Katalog

Violetta Bachór
Informatyka, Różne

Regulamin pracowni informatycznej

- n +

Praca ucznia na stanowisku komputerowym powinna być nadzorowana przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.

1. Zachowuj prawidłową postawę ciała
2. Ustaw monitor tak, aby środek ekranu był na wysokości brody.
3. Zachowuj odległość głowy od monitora w odległości od 40 - 70cm.
4. Dostosuj ustawienia monitora do istniejących warunków.
5. Używaj tylko sprawnego monitora.
6. Wykonuj ćwiczenia śródlekcyjne rozluźniające mięsnie ciała.
7. Wykonuj ćwiczenia oczu.
8. Pamiętaj o wietrzeniu pomieszczenia.
9. Czyść monitor tylko odpowiednimi środkami.
10. Nie spożywaj posiłków na stanowisku pracy.
11. Samodzielnie nie naprawiaj urządzeń komputerowych.
12. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych jednostki centralnej i monitora.
13. Nie wnoś do pracowni magnesów i metali namagnesowanych.
14. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź kompletność wyposażenia stanowiska.
15. Wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego oraz mebli zgłaszaj nauczycielowi.
16. Nie używaj dyskietek niewiadomego pochodzenia.
17. Nie instaluj programów bez konsultacji z nauczycielem.
18. Prawidłowo wyłączaj komputer i urządzenia peryferyjne.
19. Na stanowisku pracy pozostawiaj ład i porządek.

Opracowanie: Violetta Bachór

Wyświetleń: 1700


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.