Katalog

Mikołaj Butryn, 2018-07-05
Włodawa

Muzyka, Program nauczania

Program do nauczania gry na gitarze klasycznej i akustycznej w Młodzieżowym Domu Kultury

- n +

Program do nauczania gry na gitarze klasycznej i akustycznej
w Młodzieżowym Domu Kultury

Nauka gry na gitarze przygotowuje do muzykowania zespołowego oraz pozwala na wykorzystanie wykształcenia muzycznego do czynnego uczestnictwa w życiu muzycznym, przede wszystkim w ruchu amatorskim. 
 
Ogólne cele nauczania gry na gitarze klasycznej to:
rozwijanie wrażliwości i kształtowanie wyobraźni muzycznej,
rozwijanie podstaw techniki instrumentalnej,
kształtowanie umiejętności interpretacyjnych,
rozwijanie umiejętności czytania nut i gry a vista,
rozwijanie umiejętności muzykowania kameralnego,
rozwijanie umiejętności akompaniowania,
rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy w domu,
przygotowanie ucznia do występu: konkursu, koncertu, przeglądu, popisu itp.

Program przeznaczony jest dla uczniów rozpoczynających naukę gry na gitarze w wieku 7 lat oraz dla dzieci i młodzieży starszej. Uczniowie rozpoczynający naukę gry na gitarze powinni wykazywać uzdolnienia muzyczne i posiadać dobre warunki fizyczne, umożliwiające im spełnienie określonych wymagań technicznych i ogólnomuzycznych.
Wszystkie propozycje programowe oparte są na wydawnictwach polskich, które ukazały się po 1945 roku do chwili obecnej.
W zależności od dostępności materiałów, dokonywałem doboru odpowiedniego repertuaru w oparciu o stopień trudności utworów wymienionych w programie.
Ważnym celem nauczania w Młodzieżowym Domu Kultury jest umuzykalnienie, dlatego należy położyć szczególny nacisk na czytanie a vista, opanowanie umiejętności akompaniowania i gry zespołowej.
Uczeń powinien zrozumieć potrzebę zaplanowania określonego czasu pracy nad zagadnieniami technicznymi, gdyż ułatwia to później pracę nad utworem. Należy pomóc uczniowi zorganizować sobie pracę w domu tak, by mógł w ramach określonego czasu ułożyć systematyczny program ćwiczeń. Nauczyciel, zgodnie z wymaganiami higieny pracy umysłowej ucznia, powinien dokładnie ukierunkować jego pracę domową: najpierw postawić mu określone zadania do wykonania, a następnie sprawdzić ich realizację. Planowanie procesu dydaktycznego w obrębie poszczególnych lat nauki powinno uwzględniać indywidualne cechy każdego ucznia, poziom jego uzdolnień, wiek i stopień zaawansowania.
Ogromną rolę dydaktyczną i wychowawczą spełniają takie działania jak: rozmowy z uczniem o muzyce, poruszanie tematów ogólnych, próby pokierowania jego zainteresowaniami muzycznymi, pobudzanie jego aktywności myślowej i ambicji.
Wszyscy uczniowie powinni uczestniczyć w popisach grupowych i ogólnych, koncertach, przeglądach, konkursach .


PROGRAM NAUCZANIA GRY NA GITARZE KLASYCZNEJ
- grupa początkująca
 
Cele edukacyjno wychowawcze:
Nauka gry na gitarze klasycznej, akordowo-akompaniującej, solowej,
Poznanie możliwości wykonawczych instrumentów gitarowych,
Przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w społecznym życiu kulturalnym,
Dostarczenie radości dzieciom, młodzieży poprzez muzykowanie solo, zespołowo, udział w popisach i przeglądach,
Zdobywanie wiedzy muzycznej, podnoszenia swoich umiejętności w zakresie gry na instrumencie oraz osiągnięcie lepszej motywacji do czynnego uprawiania muzyki,
Zainteresowanie kulturą regionu i lokalnymi wydarzeniami kulturalnymi,
Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej ucznia oraz stymulowanie jego rozwoju emocjonalnego i intelektualnego – poprzez różnorodne formy aktywności twórczej. 

