AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Bartosz Kończal, 2018-08-06
Poznań

Przyroda, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego (nauczyciel przyrody).

- n +

Plan rozwoju zawodowego
na stopień nauczyciela dyplomowanego
nauczyciel przyrody


Szkoła Podstawowa


Termin odbywania stażu:
1 września 2014 – 31 maja 2017 r.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją


Lp. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1.
Poznanie i analiza procedury awansu zawodowego.

Analiza przepisów prawa oświatowego i publikacji dotyczących awansu zawodowego.

Analiza potrzeb szkoły.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

notatki
plan rozwoju zawodowego
na bieżąco przez cały okres stażuIX 2014 r.
2.
Poszerzanie i doskonalenie wiedzy z zakresu przyrody, techniki, psychologii i pedagogiki.
Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursach, szkoleniach i warsztatach) adekwatnych do potrzeb własnych i Szkoły.


Ukończenie studiów podyplomowych: Technika z wychowaniem komunikacyjnym


Samokształcenie poprzez zdobywanie wiedzy z ogólnie dostępnych źródeł informacji.
zaświadczeniazaświadczenie

skatalogowana
baza literatury,
czasopism i stron internetowych
na bieżąco przez cały okres stażu


2015 r.

na bieżąco
Lp. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
3.
Podnoszenie jakości nauczania poprzez doskonalenie własnej pracy dydaktycznej.
Opracowanie i gromadzenie zestawów pomocy dydaktycznych.

Poszerzenie wiedzy na temat aktywizujących metod nauczania; organizacja lekcji z ich wykorzystaniem.


spis pomocy

scenariusze
notatki
2014-2017

na bieżąco
4.
Doskonalenie kompetencji wychowawczych.
Udział w konferencjach szkoleniowych.

Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków.zaświadczenia


dokumentacja wychowawcy

na bieżąco


na bieżąco
Lp. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
5.
Przygotowanie uczniów do konkursów
Indywidualna praca z uczniami.Organizacja szkolnych etapów konkursów przyrodniczych.


Organizacja wyjazdów na konkursy.


Wymiana doświadczeń uczestników konkursu i nauczycieli.

wyróżnienia
dyplomy
podziękowania
na bieżąco


6.
Współtworzenie zasad funkcjonowania Szkoły.
Uczestnictwo w pracach zespołu ds. ekologii i ochrony środowiska.

2014-2017

Lp. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
7.
Działania na rzecz promocji szkoły w środowisku.
Organizacja turnieju piłki ręcznej, w którym uczestniczą uczennice Szkoły.

Redagowanie i umieszczanie artykułów z imprez szkolnych do lokalnej prasy.
artykuły

przez cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji

1.
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej.
Opracowanie planu rozwoju oraz całej dokumentacji awansu zawodowego.

Korzystanie z programów pakietu Office i Open Office w tworzeniu dokumentów wykorzystywanych podczas lekcji.


Wykorzystanie technologii informacyjnej do przygotowania gazetek.

Wykorzystywanie encyklopedii multimedialnych i programów edukacyjnych.


Projekty i wykonanie dyplomów, podziękowań i zaproszeń na uroczystości szkolne.

dokumentacja
stażu


zestawy ćwiczeń
sprawdziany
prezentacje multimedialne
materiały do gazetekscenariusze lekcji

dyplomy
zaproszenia
podziękowania


na bieżącona bieżąco


na bieżącona bieżąco

przez cały okres stażu
Lp. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Gromadzenie dokumentacji w postaci biblioteczki multimedialnej.

Utworzenie własnej strony internetowej, zawierającej między innymi. materiały dydaktyczne. wydruki komputerowewłasna strona internetowa
na bieżąco2014-1015

2.
Korzystanie z nowoczesnej technologii komunikacyjnej.
Wymiana doświadczeń i poglądów z nauczycielami za pomocą następujących narzędzi: e-mail, forum dyskusyjne, komunikatory.


Zdobywanie materiałów dydaktycznych poprzez Internet; wykorzystanie narzędzi zaawansowanego wyszukiwania.


