Katalog

Lidia Harędzińska
Geografia, Scenariusze

Ciśnienie atmosferyczne - cyrkulacja powietrza na kuli ziemskiej - scenariusz lekcji z geografii

- n +

CEL OGÓLNY: Poznanie ogólnej cyrkulacji powietrza na kuli ziemskiej.

CELE LEKCJI:
A. UCZEŃ ZNA:-jednostkę ciśnienia atmosferycznego
- ogólną cyrkulację atmosfery
- terminy:izobary ,pasaty, antypasaty
- regiony w których wieją monsuny
B. UCZEŃ ROZUMIE:
- przyczyny powstawania wiatrów; w tym wiatrów sezonowych(monsunów)
- cyrkulację powietrza w strefach międzywzrotnikowych i umiarkowanych
C. UCZEŃ POTRAFI:
- wyjaśnić wpływ omawianych wiatrów na klimat i na życie mieszkańców
- wyjaśnić zjawisko ciśnienia atmosferycznego
- narysować i opisać ośrodki niskiego i wysokiego ciśnienia
- wyjaśnić wpływ ruchu obrotowego Ziemi na kierunki wiatrów
- omówić schemat cyrkulacji powietrza na kuli ziemskiej
- wyjaśnić częste zmiany pogody w naszej strefie klimatycznej

METODY PRACY:
- pogadanka
- problemowa, operatywna
- praktyczna (praca z mapą)

FORMA PRACY:
- indywidualna, grupowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- Atlas geograficzny
- gimnazjum wyd. DEMART,
- Zadania na mapach konturowych i topograficznychwyd. DEMART, mapa fizyczna świata

TOK LEKCJI:
I. Przypomnienie wiadomości-strefy oświetlenia Ziemi, ciśnienie ,jednostki ciśnienia

II.Lekcja właściwa:
1. Wprowadzenie terminu izobary. Jak przedstawiamy na mapach ośrodki wysokiego i niskiego ciśnienie. Jak powstaje wiatr?
2. Kierunki wiatrów na kuli ziemskiej- siła Coriolisa.
3. Wykonanie polecenia nr.1. z ćwiczenia nr.16. na str. 28
4. Porównanie z mapą w atlasie str.33
5. Prądy wznoszące-zasada konwekcji
6. Schemat cyrkulacji powietrza na kuli ziemskiej-rysunek na tablicy
7. Wykonanie polecenia nr.1 z ćw.15 ze str. 27
8. Powstawanie wiatrów sezonowych-przyczyny ich powstania, obszar występowania

Opracowanie: Lidia Harędzińska

Wyświetleń: 5416


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.