AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Wawrzyniak, 2018-07-05
Żelazków

Język niemiecki, Ciekawostki

innowacja pedagogoczna "Jak skutecznie uczyć się języków obcych?"

- n +

Innowacja programowo-metodyczna
„Jak skutecznie uczyć się języków obcych?”


Opracowana przez ……………….
Nauczyciela Gimnazjum w ……………
I. Założenia innowacji
Innowacja - „Jak skutecznie uczyć się języków obcych” jest przygotowaniem młodzieży gimnazjalnej do:
 samodzielnego uczenia się języków obcych za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych
 bycia aktywnym obywatelem, który potrafi zaadaptować się w nowym otoczeniu
 radzenia sobie w przyszłości w wyborze zawodu wymagającego znajomości języka obcego
 planowania i realizacji zadań i zamierzeń w przyszłym życiu

Znajomość języków obcych nowożytnych we współczesnym świecie jest nieodzownym elementem aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności europejskiej i globalnej, jest warunkiem samorealizacji. Zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej do najważniejszych umiejętności ucznia należy umiejętność komunikowania się w języku obcym w mowie i piśmie. W trosce o podniesienie kompetencji językowych moich uczniów, położyłam nacisk na nowatorskie, metodyczne rozwiązania programowe. Aby ułatwić naszym uczniom przyswajanie wiedzy, skupię się przede wszystkim na technikach uczenia się języków (techniki pamięciowe oraz nowoczesne techniki uczenia się za pomocą multimediów).
Ponieważ język obcy to również kultura tego kraju, wzbogaciłam moją innowację o czynnik kulturoznawczy. Poprzez wprowadzenie elementów kultury, uczniowie będą mogli kształcić postawę ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur i ich systemów wartości. Absolwenci naszej szkoły, którzy zmierzą się z tymi wyzwaniami, szybciej zaadaptują się do nowego otoczenia, lepiej zrozumieją problemy świata.
Potrzeba wprowadzenia innowacji pedagogicznej wypływa z konieczności przygotowania uczniów do życia w realnym świecie, a także ze zmiennej rzeczywistości społecznej, kulturowej i konieczności dostosowania się do nowych sytuacji. Wszystkie wymienione przeze mnie działania będą służyły podnoszeniu jakości pracy szkoły oraz wyjdą naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców.


II. Cele innowacji
Cel ogólny :
Głównym celem innowacji jest przekazanie uczniom wiedzy w zakresie technik uczenia się języków obcych, aby w przyszłości samodzielnie i skutecznie za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych mogli podnosić swoje kompetencje językowe oraz zapoznanie naszych uczniów z kulturą krajów niemieckojęzycznych, aby w przyszłości np. szukając pracy wymagającej znajomości języka obcego, mogli się odnaleźć w każdej sytuacji.
Cele szczegółowe:
 praktyczne zastosowanie języka, kreowanie realnych sytuacji z życia codziennego
 promowanie innowacyjności w nauce języków obcych
 umożliwienie poznania tradycji, kultury i życia codziennego krajów, których języki poznają, a przez to przygotowanie do współuczestnictwa w tworzeniu wielojęzycznej i wielokulturowej Europy
 uczenie otwartości i tolerancji, szacunku dla tożsamości i różnorodności kulturowej poprzez element kulturoznawczy
 doskonalenie umiejętności zapamiętywania: generowanie pomysłów na zastosowanie technik pamięciowych (mnemotechniki): skojarzenia, skróty językowe, itd.
 przekazanie wiedzy na temat technik uczenia się oraz wdrożenie ich w codzienne życie uczniów (oglądanie telewizji w języku obcym, czytanie prasy, słuchanie muzyki, zmiana języka oprogramowania w sprzętach elektronicznych np. w telefonie komórkowym, korzystanie ze słowników internetowych)
 udział uczniów w grywalizacjach (np. Duolingo)
 kształcenie umiejętności korzystania ze źródeł informacji w języku obcym za pomocą technologii informacyjno- komunikacyjnych
 kształcenie umiejętności samodzielnego uczenia się
 kształcenie umiejętności stosowania strategii komunikacyjnych i strategii kompensacyjnych
 kształcenie świadomości językowej

III. Przewidywane osiągnięcia innowacji
uczeń będzie potrafił:
 szybko i skutecznie nauczyć się języków obcych
 szybciej zaadaptować się w nowym otoczeniu
 zastosować mnemotechniki
 wyszukać informacji w języku obcym za pomocą technologii informacyjno- komunikacyjnej
 wykorzystać sytuacje życia codziennego do nauki języków obcych
 zastosować strategie komunikacyjne i kompensacyjne, aby porozumieć się z obcokrajowcem

