AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Rak, 2018-06-21
Księginice

Matematyka, Projekty edukacyjne

Ankieta do projektu gimnazjalnego " Matematyka na sto procent"

- n +

Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów klas VI i VII Szkoły Podstawowej oraz klas II i III Gimnazjum w Lutyni
Ankietowano 95 osób klas szóstych, siódmych, drugich i trzeciej gimnazjum

Tabela 1 Ocena wiedzy o narkotykach
Uważam, że posiadam dostateczną wiedzę na temat uzależnienia od narkotyków
Tak
Nie
71
75%
24
25%

Odpowiedzi TAK udzieliło 71 osób czyli 75% badanych.
Odpowiedzi NIE udzieliły 24 osoby czyli 25% badanych.


Tabela 2 Ocena wiedzy o narkotykach
Uważam, że posiadam dostateczną wiedzę na temat uzależnienia od dopalaczy
Tak
Nie
59
71%
36


Odpowiedzi TAK udzieliło 59 osób czyli71% badanych.
Odpowiedzi NIE udzieliło 36 osób czyli % badanych.

Omówienie: Większość uczniów ocenia swoją wiedzę na temat narkotyków i dopalaczy jako wystarczającą. Nieco więcej badanych uznaje swoją wiedzę za dostateczną w kwestii dopalaczy niż narkotyków. Różnica nie wydaje się istotna ze statystycznego punktu widzenia, a jedynie wskazuje, iż problem zażywania dopalaczy i ich negatywnego oddziaływania jako stosunkowo młody nie jest jeszcze tak powszechnie znany jak problem zażywania narkotyków.


Odpowiedź na następne pytanie miała dostarczyć informacji, czy ankietowani wiedzą co to jest uzależnienie.
Tabela 3
Czy wiesz co to jest uzależnienie?
Tak
Nie
90
95%
5
5%

Odpowiedzi TAK udzieliło 90 osób czyli 95% badanych.
Odpowiedzi NIE udzieliło 5 osoby czyli 5% badanych.
Omówienie: Prawie wszyscy badani uczniowie uważają, że znają pojęcie uzależnienia.


Tabela 4 Źródła wiedzy o narkotykach i dopalaczach /można było wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi/
Twoja wiedza na temat narkotyków i dopalaczy pochodzi od:
rodziców
kolegów
ze szkoły
media
książki
inne
43
45%
21
22%
77
81%
67
71%
19
20%
3
3%

Omówienie: Jako źródło wiedzy dotyczącej narkotyków i dopalaczy badani uczniowie najczęściej wskazują szkołę (81%), następnie media (71%), rodziców (45%), dopiero na końcu kolegów (22%) oraz książki ( 20% ). Taki rozkład odpowiedzi pozwala stwierdzić, iż wiedza uczniów na temat zażywania narkotyków i dopalaczy ma solidne, merytoryczne podstawy.

Odpowiedź na następne dwa pytania pozwoliła poznać opinię uczniów na temat: czy jednorazowe zażycie narkotyków / analogicznie dopalaczy/ jest niebezpieczne.
Tabela 5
Czy jednorazowe zażycie narkotyku jest niebezpieczne
Tak
Nie
82
86%
13
14%

Odpowiedzi TAK udzieliły 82 osoby czyli 86% badanych.
Odpowiedzi NIE udzieliło 13 osób czyli 14% badanych.
Omówienie: W porównaniu z ostatnią ankietą na temat dopalaczy i narkotyków można stwierdzić, że zmniejszyła się liczba uczniów (o 11 % ) twierdzących że jednorazowe zażycie narkotyku nie jest niebezpieczne. Mimo wszystko należy z uczniami w dalszym ciągu zwracać na ten problem uwagę.

Tabela 6
Czy jednorazowe zażycie dopalacza jest niebezpieczne
Tak
Nie
86
91%
9
9%

Odpowiedzi TAK udzieliło 86 osób czyli 91% badanych.
Odpowiedzi NIE udzieliło 9 osoby czyli 9% badanych.
Omówienie: Porównując wcześniejsze badania można zauważyć, iż zmniejszył się procent badanych uczniów uważających, że jednorazowe zażycie dopalacza nie jest niebezpieczne. Taki wynik pokazuje, że uczniowie mają coraz większy zasób wiedzy na temat dopalaczy

Uzależnienie to choroba, zapytano więc uczniów, czy istnieje skuteczny lek, leczący z uzależnienia od narkotyków i dopalaczy.
Tabela 7
Czy istnieje skuteczny lek, leczący z uzależnienia od narkotyków i dopalaczy?
Tak
Nie
27
28%
68
72%

Odpowiedzi TAK udzieliło 27 osób czyli 28% badanych.
Odpowiedzi NIE udzieliło 68 osób czyli72% badanych.
Omówienie: Duża część czyli 72% ankietowanych ma rozeznanie, iż nie ma skutecznego leku na uzależnienie od narkotyków i dopalaczy. Zaś ok.28% uważa, że takowy lek istnieje. Najprawdopodobniej osoby te nie rozumieją natury uzależnienia od narkotyków i dopalaczy.
Są różne rodzaje narkotyków i dopalaczy, poproszono uczniów by odpowiedzieli, czy są wśród nich takie, które nie są szkodliwe.

