AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Mariola Adamowicz, 2018-06-26
Częstochowa

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


MARIOLA ADAMOWICZ
NAUCZYCIEL MIANOWANY
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 15 IM. JANA PAWŁA II W CZĘSTOCHOWIEStanowisko: nauczyciel logopeda
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2015r.
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2018r.

§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


L.p. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego - Analiza przepisów prawa oświatowego
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego
- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- Pisanie sprawozdań z planu rozwoju zawodowego 2 razy
w roku
IX 2015W okresie trwania stażu Notatki

Plan rozwoju zawodowego


Sprawozdania
2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji i jakości pracy przedszkola - Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, radach pedagogicznych, lekcjach otwartych, konferencjach metodycznych i warsztatach.
- Udział w szkoleniu: „Terapia bilateralna – program szkolny” W okresie trwania stażu
IX 2015 Zaświadczenia
o ukończonych kursach, warsztatach, szkoleniach
3. Studiowanie literatury fachowej - Wykorzystanie w pracy rozwiązań proponowanych
w literaturze fachowej
- Poszukiwanie nowych rozwiązań dydaktycznych W okresie trwania stażu Wykaz pozycji
4. Organizacja warsztatu pracy nauczyciela logopedy - Opracowanie rocznego planu pracy gabinetu logopedycznego
- Analiza i wybór testów diagnostycznych
- Samodzielne opracowanie terapii dla każdego dziecka
- Opracowanie kart badania mowy
- Wybór odpowiednich ćwiczeń logopedycznych
- Opracowanie pomocy dydaktycznych
- Stosowanie aktywnych metod nauczania
- Wykorzystywanie urządzeń multimedialnych w terapii logopedycznej IX 2015
W okresie trwania stażu Plan pracy gabinetu logopedycznego
Testy diagnostyczne


Karty badania mowy
5. Współpraca
z wychowawcami - Przygotowanie listy dzieci zakwalifikowanych do terapii logopedycznej
- Dzielenie się spostrzeżeniami dotyczącymi postępów, bądź ich brakiem u konkretnych dzieci
- Wspólne poszukiwanie rozwiązań dydaktycznych
i wychowawczych. W okresie trwania stażu Notatki
6. Współpraca
z rodzicami - Organizowanie spotkań
z rodzicami dzieci biorących udział w terapii logopedycznej: warsztaty, prelekcje, zajęcia otwarte, ankieta. W okresie trwania stażu Scenariusze zajęć
Zdjęcia
Ankieta
7. Organizacja konkursów - Organizowanie konkursów: recytatorskich, plastycznych, muzycznych W okresie trwania stażu Scenariusze
Podziękowania
Potwierdzenia
8. Współorganizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych - Pomoc w przygotowaniu: Dnia patrona MP 15 Jana Pawła II;
Między przedszkolnego przeglądu piosenki ludowej – edycja III;
Festynu.
III/IV 2016

IV 2016


VI 2016 Scenariusze
Podziękowania
Potwierdzenia


§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

L.p. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Prowadzenie dokumentacji związanej z terapią logopedyczną - Przygotowanie
i prowadzenie dokumentacji: plany pracy; karty terapii; karty badania mowy. W okresie trwania stażu Wzory dokumentów
2. Prowadzenie dokumentacji związanej
z awansem zawodowym nauczyciela - Prowadzenie dokumentacji własnej związanej
z procedurą awansu zawodowego nauczyciela, np.: pomocy dydaktycznych; konspektów zajęć; artykułów i referatów własnych. W okresie trwania stażu Wzory dokumentów
3. Wykorzystanie Internetu do celów uzyskania potrzebnych informacji, oraz jako narzędzie porozumiewania się - Korzystanie
z komputerowych programów edukacyjnych
- Pobieranie informacji pedagogicznych i logopedycznych
- Korzystanie z programów multimedialnych podczas zajęć z dziećmi W okresie trwania stażu Opracowane materiały
Wykaz stron internetowych


§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


L.p. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Wymiana doświadczeń
z innymi nauczycielami - Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
- Udostępnianie opracowanych konspektów, materiałów, scenariuszy W okresie trwania stażu Konspekty
Scenariusze
2. Prowadzenie warsztatów samokształceniowych dla nauczycieli - Wewnątrz przedszkolne prowadzenie zajęć dla nauczycieli dotyczące tematów przydatnych
w codziennej pracy z dziećmi W okresie trwania stażu Potwierdzenia
3. Opracowanie i publikacja materiałów - Opublikowanie na stronach internetowych planu rozwoju zawodowego
- Opracowanie, wygłoszenie i publikacja referatów na użytek grona pedagogicznego, udostępnienie w bibliotece przedszkolnej W okresie trwania stażu Referaty


§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem
w sprawach nieletnich.


L.p. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Opracowanie
i wdrożenie własnego programu zajęć logopedycznych. - Realizacja programu logopedycznego pt.: „Rzekła raz mądra sowa grunt to poprawna wymowa” według ustalonego planu pracy W okresie trwania stażu Program
Ewaluacja


§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


L.p. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Współpraca
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Nawiązywanie współpracy ze specjalistami
z poradni - Korzystanie z pomocy specjalistów w przypadku problemów dydaktyczno-wychowawczych W okresie trwania stażu Potwierdzenia
2. Diagnozowanie
i rozwijanie zainteresowań dzieci - Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych
- Obserwacja dzieci na tle grupy
- Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy W okresie trwania stażu Arkusze obserwacji
Konspekty zajęć
3. Praca z dziećmi
z trudnościami - Stopniowanie trudności
- Właściwy dobór materiałów dydaktycznych W okresie trwania stażu Konspekty zajęć
4. Praca z dzieckiem zdolnym - Przygotowanie dzieci do różnorodnych konkursów W okresie trwania stażu Podziękowania
Dyplomy
Wyróżnienia
5. Udział w organizacji festynu - Integracja ze środowiskiem lokalnym poprzez organizację i udział
w festynie VI 2016 Potwierdzenia


§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


L.p. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Współpraca
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną - Kierowanie do poradni
- Wdrażanie zaleceń Poradni do pracy z dzieckiem
- Korzystanie z porad pracowników Poradni
w sprawach dotyczących dzieci z przedszkola W okresie trwania stażu Dokumentacja
2. Współpraca
z rodzicami - Spotkania
- Prelekcje
-Zaangażowanie rodziców
w przedszkolne przedsięwzięcia W okresie trwania stażu Potwierdzenia
§ 8 ust. 2 pkt. 4f
Opis i analiza uzyskania innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

L.p. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Znaczne osiągnięcia dzieci w konkursach - Organizowanie konkursów przedszkolnych
- Przygotowanie dzieci
do udziału w konkursach zewnątrz przedszkolnych W okresie trwania stażu Zaświadczeni
Podziękowania
Dyplomy
2. Pochwały
i wyróżnienia Dyrektora Przedszkola - Wykonywanie zadań
na rzecz Przedszkola
- Sumienna realizacja obowiązków nauczyciela
i logopedy W okresie trwania stażu Podziękowania


§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel
jest zatrudniony.

L.p. Zadania Formy realizacji Termin Sposób realizacji
1. Opis i analiza dwóch przypadków dzieci
z nieprawidłowościami rozwojowymi
w obrębie aparatu mowy - Identyfikacja problemu
- Geneza
- Znaczenie problemu
- Prognoza
- Propozycje rozwiązania
- Wdrażanie oddziaływań
- Efekty oddziaływań W okresie trwania stażu Opis przypadku


Opracowała: Mariola Adamowicz
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.