Katalog

MIROSŁAWA KRAJEWSKA-WARSZEWIK, 2018-07-03
Koluszki

Religia, Konspekty

Konspekt katechezy - Jezus naszą światłością.

- n +

KONSPEKT KATECHEZY
Temat lekcji: Jezus naszą światłością.


Cele ogólne:
• Przygotowanie uczniów do świadomego przeżycia święta Ofiarowania Pańskiego.
• Ukazanie, że Jezus Jezusa jest światłością i prowadzi ludzi do Boga Ojca.

Cele szczegółowe:
• Uczeń zna treść perykopy biblijnej Łk 2, 22 – 32
• Zna datę i nazwę święta Ofiarowania Pańskiego
• Wie dlaczego Jezusa nazywamy światłością świata
• Potrafi wskazać, że Pan Jezus prowadził ludzi do Ojca, a w dzisiejszych czasach działa za pośrednictwem Kościoła
• Wie, że każdy chrześcijanin ma ukazywać innym Pana Jezusa jako światłość świata oraz sam być światłem Bożym w środowisku, w którym żyje.

Środki dydaktyczne:
Pismo św., świeca, latarka, zapałki, żarówka, lampka, chusta do przewiązania oczu, nagranie i słowa pieśni: „Wy jesteście na ziemi światłem mym..”, obrazy - spotkanie św. Rodziny z Symeonem, obraz Matki Bożej Gromnicznej, gromnica, komputer, internet, rzutnik multimedialny, ilustracja do przeczytanego tekstu biblijnego do wklejenia do zeszytu, zdania do uzupełnienia dla wszystkich uczniów /zał. nr 1 i 2/

Metody:
Czytanie Pisma Św., praca z tekstem biblijnym, czytanie opowiadania, zabawa – odgadywanie przedmiotów, rozmowa kierowana, utrwalenie sceny ewangelicznej poprzez omówienie ilustracji, śpiew piosenki , celebracja, praca z formularzem.

Przebieg lekcji:

I. Czynności organizacyjno – porządkowe:
Powitanie uczniów.
Sprawdzenie listy obecności.
Zapisanie tematu katechezy.
II. Wprowadzenie do tematu katechezy:
Nauczyciel zaprasza na środek klasy pięcioro dzieci, które chciałyby wziąć udział w rozwiązaniu zagadki. Każde dziecko otrzymuje jeden z przygotowanych przedmiotów i ma odgadnąć jego nazwę (np.: lampion, latarkę, świeczkę, zapałki, żarówkę).Po odgadnięciu wszystkich przedmiotów i ich pokazaniu katecheta prosi pozostałych uczniów, aby spróbowali odgadnąć, co łączy pokazane przedmioty ( chodzi o stwierdzenie, że każdy z nich jest źródłem światła). Następnie nauczyciel informuje, że dzisiejsze spotkanie będzie miało związek ze światłem.
III. Rozwinięcie - Znaczenie światła
A) Opowiadanie – Wojtek bardzo lubił wycieczki w góry. Często chodzili z tatą po różnych szlakach i zdobywali szczyty. Pewnego razu wybrali się na długą wycieczkę. Zbliżał się wieczór, robiło się coraz ciemniej. Szli szybko, bo do końca drogi było daleko. Maszerowali ścieżką przez las. Bardzo trzeba było uważać na korzenie drzew, wystające kamienie, dołki i wyboje. Po prawej stronie była głęboka przepaść, po lewej wysoka ściana góry. Oj, niełatwo o wypadek. Niestety nie zdążyli przed nocą. Wojtek na dobre się przestraszył. Jak dalej pójdą. W lesie nie ma ulicznych latarni, które oświetlają drogę. Na szczęście mądry tata wziął ze sobą latarkę. Małe światełko pomogło im wyjść ze szlaku i szczęśliwie wrócić do domu.
• Co przytrafiło się Wojtkowi i jego tacie? Co im groziło? ( wybrali się w góry, ale nie zdążyli wrócić przed nocą, niebezpieczeństwo)
• „Dlaczego w ciemności trudniej było im odnaleźć drogę?” ( błądzili, mogli się zgubić potknąć, spaść)
• „ Jak sobie poradzili, kiedy otaczała ich ciemność ?” ( skorzystali z latarki, dzięki niej szczęśliwie wrócili do domu).
• „Jakie jest znaczenie światła w życiu człowieka ? ”( dzięki światłu możemy wszystko widzieć, bez niego błądzimy, gubimy drogę, życie w ciemności jest trudniejsze).
• „Czy istnieje jeszcze jakaś inna ciemność, która sprawia, że ludzie błądzą?” ( grzech )
Macie racje. Istnieje jeszcze taka ciemność, która sprawia, że ludzie błądzą poszukując drogi do Pana Boga. Tę ciemność powodują nasze grzechy. Zgrzeszyli pierwsi ludzie, potem inni popełniali kolejne grzechy. Sami jednak nie potrafili poradzić sobie z taką sytuacją. Ale Pan Bóg przyszedł im z pomocą. W jaki sposób? Odpowiedzi na to pytanie poszukamy w Piśmie św.