IV. Procedury osiągania celów (metody i formy pracy):
Do realizacji innowacji będą wykorzystywane różnorodne metody i techniki pracy, których głównym celem będzie angażowanie i rozwijanie uczniów pod kątem samodzielnego uczenia się języków obcych.
1. Praca grupowa i indywidualna (mnemotechniki, techniki uczenia się)
2. Metaplan („Jak skutecznie nauczyć się języka obcego?”)
3. Praca z komputerem (wyszukiwanie informacji na temat technik uczenia się, kultury krajów niemieckojęzycznych, korzystanie ze słowników internetowych, udział w g-rywalizacjach).
4. E-Portfolio językowe (zebranie informacji)

V. Szczegółowy zakres innowacji
Liczba godzin Tematyka zajęć Uwagi Odpowiedzialny
1 Omówienie celów innowacji, przewidywanych osiągnięć, praca w grupach,
ankieta na wejściu,
pretest sprawdzający
umiejętności uczniów
5 Mnemotechniki (wykład + warsztaty) I część e-portfolio językowego (konsultacje za pomocą e-mail)
5 Nowoczesne efektywne techniki uczenia się oglądanie telewizji w języku obcym, czytanie prasy, wykorzystanie autentycznych piosenek do nauki wyrazów/wyrażeń, zmiana języka oprogramowania w sprzętach elektronicznych np. w telefonie komórkowym, korzystanie ze słowników internetowych;
II część e-portfolio językowego (konsultacje za pomocą e-mail)
4 grywalizacje darmowe serwisy/ platformy edukacyjne np. Duolingo
2 Podsumowanie działań Przedstawienie e-portfolio językowego,
Ankieta na wyjściu,
Posttest

VI. Ewaluacja:
1. Ankieta na wejściu dla uczniów.
2. Pretest sprawdzający umiejętności uczniów.
3. E-Portfolio językowe – najważniejsze informacje na temat mnemotechnik, nowoczesnych technik uczenia się za pomocą technologii informacyjno- komunikacyjnych.
4. Posttest sprawdzający umiejętności uczniów.
5. Końcowa ankieta ewaluacyjna dla uczniów.

VII. Termin i osoby odpowiedzialne za realizację innowacji:
Innowacja będzie realizowana:
- od marca do czerwca roku szkolnego 2017/18 wśród około 10-osobowej grupy językowej (j. niemiecki) z klas III gimnazjum w ramach godzin pozalekcyjnych

VIII. osoba odpowiedzialna za realizację:

IX. Załączniki
1. Ankieta na wejściu.
2. Końcowa ankieta ewaluacyjna dla uczniów.
3. Pretest sprawdzający umiejętności uczniów.
4. Posttest sprawdzający umiejętności uczniów.

X. Potrzebne środki
Zapewnienie uczniom przywozu na zajęcia i powrotu po ich zakończeniu.


Ankieta (na wejściu) dla Uczniów
Drodzy Uczniowie!
Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań dotyczących innowacji „Jak skutecznie uczyć się języków obcych?” w której będziecie brali udział. Proszę o szczere i pełne odpowiedzi. Wyniki ankiety pozwolą podjąć trafne działania w realizacji innowacji.
1. Na ile punktów oceniasz swoją wiedzę na temat „Jak skutecznie uczyć się języków obcych?” ( proszę zaznaczyć krzyżykiem wybraną odpowiedź, 1 oznacza- nic nie wiem, 6 - wiem wszystko na ten temat)
1 2 3 4 5 6


2. Wymień 2 korzyści, które przyniesie Ci udział w zajęciach?

• …………………………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………………
3. Jakim jesteś typem ucznia?
kinestetykiem
słuchowcem
wzrokowcem
4. Kim jesteś?
introwertykiem, osobą która wykazuje rezerwę w kontaktach społecznych i woli przebywać w samotności
ekstrawertykiem, osobą która jest towarzyska, aktywna, asertywna i poszukuje doznań
5. Co pomaga Ci w nauce, a co przeszkadza?


Dziękuję za udzielenie odpowiedzi.
Ankieta (na wyjściu) dla uczniów
Drogi Uczniu!
Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań dotyczących innowacji „Jak skutecznie uczyć się języków obcych?” w której brałeś udział. Proszę o szczere i pełne odpowiedzi. Wyniki ankiety pozwolą podjąć trafne działania w następnym roku szkolnym.
1. Na ile punktów oceniasz teraz swoją wiedzę na „Jak skutecznie uczyć się języków
obcych” (zaznacz, proszę krzyżykiem wybraną odpowiedź,, gdzie 1 oznacza- nic nie wiem, …, 6 - wiem wszystko na ten temat)
1 2 3 4 5 6

2. Zaznacz proszę na każdej osi punkt odpowiadający Twojej ocenie. Następnie połącz
punkty na sąsiednich osiach i w ten sposób otrzymasz swoją „różę”, dzięki której dasz mi
wskazówki do dalszej pracy.
Dziękuję za udzielenie odpowiedzi!

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.