Katalog

Mikołaj Butryn, 2018-07-05
Włodawa

Muzyka, Program nauczania

Program warsztatów muzycznych w Młodzieżowym Domu Kultury

- n +

Program warsztatów muzycznych w Młodzieżowym Domu Kultury

Program warsztatów muzycznych jest propozycją zajęć pozalekcyjnych .Realizowany będzie w formie spotkań – 4 godziny tygodniowo.
Udział w zajęciach koła pozwala uczniowi uzdolnionemu muzycznie i nie tylko na rozwijanie swoich zainteresowań do śpiewu, wspólnego muzykowania oraz kulturalnego spędzania czasu wolnego.
Zajęcia dają uczniom szansę do zetknięcia się z różną twórczością muzyczną i stwarzają warunki samorealizacji. Przeznaczone są dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zagadnienia związane z realizacją programu, dobrane są z myślą o spełnieniu trzech podstawowych funkcji: poznawczo - kształcącej, wychowawczej i użytkowej;
Poznanie i nauka różnych utworów wokalnych i instrumentalnych,
Zastosowanie na zajęciach różnych form i metod pracy,
Dostosowanie repertuaru do możliwości i zainteresowań uczniów,
Własna aranżacja utworów, realizowanie pomysłów uczniów,
Unikanie schematycznego prowadzenia zajęć,
Udział w konkursach, festiwalach i przeglądach piosenki, koncertach okolicznościowych w placówce i środowisku,
Promowanie Młodzieżowego Domu Kultury w formie stałej współpracy z organizacjami
i instytucjami kulturalnymi i opiekuńczo – wychowawczymi.

Cele programu:

a) ogólne:

zainteresowanie uczniów różnymi formami kontaktu z muzyką,
stworzenie podstaw do samodzielnego rozwijania zdolności i umiejętności muzycznych,
zachęcanie do dalszego kształcenia muzycznego.
b) szczegółowe:

kształcenie głosu i umiejętności posługiwania się nim,
kształcenie słuchu muzycznego, poczucia rytmu oraz wrażliwości intonacyjno-emisyjnej,
wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności dotyczące zasad muzyki,
umiejętności czytania zapisu nutowego, właściwego odbioru muzyki oraz prawidłowego śpiewu,
nauka i doskonalenie techniki gry na wybranym instrumencie,
wdrażanie uczniów do aktywności artystycznej i kulturalnego wykorzystania czasu wolnego,
kształcenie umiejętności nadawania granym utworom indywidualnego wyrazu interpretacyjnego,
kształtowanie systematyczności, obowiązkowości oraz umiejętności współdziałania
w grupie,
integracja środowiska uczniowskiego,
pogłębianie intelektualnego i uczuciowego związku z kulturą narodową, regionalną i środowiskową,
dostarczanie radości ze wspólnego muzykowania, a także pozytywnych przeżyć związanych z występami,
przyczynianie się do wzbogacenia życia kulturalnego placówki i środowiska.

Formy aktywności muzycznej:
śpiew
gra na instrumentach
przyswajanie podstawowych wiadomości muzycznych
percepcja muzyki

Metody nauczania:

analityczno-percepcyjna
problemowo-odtwórcza
zadaniowa
naśladowcza ścisła ( pokaz i objaśnienie)
Opracowanie i wdrożenie programu do przeprowadzenia warsztatów

Program warsztatów muzycznych jest propozycją zajęć pozalekcyjnych .Realizowany będzie w formie spotkań – 4 godziny tygodniowo.
Udział w zajęciach koła pozwala uczniowi uzdolnionemu muzycznie i nie tylko na rozwijanie swoich zainteresowań do śpiewu, wspólnego muzykowania oraz kulturalnego spędzania czasu wolnego.
Zajęcia dają uczniom szansę do zetknięcia się z różną twórczością muzyczną i stwarzają warunki samorealizacji. Przeznaczone są dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.

Zagadnienia związane z realizacją programu, dobrane są z myślą o spełnieniu trzech podstawowych funkcji: poznawczo - kształcącej, wychowawczej i użytkowej;
Poznanie i nauka różnych utworów wokalnych i instrumentalnych,
Zastosowanie na zajęciach różnych form i metod pracy,
Dostosowanie repertuaru do możliwości i zainteresowań uczniów,
Własna aranżacja utworów, realizowanie pomysłów uczniów,
Unikanie schematycznego prowadzenia zajęć,
Udział w konkursach, festiwalach i przeglądach piosenki, koncertach okolicznościowych w placówce i środowisku,
Promowanie Młodzieżowego Domu Kultury w formie stałej współpracy z organizacjami
i instytucjami kulturalnymi i opiekuńczo – wychowawczymi.

Cele programu:

a) ogólne:

zainteresowanie uczniów różnymi formami kontaktu z muzyką,
stworzenie podstaw do samodzielnego rozwijania zdolności i umiejętności muzycznych,
zachęcanie do dalszego kształcenia muzycznego.
b) szczegółowe:

kształcenie głosu i umiejętności posługiwania się nim,
kształcenie słuchu muzycznego, poczucia rytmu oraz wrażliwości intonacyjno-emisyjnej,
wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności dotyczące zasad muzyki,
umiejętności czytania zapisu nutowego, właściwego odbioru muzyki oraz prawidłowego śpiewu,
nauka i doskonalenie techniki gry na wybranym instrumencie,
wdrażanie uczniów do aktywności artystycznej i kulturalnego wykorzystania czasu wolnego,
kształcenie umiejętności nadawania granym utworom indywidualnego wyrazu interpretacyjnego,
kształtowanie systematyczności, obowiązkowości oraz umiejętności współdziałania
w grupie,
integracja środowiska uczniowskiego,
pogłębianie intelektualnego i uczuciowego związku z kulturą narodową, regionalną i środowiskową,
dostarczanie radości ze wspólnego muzykowania, a także pozytywnych przeżyć związanych z występami,
przyczynianie się do wzbogacenia życia kulturalnego placówki i środowiska.

Formy aktywności muzycznej:
śpiew
gra na instrumentach
przyswajanie podstawowych wiadomości muzycznych
percepcja muzyki

Metody nauczania:

analityczno-percepcyjna
problemowo-odtwórcza
zadaniowa
naśladowcza ścisła ( pokaz i objaśnienie)


Opracował: mgr Mikołaj Butryn


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.