Katalog

Anna Polańska, 2018-08-16
Suchań

Zajęcia zintegrowane, Różne

Raport analizy redagowanie spójnej wypowiedzi

- n +

RAPORT Z ANALIZY REDAGOWANIA SPÓJNEJ WYPOWIEDZI


Badanie przeprowadzono 25 maja i objęto nim 11 uczniów klasy III. Zadaniem uczniów było napisanie listu do przyjaciela, w którym mieli zachęcić go do zwiedzenia Szczecina. Podczas analizy prac brałam pod uwagę następujące kryteria:
1. Zastosowanie formy listu.
2. Spójność wypowiedzi.
3. Przestrzeganie norm językowych.
4. Przestrzeganie norm interpunkcyjnych.
5. Przestrzeganie norm ortograficznych.
6. Dbałość o estetykę pisma.
Wyniki analizy listów:
Na 6 możliwych do uzyskania punktów:
- 6 osób uzyskało maksymalną liczbę punktów,
- 1 osoba zdobyła 5 punktów,
- 3 osoby osiągnęły wynik 4 punktów,
- 1 osoba zdobyła 3 punkty.
Zestawienia procentowe poszczególnych kryteriów:
1. Zastosowanie formy listu – 11 p./11p. (100%).
2. Spójność wypowiedzi – 10 p./11p. (91%).
3. Przestrzeganie norm językowych – 9 p./11p. (82%).
4. Przestrzeganie norm interpunkcyjnych – 10 p./11p. (czyli 91%).
5. Przestrzeganie norm ortograficznych – 7 p./11 p. (64%)
6. Dbałość o estetykę pisma – 9 p./11p. (82%).
Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia przez uczniów klasy III b to 66. Uczniowie ogółem uzyskali 56 p., co stanowi 85 %.
WNIOSKI:
- Uczniowie potrafią samodzielnie redagować list.
- Nadal muszą pracować nad przestrzeganie norm ortograficznych i zwracać większą uwagę na estetykę pisma.
- Należy zwiększyć liczbę ćwiczeń w redagowaniu spójnej wypowiedzi u ucznia, który osiągnął najsłabszy wynik w klasie.


-

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.