Treści nauczania – zadania techniczne i wiadomości:
Budowa gitary, akcesoria, zasady konserwacji,
Zdobycie podstawowych wiadomości w zakresie notacji muzycznej, techniki gry na instrumentach strunowych (praca systematyczna),
Realizacja problemów muzycznych zawartych w podręcznikach muzycznych:
Koordynacja pracy obu rąk,
Jedno-, dwu-, trzy-, i cztero palcowe układy lewej ręki na wszystkich strunach,
Rozszerzanie przestrzeni między palcowej lewej ręki,
Nauka funkcyjnego akompaniamentu akordowego- budowa akordów durowych, molowych, przewroty akordów,
Kształcenie umiejętności grania solowego i zespołowego,
Rozwijanie zdolności manualnych i słuchowych uczniów, głosowych ( śpiew),
Samodzielne dobieranie barwy akompaniamentu, dźwięku, układanie wstępu   i zakończenia utworów,
Stosowanie w czasie gry ( egzekwowanie) oznaczeń wykonawczych     ( dynamika, zmiany tempa, artykulacji, frazowania),
Poznawanie dźwięków w obrębie oktawy razkreślnej, dwukreślnej,
Zdobywanie umiejętności poprawnego wykonywania schematów rytmicznych (od podstaw wartości nut po grupy rytmiczne regularne i nieregularne),
Poznawanie utworów kompozytorów z muzyki klasycznej, muzyki rozrywkowej oraz melodie ludowe, harcerskie, biesiadne, religijne itp
Narzędzia pomiaru: koncerty, przeglądy, konfrontacje, konkursy, popisy itp.
Efekty dla dziecka:
rozwija nie tylko zdolności muzyczne, ale także szeroko pojętą sprawność fizyczną, manualną i umysłową,
dostrzega korzyści z umiejętności gry na gitarze,
uzyskuje zadowolenie i satysfakcję z występu na scenie,
uzyskuje zadowolenie z umiejętności akompaniowania do swoich piosenek, melodii,
rozwija wyobraźnię, mając niejednokrotnie możliwość współtworzenia zajęć,
kształci słuch muzyczny,
przygotowuje się do występów publicznych, zyskuje pewność siebie,
rozwija pamięć słuchową, wzrokową i kinestetyczną,
zyskuje umiejętność pracy w grupie, bardzo ważną we współczesnych realiach i wymaganą w szkole,
uczy się korzystać z różnych ciekawych pomocy dydaktycznych,
pożytecznie i przyjemnie spędza czas, bawiąc się z rówieśnikami.

Efekty dla rodziców:
wiedzą, że ich dziecko twórczo spędza czas wolny,
angażują się w życie grupy swojego dziecka,
oglądają efekty pracy swoich dzieci podczas prezentacji i koncertów.

PROGRAM NAUCZANIA GRY NA GITARZE KLASYCZNEJ
grupa średnio zaawansowana
 
Cele edukacyjno wychowawcze:
Doskonalenie gry na gitarze klasycznej, akordowo-akompaniującej, solowej,
Poznanie możliwości wykonawczych instrumentów gitarowych,
Przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w społecznym życiu kulturalnym,
Dostarczenie radości dzieciom, młodzieży poprzez muzykowanie solo i zespołowo, udział w popisach i przeglądach,
Zdobywanie wiedzy muzycznej, podnoszenia swoich umiejętności w zakresie gry na instrumencie oraz osiągnięcia lepszej motywacji do czynnego uprawiania muzyki,
Zainteresowanie kultura regionu i lokalnymi wydarzeniami kulturalnymi,
Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej ucznia oraz stymulowania jego rozwoju emocjonalnego i intelektualnego-poprzez różnorodne formy aktywności twórczej.

