Katalog

Jolanta Różycka-Łacny
Muzyka, Scenariusze

"W krainie myzyki Fryderyka Chopina" - lekcja muzyki w gimnazjum z wykorzystaniem form aktywnego słuchania muzyki

- n +

Cele lekcji: poznanie i utrwalenie I cz. Koncertu fortepianowego F. Chopina, zaspokojenie aktywności twórczej uczniów, rozbudzenie ich wyobraźni i pamięci muzycznej i plastycznej.

Metody: aktywne formy słuchania muzyki, realizacje plastyczne, praca w grupach.

Pomoce dydaktyczne: nagranie I cz. Koncertu fortepianowego F. Chopina, 4 arkusze szarego papieru, farby, kostka.

Przebieg lekcji:
1. Część wstępna: przywitanie, losowanie koloru karteczki, uczniowie siadają w kręgu.
2. Pierwsze wysłuchanie utworu, po którym uczniowie odpowiadają po kolei na pytanie - Czym jest dla ciebie muzyka?
3. Powtórne wysłuchanie utworu, po którym uczniowie zapisują na wylosowanej karteczce pięć określeń charakteryzujących ten fragment.
4. Następnie uczniowie dobierają się w grupy wg koloru karteczek, każda grupa przygotowuje sobie arkusz papieru i farby.
5. Kolejne wysłuchanie I cz. Koncertu e-moll F. Chopina, na tle którego grupy wykonują portret kompozytora. Każdy uczeń maluje tyle elementów portretu, ile wyrzuci oczek kostką.
6. Prezentacja ukończonych portretów w wyznaczonym miejscu.
7. Podsumowanie lekcji przez nauczyciela i uczniów z wykorzystaniem wcześniejszych zapisów na karteczkach.

Opracowanie: Jolanta Różycka-Łacny

Wyświetleń: 3265


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.