Śledzenie stron internetowych pod kątem wyszukiwanie ofert szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego oraz wypełnianie formularzy zgłoszeń na stronach www.
notatki


pomoce dydaktyczne


notatki
wydruki komputerowe

na bieżąco


na bieżąco


na bieżąco


Lp. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji

2.
Dokonywanie wpisów w idzienniku, przekazywanie bieżących informacji na temat prac domowych, sprawdzianów, ważnych wydarzeń rodzicom, uczniom i nauczycielom za pośrednictwem wbudowanego w idziennik komunikatora.


Wykorzystywanie tablicy interaktywnej podczas lekcji, zajęć dodatkowych i wyrównawczych.
scenariusze zajęć, prezentacje w programie Power Point, Impress, Smart i ToolWIT
na bieżącona bieżąco


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


Lp. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1.
Prowadzenie lekcji otwartych.
Prowadzenie lekcji przyrody z wykorzystaniem programów komputerowych.


Prowadzenie lekcji otwartych z przyrody.

scenariusze lekcji


scenariusze lekcji
2014 - 2017


2014 - 2017
2.
Wykorzystywanie współpracy z nauczycielami w codziennej praktyce szkolnej.

Udostępnienie innym nauczycielom wypracowanej dokumentacji i zgromadzonych pomocy dydaktycznych.

Kontakty z nauczycielami w celu wymiany doświadczeń.


na bieżąco

na bieżąco
3.
Współpraca z innymi nauczycielami w ramach zespołów przedmiotowych
Stała współpraca w ramach zespołu matematyczno-przyrodniczego.


Aktywne uczestniczenie w pracach różnych zespołów powołanych wg potrzeb.
na bieżąco przez cały okres stażu

Lp. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
4.
Dzielenie się doświadczeniem poprzez sieć Internet.
Umieszczenie własnych publikacji na stronie portalu edukacyjnego.

Wydruk strony www
2014-2017§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.

Lp. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji1.

Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego.

Opracowanie, wdrożenie, realizacja i ewaluacja programu zajęć koła przyrodniczego prowadzonych z uczniem szczególnie uzdolnionym.opracowany program


2014-2017


§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


Lp. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Aktywne uczestnictwo w organizacji konkursów, akcji.
Organizacja szkolnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego.

Organizacja akcji na terenie szkoły „Sprzątanie świata”.

Zbiórka odpadów pt..”Elektrośmieci”

regulamin konkursu2014, 2015, 2016, 2017

2. Propagowanie uczestnictwa uczniów w różnych formach życia kulturalnego.
Organizacja wyjść do kina i na wystawy.

Organizacja lub współorganizacja imprez szkolnych i środowiskowych

plan organizacji imprezy
cały okres stażu.
3. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
Prowadzenie koła przyrodniczego dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Prowadzenie koła piłki ręcznej dla klas 4-6

dzienniki zajęć
2014-2017

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Dbałość o zapewnienie fachowej opieki diagnozującej niedobory rozwojowe uczniów.

Redagowanie opinii na temat funkcjonowania ucznia w szkole.

dokumentacja wychowawcy


opinie

cały okres stażu


w miarę potrzeb
2. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w D.
Udział w zawodach sportowych, imprezach dla dzieci i konkursach organizowanych przez GOSiR w ...

dyplomy
zaświadczenia.
na bieżąco
4. Współpraca z Biblioteką Publiczną.
Zapoznanie uczniów ze zbiorami biblioteki, korzystanie z ciekawych pozycji.

podziękowanie z biblioteki

okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskiwanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Lp. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1.
Uzyskanie znaczącego wyróżnienia w konkursie przedmiotowym
z przyrody.

Udział w konkursie przedmiotowym z przyrody.
dyplom
cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Obserwacja i analiza trudności edukacyjnych i wychowawczych w pracy z uczniami. Obserwacja i analiza możliwości ucznia i jego środowiska rodzinnego.

Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami w celu zdiagnozowania problemu.

Współpraca z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem, w celu ustalenia form pomocy uczniom w zależności od napotkanych trudności.

Opis i analiza dwóch przypadków z zakresu rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

opis i analiza dwóch przypadków
cały okres stażu

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.