Katalog

Artur Toeplitz, 2018-07-03
Gdynia

Zajęcia pozaszkolne, Ciekawostki

Walka ze stresem w brydżu sportowym

- n +

Walka ze stresem w brydżu sportowym


Pierwszym problemem z jakim się styka trener ( instruktor) młodzieży jest kwestia ' dotarcia” do młodych ludzi. Musi zdobyć ich szacunek , bez którego nie byłby w stanie wywiązywać się ze swojej pracy.
Musi dobrze poznać osobowość wychowanków i dostosować do nich metody treningowe. . To znaczy powinien obserwować wrodzoną konsystencje psychofizyczną , wpływy wychowawcze oraz świadomą prace zawodnika. Powinien zdynamizować aktywność jednostki , ukierunkować ją i pobudzić w celu osiągnięcia przez nią sukcesu.
Niezwykle istotne jest również wykorzystanie przeżytego niepowodzenia dla rozwoju psychofizycznego zawodnika.
Przeżyte niepowodzenie może być wykorzystane dla kompensacji braków istniejących w charakterze, w postępowaniu jednostki , do przeżycia porażki w sporcie .
Wartość kompensacji polega na tym , że zamiast demobilizować aktywność jednostki , wzmaga się jej wysiłki dom skutecznego osiągnięcia celów.
Innym sposobem pomocy zawodnikowi jest skierowanie wzmożonej energii na wyszukiwanie innej drogi do osiągnięcia celów , do którego nie doprowadziły dotychczasowe metody pracy.
Musiałem zwracać uwagę na pewien charakterystyczny dla każdego zawodnika poziom napięcia, który umie on znosić , wyżej którego nie wytrzymuje stanów frustracyjnych czyli określenie progu tolerancji na frustrację.
Przekroczenie tej granicy powoduje dezorganizację bardziej lub mniej zorganizowanej struktury psychicznej zawodnika i staje się dla niego niebezpieczne
Oczywiście największym problemem jest wiek zawodnika , w zależności od tego czy ma on lat 6 czy 16 musimy dopasować do niego poziom obciążenia treningami oraz poziom treningu.
Liczyć się należy z tym , ze po przekroczeniu progu tolerancji przez zawodnika reaguje on agresja , gniewem wykorzystując je do ataku na przeszkodę z wykorzystywaniem sprawności umysłowej i uwzględnieniem korekty postępowania to jest to zachowanie normalne przystosowawcze i trener znający zawodnika niekiedy powinien sam takie zachowanie stymulować z korzyścią dla zawodnika.
Jednakże gniew, agresja często powodują u zawodnika szczególnie młodszego wiekiem skutek odwrotny lub jest zbyt silna i skierowana na wszystko i wszystkich.
Wówczas rolą trenera jet niedopuszczenie do takich sytuacji przez rozładowanie napięcia emocjonalnego lub odwrócenie uwagi zawodnika od narastającego problemu powodującego jego frustrację
Trener powinien zwrócić uwagę na świadome wartościowanie swojego wnętrza , akceptowanie lub odrzucenie i ograniczenie właściwości , skłonności zainteresowań , upodobania stanowiące wyposażenie dziedziczne lub wpływ środowiska zewnętrznego , a nade wszystko wynik dotychczasowej pracy zawodnika w celu pobudzenia krytycznej oceny posiadanych właściwości , co może sprzyjać w pracy nad sobą , przezwyciężanie trudności z jakimi do tej przy zawodnik sobie nie radził , przekraczanie determinant powstałych pod wpływem środowiska zewnętrznego.
Świadomość zawodnika rozbudzona przez trenera stanowi podstawę do zwiększającej się autonomii psychicznej zawodnika , który teraz ma konkretne plan6 i aspiracje dotyczące samego siebie.
Pomaga podejmować mu decyzje uwzględnione w karierze każdego sportowca i to w momentach kluczowych gdy trener nie jest w stanie mu pomóc ( nie siądę do stolika i nie zagram parii za niego) .
Reasumując zawodnik sam chce osiągnąć sukces , a dzięki głębszemu poznawaniu samego siebie zaczyna zdawać sobie sprawę z własnych możliwości psychofizycznych i potrafi je wykorzystać do osiągnięciu sukcesu.
Niezwykle istotna jest pomoc trenera w sytuacjach gdy u zawodnika występują następujące problemy:

a) poczucie niższości

b) nadmierne zmęczenie

c) poczucie niesprawiedliwości

d) nadmierna obawa przed niepowodzeniem

e) poczucie winy


W brydżu jest to lęk przed bardziej doświadczonymi czy nawet starszymi brydżystami, wówczas należy wykazać zawodnikowi , że nawet arcymistrz brydżowy może przegrać z nim jeśli go zlekceważy , co zdarza się bardzo często, a więc szansa pokonania przeciwnika nie jest wcale mała.

W brydżu sportowym zjawisko zmęczenia występuje niezwykle często i jest trudne do przezwyciężenia szczególnie u młodszych zawodników. Rolą trenera jest wówczas wyszukanie motywacji i pobudzenie danego zawodnika , ale jeśli to nie pomaga , a wymiana podmęczonego zawodnika jest niemożliwa należy mu po turnieju wytłumaczyć , że przyczyna jego słabszej gry było zmęczenie , a nie jego umiejętności, które należy po turnieju wysoko ocenić .Jest to również właściwy moment dla zwrócenia zawodnikowi uwagi , że oprócz kondycji psychicznej zawodnik musi posiadać kondycję fizyczną , która bardzo często decyduje o wyniku rozgrywek .

Bardzo ważna jest również radzenie sobie z poczuciem niesprawiedliwości , które jest tak silne , że zawodnik który nie osiągnął wyznaczonego sobie celu szuka winnego gdzie tylko jest to możliwe ( błędna decyzja sędziowska , za krótki czas na partię, niewłaściwe przygotowanie , brak picia itp.)
W takim wypadku musimy dobrze znać swojego zawodnika indywidualnie i terapia musi być odpowiednio ukierunkowana , i dostosowana do odporności psychicznej zawodnika aby pomóc pogodzić się z porażką , a jednocześnie pobudzić do dalszej pracy.
Zawodnik dobrze przygotowany do turniejów , meczów bardzo często obawia się porażki wynikających z różnych powodów .
Szczególnie w brydżu poczucie winy zdarza się niezwykle często , mało tego zawodnik mający poczucie winy ma zwykle rację . Tutaj olbrzymią rolę odgrywa nie tylko trener , ale i partner zawodnika .
Jeżeli trener wie o tym , że jego zawodnik może sobie nie poradzić w grze , gdy „ zawali „ jakieś rozdanie musi uczulić jego partnera aby w sposób pozytywny rozwiązał problem wykazując mu przewagę zagrań dobrych nad słabymi.

Podsumowując trener powinien pojawiające si e sytuacje trudne , frustrujące wykorzystywać do wzmocnienia pracy jednostki nad sobą i umożliwi rozwój jednostki , jej zdolności poznawcze i emocjonalno - motywacyjne oraz właściwości charakterologiczne.
Umiejętność poradzenia sobie z sytuacjami trudnymi w sportach umysłowych zależy w dużej mierze w przygotowaniu zawodnika rozwiązywaniu pojawiających się problemów oraz do wykształcenia w nim umiejętności pracy nad sobą.
Aby wykształcić w zawodniku takie umiejętności trener musi być przygotowanym nie tylko pod względem merytorycznym , ale również znać możliwości zawodników i system szkolenia dopasować w miarę możliwości indywidualnie do każdego.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.