Treści nauczania:
Rozwijanie niezależności palców lewej ręki,
Utrwalenie podstawowych wiadomości w zakresie notacji muzycznej, techniki gry na instrumentach strunowych (praca systematyczna),
Realizacja problemów muzycznych zawartych w podręcznikach muzycznych:
technika legato, arpeggia, zmiana pozycji,
takty parzyste i nieparzyste, synkopa, triola,
Doskonalenie funkcyjnego akompaniamentu akordowego,
różne sposoby akompaniowania – akordy do pozycji V,
Kształcenie umiejętności grania solowego i zespołowego,
Rozwijanie zdolności manualnych i słuchowych uczniów, głosowych (śpiew),
Samodzielne dobieranie sposobu akompaniamentu, dźwięku, układanie wstępu
i zakończenia utworów,
Stosowanie w czasie gry ( egzekwowanie) oznaczeń wykonawczych (dynamika, zmiana tempa, artykulacji, frazowania),
Poznawanie dźwięków w obrębie oktawy razkreślnej, dwukreślnej, małej – do XII progu,
Zdobywanie umiejętności poprawnego wykonywania schematów rytmicznych (grupy rytmiczne regularne i nieregularne),
Poznawanie utworów kompozytorów z muzyki klasycznej, muzyki rozrywkowej oraz melodie ludowe, harcerskie, biesiadne, religijne itp.
 
Narzędzia pomiaru: koncerty, przeglądy, konfrontacje, konkursy, popisy itp.

Efekty dla dziecka:
dostrzega korzyści z prawidłowego dobierania akordów,
rozumie prawidłowość uderzenia, szarpania,
potrafi nazwać i określić położenie dźwięków: gama C-dur,
uzyskuje satysfakcję i zadowolenie z możliwości użycia wszystkich strun na gitarze,
czuje zadowolenie z czystych dźwięków, akordów, a także z umiejętności prawidłowego akompaniamentu.PROGRAM NAUCZANIA GRY NA GITARZE KLASYCZNEJ
– grupa zaawansowana
 

Cele edukacyjno wychowawcze:

Doskonalenie gry na gitarze klasycznej, akordowo- akompaniującej, solowej,
Poznanie możliwości wykonawczych instrumentów gitarowych,
Przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w społecznym życiu kulturalnym,
Dostarczenie radości dzieciom, młodzieży poprzez muzykowanie solo
i zespołowo, udział w popisach i przeglądach,
Zdobywanie wiedzy muzycznej, podnoszenia swoich umiejętności w zakresie gry na instrumencie oraz osiągnięcie lepszej motywacji do czynnego uprawiania muzyki.
Zainteresowanie kulturą regionu i lokalnymi wydarzeniami kulturalnymi,
Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej ucznia oraz stymulowanie jego rozwoju emocjonalnego i intelektualnego – poprzez różnorodne formy aktywności twórczej.
 


Treści nauczania:

Doskonalenie poznanych technik gitarowych,
Utrwalenie podstawowych wiadomości w zakresie notacji,
Realizacja problemów muzycznych zawartych w podręcznikach muzycznych: rozwijanie biegłości palcowej obu rąk,
rozwijanie umiejętności improwizacji,
Doskonalenie funkcyjnego akompaniamentu akordowego – rożne sposoby akompaniowanie – akordy z poprzeczką barre do pozycji XII,
Kształcenie umiejętności grania solowego i zespołowego,
Rozwijanie zdolności manualnych, słuchowych i głosowych uczniów,
samodzielne dobieranie sposobu akompaniamentu, dźwięku, układanie wstępu
i zakończenia utworu,
Stosowanie w czasie gry (egzekwowanie) oznaczeń wykonawczych (dynamika, agogika, artykulacja, frazowanie, flażolety itp.),
Poznawanie dźwięków w obrębie oktawy razkreślnej, dwukreślnej, małej i wielkiej do XII progu,
Zdobywanie umiejętności poprawnego wykonywania schematów rytmicznych (grupy rytmiczne regularne i nieregularne),
Poznawanie utworów kompozytorów z muzyki klasycznej, muzyki rozrywkowej oraz melodie ludowe, harcerskie, biesiadne, religijne itp. 
Narzędzia pomiaru: koncerty, przeglądy, konfrontacje, konkursy, popisy itp.

Opracował: mgr Mikołaj Butryn
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.