B ) Proklamacja Słowa Bożego:
• Katecheta czyta tekst Łk 2, 22-32 ( przed czytaniem wyjaśnia dzieciom znaczenie słów Mesjasz, poganie)

C ) Rozważanie Słowa Bożego:
Rozmowa z uczniami na temat przeczytanego tekstu biblijnego ( przy pomocy aplikacji //https://learningapps.org/display?v=pygp2vn6c18sprawdzam zrozumienie tekstu biblijnego /
• Kogo spotkała św. Rodzina w Jerozolimie ? ( Symeona ).
• Kogo miał ujrzeć Symeon przed śmiercią ? ( Mesjasza Pańskiego ).
• Kogo Symeon wziął w objęcia ? ( Dzieciątko Jezus ).
• Jak Symeon nazwał Dzieciątko Jezus ? ( zbawieniem narodów, światłem dla pogan ).
Słowo Boże ukazuje Pana Jezusa jako „ światłość”. Ludzie, którzy błądzą w ciemnościach, aby dotrzeć do celu potrzebują światła. Takim światłem jest Pan Jezus. To On ukazuje nam drogę w ciemnościach zła i grzechu do prawdziwego Boga. Symeon spotkał się z Jezusem w świątyni jerozolimskiej. Dzisiaj Pan Jezus prowadzi ludzi do Boga Ojca w Kościele. A my, spotykamy się z Nim podczas każdej Mszy św.

IV. Pogłębienie:
A) Boże tajemnice, o których mówimy dzisiaj Kościół przeżywa 2 lutego, czyli w święto Ofiarowania Pańskiego. Obchodzimy je co roku w czterdzieści dni po Bożym Narodzeniu.
• Czy wiecie jak w naszej tradycji nazywa się inaczej to święto? ( Matki Bożej Gromnicznej )
Święto to należy do najstarszych świąt maryjnych. W tym dniu modlimy się także do Matki Bożej. Oddajemy jej cześć i dziękujemy za to, że dała Nam Jezusa – Światło ( prezentacja obrazu MB Gromnicznej, wyjaśnienie symboliki). Udając się na Mszę św. 2 II przynosimy do kościoła świece, które przypominają nam, że Pan Jezus jest naszym światłem. W niektórych parafiach wierni po Mszy św. wracają do domów z zapalonymi świecami. Po powrocie z kościoła umieszczają gromnicę przy obrazie Matki Bożej lub obok krzyża. Zapalone gromnice stawia się podczas burzy w oknie mieszkania. Wyraża się w ten sposób wiarę, że Bóg jest Panem całego wszechświata i może oddalić od ludzi grożące im niebezpieczeństwo. Ponadto używa się gromnicy w innych okolicznościach np. gdy kapłan przychodzi do chorego lub w chwili śmierci.
• Czy wiecie, kiedy po raz pierwszy zapłonęło światło waszej wiary? ( w czasie chrztu ).
Macie racje. W symbolice religijnej zapalona świeca oznacza bowiem żywą wiarę. Kiedy przyjmowaliście chrzest rodzice zapalili wasze świece chrzcielne i przyrzekli, że będą was umacniać w wierze. Wy sami też powinniście pogłębiać swoją wiarę i dzielić się nią z innymi. Zostaliśmy do tego wezwani przez Pana Jezusa. Mamy nieść światło Chrystusa przez nasze życie, iść z Nim do innych ludzi. Jest taka piosenka religijna, która o tym opowiada.
B) Katecheta wyświetla tekst piosenki „ Wy jesteście na ziemi …” na ekranie, uczy dzieci śpiewania i rozmawia z nimi o treści piosenki.
• Jak nazywa nas Jezus? ( światłem świata ).
• Jakie zadanie nam daje? (Mamy nieść światło Chrystusa przez nasze życie. Mamy iść z nim do innych ludzi ).
• Co to znaczy być dla innych światłem? ( dawać im dobry przykład, modlić się chodzić do kościoła, spełniać dobre uczynki, pogłębiać swoją wiarę, dzielić się nią z innymi ).

V. Ewaluacja:
Uczniowie uzupełniają formularz
POŁĄCZ ZDANIA:

2 lutego obchodzimy w Kościele… posłany, aby swoim dobrym życiem ukazywać innym Pana Jezusa.

Płonące podczas Eucharystii świece… święto Ofiarowania Pańskiego.

Każdy chrześcijanin jest… przypominają, że Pan Jezus jest naszą światłością.

VI. Zapis do zeszytu:
Uczniowie - po prawidłowym połączeniu zdań przepisują je do zeszytu.

VII. Praca domowa:
Uczniowie otrzymują formularz nr.2 będący ilustracją do omawianej perykopy biblijnej. Wklejają go do zeszytu, kolorują oraz wypisują imiona narysowanych tam osób.

VIII. Modlitwa końcowa:
Dzieci podają sobie zapaloną święcę i powtarzają słowa: „ Pragnę każdego dnia nieść światło wiary do innych ludzi”.Opracowała: Mirosława Krajewska-Warszewik
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.