Katalog

Jadwiga Gębska, 2018-10-10
Sierosław

Geografia, Karty pracy

Karta pracy do tematu: CZYTAMY MAPĘ TURYSTYCZNO- TOPOGRAFICZNĄ.

- n +


Karta pracy
Zadania wykonaj na podstawie mapy turystyczno- topograficznej „Wielkopolski Park Narodowy”
(Arkusz można pobrać ze strony Wielkopolskiego Parku Narodowego)
Zadanie 1. (0-2pkt )
Podaj nazwę metod kartograficznych, za pomocą których przedstawiono na mapie wymienione poniżej zjawiska:
a)Droga wojewódzka nr 32 …………………………………………………………..
b)Leśniczówka Wiry ………………………………………………………………
c)Granice Wielkopolskiego Parku Narodowego …………………………………….
d)Ukształtowanie terenu w WPN …………………………………………………….
Zadanie 2. (0-1pkt )
Odszukaj na mapie obiekty i wpisz do tabeli ich nazwy.
Lp. Opis Nazwa
1Wzgórze o wysokości 132 m n.p.m.- najwyższe wniesienie WPN.
2.Nazwa strumienia łączącego Jezior Góreckie z Jeziorem Dymaczewskim.
3.Miejsce pamięci położone na północ od miejscowości Dębienko.

Zadanie 3. (0-1pkt )
Podkreśl nazwę miejscowości w której słońce góruje najwcześniej
a)Stęszew
b)Rosnówko
c)Stare Puszczykowo
d)Krosinko
Zadanie 3. (0-1pkt )
Oblicz odległość rzeczywistą między zabytkowym dworem w Miejscowości Trzebaw
a Leśniczówką Jeziory.
Obliczenia:
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

Odpowiedź: ……………………………………………………………………………………
Zadanie 4. (0-2pkt )
Powierzchnia jeziora Kociołek wynosi w rzeczywistości 4,3 ha . Oblicz jego powierzchnię na mapie. Zapisz obliczenia. Wynik podaj w cm2
Obliczenia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
Odp.: …………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 5. (0-2pkt )
Oblicz kat padania promieni słonecznych w dniu 22 grudnia w Chlebowym Dworku (pole F5/F6)
Zapisz obliczenia.
Obliczenia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Odp.: …………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 6. (0-1pkt )
Podkreśl nazwę miejscowości w której dnia 22 VII dzień trwa najdłużej.
a)Górka
b)Trzebaw
c)Nowe Dymaczewo
d)Rosnówko
Zadanie 7. (1pkt )
Określ wartość azymutu ze stacji przekaźnikowej (D5) w kierunku Grodziska Pańska Góra (C3)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 8. (0-1pkt )
Na podstawie mapy i własnej wiedzy określ typ genetyczny jeziora Dymaczewskiego.
a)Polodowcowe cyrkowe
b)Polodowcowe morenowe
c)Polodowcowe wytopiskowe
d)Polodowcowe rynnowe

Zadanie 9. (0-1pkt )
Porównaj trzy elementy środowiska przyrodniczego w polach B3 i F2
Porównywany element B3 F2
Rzeźba terenu

Sieć rzeczna

Szata roślinna

Zadanie 10. (0-1pkt )
Podaj nazwy własne trzech różnych form ochrony przyrody znajdujących się na mapie.
a)………………………………………………………………………………………….
b)………………………………………………………………………………………….
c)…………………………………………………………………………………………
Zadanie 11. (0-1pkt )
Oceń czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F- jeśli jest fałszywa
1.Obszar przedstawiony na mapie określa się często jako „muzeum polodowcowego krajobrazu”. Na jego wygląd największy wpływ miało zlodowacenie Sanu. P F
2.Na wschodnim brzegu jeziora Dymaczewskiego znajduje się rezerwat Czapliniec. P F
3.Północne i północno- wschodnie brzegi jeziora Góreckiego są bardziej strome niż południowo- zachodnie. P F
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.