AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Gołombek, 2018-07-03
Katowice

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

- n +


Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanegoImię i nazwisko: .....
Nazwa placówki: .....
Dyrektor przedszkola: ....
Długość stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: ...
Przewidywana data zakończenia stażu: ....
Opiekun stażu: ....
Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Wymagania
§ 7.2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:

1) umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela - umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków;

2) umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

3) umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

4) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

5) umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.


§ 7 ust. 2 pkt. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach


Poznanie procedury awansu zawodowego
Sposób dokumentowania:
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Ustawa z dnia 26.01.1982r. -Karta Nauczyciela;
- Rozporządzenie MEN z dnia 01.03.13r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli.

2. Bieżące przeglądanie stron internetowych oraz innych materiałów. Wrzesień 2015Współpraca z opiekunem stażu
1. Zawarcie kontraktu między nauczycielem kontraktowym,
a opiekunem stażu.

2. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

3. Opracowanie harmonogramu spotkań z opiekun stażu.

4. Organizowanie spotkań z opiekunem stażu zgodnie
z ułożonym harmonogramem spotkań.

5. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.

6. Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu.


Prowadzenie dokumentacji
1. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.

2. Założenie i prowadzenie teczek współpracy
z rodzicami, środowiskiem lokalnym.

3. Sprawdzanie osiągnięć dzieci za pomocą arkusza obserwacji.

4. Przygotowywanie miesięcznych planów pracy. Cały okres stażu


Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
1. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju

§ 7 ust. 2 pkt. 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Poznanie środowiska wychowanków, diagnozowanie ich potrzeb i rozwijanie zainteresowań
1. Obserwacja dzieci

2. Zebrania z rodzicami.

3. Zajęcia otwarte dla rodziców.

4. Spotkania indywidualne
z rodzicami

5. Organizowanie dni tematycznych na interesujące dzieci zagadnienia.

Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych dzieci
1. Prowadzenie zajęć dydaktyczno -wychowawczych
Organizowanie i przygotowywanie uroczystości przedszkolnych dni tematycznych
2. Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez.

3. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi Studiowanie literatury i czasopism.
4. Udział w warsztatach i szkoleniach.

Promowanie placówki przez udział dzieci w różnorodnych konkursach
1. Przygotowanie dzieci do udziału w różnorodnych konkursach
Udział w realizacji programów, akcji edukacyjnych i profilaktycznych
1. Zaangażowanie w ogólnopolskie programy ekologiczne, prozdrowotne i edukacyjne

Realizacja autorskich programów edukacyjnych
1. Prowadzenie zajęć w ramach programów autorskich
Współpraca ze specjalistami
1. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy do rozwiązywania problemów

§ 7 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
1. Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej.

2. Przygotowanie pomocy dydaktycznych, zaproszeń, dekoracji, itd.

3. Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej).

4. Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową.

5. Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z opiekunem stażu, innymi nauczycielami i rodzicami.

Wykorzystanie Internetu
i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego
1. Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów i prawa oświatowego na temat awansu zawodowego.

2. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.

3. Dokumentowanie przebiegu stażu. Wrzesień 2015


Publikacje w Internecie

1. Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej: opublikowanie planu rozwoju za¬wodo¬wego na stronie.

2. Umieszczanie na stronach internetowych autorskich scenariuszy oraz innych pomocy dydaktycznych np. karty pracy. Listopad 2015


Prowadzenie strony internetowej przedszkola
1. Publikowanie zdjęć i tekstów z życia przedszkola.

2. Aktualizacja strony.

3. Prowadzenie kącika z ciekawostkami dla rodziców. Na bieżąco

Korzystanie podczas zajęć
z różnorodnych środków medialnych i audiowizualnych
1. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem: odtwarzacz płyt i mp3, komputer, dyktafon.

§ 7 ust. 2 pkt. 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Aktualizacja wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez aktywne samokształcenie.
1. Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki.

2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej
i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).

3. Korzystanie z publikacji
i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli. Cały okres stażu

Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
1. Integrowanie grupy, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji przez stosowanie metod relaksacyjnych oraz aktywizujących.

Poszukiwanie i realizowanie nowatorskich metod pracy dydaktycznej
1. Uzupełnianie wiedzy z zakresu różnorodnych metod zapewniających osiąganie systematycznych postępów i sukcesów oraz radzenia sobie z trudnościami

§ 7 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Analiza przepisów prawa oświatowego
1. Zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi oraz śledzenie wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego.
Studiowanie dokumentacji przedszkolnej
1. Dokładna analiza dokumentów przedszkola– statutu, planów, regulaminów i przepisów.

Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
1. Organizowanie wycieczek, wyjść poza teren przedszkola z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku
1. Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat

Zatwierdzam do realizacji: Podpis nauczyciela

……………………………………… ………………………………….
Data i podpis Dyrektora
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.