzaju męskim/żeńskim/nijakim, niemieckie imiona itp. Przebieg zabawy standardowy.
(np. plastyka, muzyka – nazwisko, dzieło, miasto, rok, technika malarska…)

4. Ćwiczenie na słownictwo i wymowę. 
Mix literkowy – podajemy wyrazy, które były do nauczenia, ale z poprzestawianymi literami, uczeń w zadanym czasie ma je uporządkować i w miarę możliwości powiedzieć, co znaczą np. lucheS (Schule), nudH (Hund).

Matematyka: sleaT (Tales), tmoeiager (geometria), jąktórt (trójkąt)…
(język polski, język angielski, matematyka, historia, geografia, biologia, pozostałe…)

5. Ćwiczenie na słownictwo i wymowę. 
Burza mózgów: piszemy hasło na tablicy i uczniowie sami, albo w grupach wypisują do tego skojarzenia. Można się ograniczyć do np. rzeczowników, przymiotników itp.

Fizyka: (najważniejsze wielkości fizyczne) masa, gęstość, objętość, czas, droga, prędkość, przyspieszenie, siła…
(język polski, język angielski, matematyka, biologia, historia, geografia, fizyka, chemia, pozostałe…)

6. Ćwiczenie na słownictwo i wymowę. 
Zabawa w skojarzenia: pierwsza osoba mówi jedno słowo, druga osoba podrzuca drugie, które się z tym pierwszym kojarzy, kolejna dobiera wyraz do tego ostatniego np. Kind, schlafen, Nacht, Mond itp.

Biologia: jądro, komórka, organizm, człowiek, roślina…
(język polski, język angielski, matematyka, informatyka, biologia, historia, geografia, fizyka, chemia, pozostałe…)

7. Ćwiczenie na słownictwo, rozumienie ze słuchu
i wymowę. 
Nauczyciel/uczeń podaje słowo, druga osoba musi wymyślić słowo, które zaczyna się na ostatnią literę słowa ostatniego; jeśli takie słowo nie istnieje, to szukamy słowa na przedostatnią literę np. machen – nicht – tanken – null – Lehrer itp.

Historia: Petersburg – granica – Austria - August – Targowice…
(język polski, język angielski, matematyka, biologia, historia, geografia, informatyka, fizyka, chemia, pozostałe…)

Gry językowe, ułatwiają nawiązanie kontaktu i współpracę z innymi uczniami.
Dają uczniom słabszym językowo szansę odniesienia sukcesu i wytwarzają miłą, swobodną atmosferę.
Gry prowokują do większej aktywności i kreatywności.
Aby gry i zabawy spełniły swoją rolę, powinny być dostosowane do wieku, możliwości intelektualnych i językowych uczniów (zbyt trudne lub zbyt łatwe nie sprawiają uczniom satysfakcji).
Należy zwrócić również szczególną uwagę na jasne sprecyzowanie reguł gry.

Gry językowe można włączyć w każdą niemal fazę lekcji. Mogą one stanowić tzw. rozgrzewkę, utrwalać wiadomości czy kontrolować jego przyswojenie.
Wiele terminów używanych na co dzień należy do tzw. słownictwa międzynarodowego, wywodzącego się z języka łacińskiego, greckiego, a obecnie coraz częściej z angielskiego.

Uświadamia to uczniom, że nauka języków obcych, w dużym stopniu ułatwia zdobywanie wiedzy w ramach innych przedmiotów i poruszanie się we współczesnym świecie.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas uczenia się języka obcego mogą być często wykorzystane przy nauce innego języka lub innego przedmiotu. Tak jest, na przykład, przy nauce nazw miesięcy (j.polski, angielski, niemiecki, wyliczanki itp.)

Marki samochodów – BMW, VW, Mercedes, Audi, Opel, ale też Durschlag (sito), putzen (pucować, czyścić), Kneipe (knajpa), tanken (tankować), Zucker (cukier), Wasserwaga (poziomnica), Schlauch (wąż ogrodowy), Schlafrock (szlafrok), Flasche (butelka) – tym można zachęcić uczniów do nauki języka, który we współczesnym świecie jest wszechobecny i potrzebny.
Warto również uświadomić uczniom fakt, że ucząc się innych przedmiotów, przede wszystkim ścisłych, mogą często mieć trudności ze zrozumieniem terminologii, co stanowi problem językowy a nie problem wiedzy z danego przedmiotu!

Stąd prosty wniosek – nauka języka obcego ułatwia nam naukę innych przedmiotów. 


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.