Katalog

Artur Dropko, 2018-07-03
Polanów

WOS, Sprawdziany i testy

Konstytucja RP - test

- n +

„Konstytucja RP”
Imię i nazwisko ................................................... klasa II

1. Zbiór podstawowych zasad funkcjonowania państwa, określający zakres działania i strukturę organów władzy to:
a) konstytucja
b) Ustawa zasadowa
c) Konstytuanta
2. W którym roku wprowadzona została obecnie obowiązująca konstytucja:
a) 1791
b) 1997
c) 2006
3. Najstarszą polską konstytucją jest konstytucja z roku :
a) 1795
b) 1791
c) 1793
4. Uroczysty wstęp do konstytucji nawiązujący do Boga i historii to:
a) Preambuła
b) konkordat
c) Inwokacja
5. Jedną z najważniejszych zasad demokracji wprowadził Monteskiusz. Jest to:
a) Trójpodziału władzy
b) Pluralizmu politycznego
c) Wolności słowa
7. Jak inaczej nazywana jest konstytucja:
a) ustawa zasadowa
b) ustawa zasadnicza
c) ustawa najwyższa
8. Wzajemne stosunki między państwem polskim a Kościołem reguluje:
a) konstytucja
b) konkordat
) preambuła
9. Ilu w Polsce jest posłów:
a) 100
b) 460
c) 560
10. Ilu w Polsce jest senatorów:
a) 100
b) 460
c) 560
11. W jakim wieku można kandydować na urząd:
Radnego - posła - senatora - prezydenta –
12. Przywilej, który chroni parlamentarzystów przed zatrzymaniem i pociągnięciem do odpowiedzialności karnej to:
a) inwestytura
b) intercyza
c) immunitet
13. Rozszyfruj nazwy partii:
PO –
PSL –
.N –
PiS –
14. Kto przewodniczy obradom sejmu:
a) marszałek
b) konwent seniorów
c)p prezydent
15. Specyficznym rodzajem komisji sejmowych są tzw. komisje:
a) ścisłe
b) śledcze
c) wspólne
16. Wymień funkcje sejmu:
- - - -
17. Dopisz po dwóch polityków do podanych partii:
PO –
PSL –
.N –
PiS –
18. Do podanych dat dopisz prezydentów:
1989 – 1990 –
1990 – 1995 –
1995 – 2005 –
2005 – 2010 –
2010 - 2015 –
2015 - …
19. Prezydent RP ma m.in. prawo do :
- -
20. W przypadku naruszenia konstytucji lub popełnienia przestępstwa prezydent odpowiada przed:
a) trybunałem Konstytucyjnym
b) Trybunałem Stanu
c) Sądem Najwyższym
21. Organem władzy wykonawczej w Polsce jest:
a) Kancelaria Prezydenta
b) Prezydent
c) Rada Ministrów
22. Kto stoi na czele Rady Ministrów:
a) marszałek senatu
b) prezes Rady Ministrów
c) minister spraw zagranicznych
23. Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest:
a) marszałek
b) wójt
c) wojewoda
24. Władzę sądowniczą w Polsce pełnią:
a) Sądy i Trybuny
b) Sądy i trybunały
c) Sady i Trybuni
25. Odwołanie się od wyroku sądu do sądu wyższej instancji zwiemy:
a) kontr reformą
b) apelacja
c) inwestycja
26. Naczelnym organem sądowym w RP jest:
a) Sąd najwyższy
b) Sąd Konstytucyjny
c) Sąd najważniejszy
27. W skład sądów powszechnych wchodzą sądy:
- - -
28. Badaniem zgodności ustaw z konstytucją i skargami konstytucyjnymi zajmuje się:
a) Sąd Najwyższy
b) Trybunał Konstytucyjny
c)Trybunał Stanu
29. Naczelnym organem kontroli państwa, podległym sejmowi jest:
a) NIC
b) NIK
c)KRRiT
30. Na straży wolności i praw człowieka i obywatela stoi:
a) NIK
b) RPO
c) KRRiT
31. Na straży wolności słowa i prawa do informacji stoi:
a) NIK
b) RPO
c) KRRiT
32. Wymień trzy obowiązki obywatela RP:
-
-
-

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.