Są różne rodzaje narkotyków i dopalaczy, poproszono uczniów by odpowiedzieli, czy są wśród nich takie, które nie są szkodliwe.
Tabela 8
Czy istnieją narkotyki nieszkodliwe?
Tak
Nie
17
18%
78
82%

Odpowiedzi TAK udzieliło 17 osób czyli18% badanych.
Odpowiedzi NIE udzieliło 78 osób czyli 82% badanych.
Omówienie: 18% badanych uczniów nie ma jasnej świadomości, jako zagrożeniem są narkotyki.


Tabela 9
Czy istnieją dopalacze nieszkodliwe?
Tak
Nie
11
12%
84
88%


Odpowiedzi TAK udzieliło 11 osób czyli 12% badanych.
Odpowiedzi NIE udzieliły 84 osoby czyli 88% badanych.
Omówienie: W kwestii dopalaczy ankietowani uczniowi wykazują nieco większe przekonanie o ich szkodliwości niż w kwestii narkotyków. Być może wynik jest podyktowany większym zainteresowaniem mediów sprawą dopalaczy i ich szkodliwości niż narkotyków.Decyzję o tym, czy brać, czy nie podejmuje każdy sam, ale czy zawsze jesteśmy w stanie zapanować nad sytuacją i odpowiedzieć „nie”? Informacji dostarczyły nam odpowiedzi na kolejne pytanie w ankiecie:
Tabela nr 10
Czy uważasz, że całkowicie można zapanować nad sytuacją i, że tylko Ty decydujesz , czy wziąć narkotyk, czy nie?
Tak
Nie
53
56%
42
44%
Odpowiedzi TAK udzieliły 53 osoby czyli 56% badanych.
Odpowiedzi NIE udzieliły 42 osoby czyli 44% badanych.
Omówienie: Powyższe wyniki wskazują, iż ponad połowa badanych uczniów ma przekonanie, że może zapanować nad sytuacją brania narkotyków/dopalaczy. Martwi fakt, że procentowo liczba uczniów w tej kwestii się zwiększyła.
Są miejsca i sytuacje, gdzie narkotyki są łatwo dostępne, aby je poznać zapytano o to ankietowanych. Poproszono, aby sami wskazali takie miejsca /można było wskazać więcej niż jedno miejsce/.
Tabela nr 11
Gdzie najłatwiej można zetknąć się z narkotykami lub dopalaczami?
Szkoła
Sklep kolekcjonerski
Duże miasto
Inne
37
39%
2
2%
30
32%
15
16%Tabela nr 12 Powody zażywania środków odurzających
Dlaczego wg Ciebie młodzież sięga po środki odurzające?
Dla rozluźnienia
Imponowanie rówieśnikom
Z nudy
Problemy
w domu
Problemy w kontaktach rówieśniczych
Inne
44
46%
78
82%
22
23%
46
48%
35
37%
3
3%

Omówienie: Najczęstszą przyczyną sięgania po narkotyki w opinii ankietowanych uczniów jest chęć imponowania rówieśnikom (82%). Następnie badani wskazują , iż problemy w domu rodzinnym (48%) stanowią w ich przekonaniu drugą ważną przyczynę sięgania po narkotyki. Równie ważna jest chęć rozluźnienia się (46). Wg ankietowanych problemy w kontaktach rówieśniczych nie stanowią aż tak znaczącej przyczyny sięgania po środki uzależniające. Także nuda nie jest wg ankietowanych znaczącym predykatem próbowania narkotyków.
Badając wiedzę uczniów na temat narkotyków i dopalaczy chcieliśmy też uzyskać informację, czy wiedzą gdzie osoby mające problemy ze środkami odurzającymi mogą szukać pomocy. Jeśli ‘tak’, to prosiliśmy o wskazanie tych miejsc /można było wskazać więcej niż jedno/.

Tabela nr 13
Czy wiesz gdzie może szukać pomocy osoba mająca problemy narkotykami lub dopalaczami?
Tak
Nie
55
58%
40
42%


Odpowiedzi TAK udzieliło 55 osób czyli 58% badanych.
Odpowiedzi NIE udzieliło 40 osób czyli 42% badanych.
Omówienie: Martwi fakt, że zwiększyła się liczba uczniów, którzy nie wiedzą gdzie można szukać pomocy mając problem z narkotykami lub dopalaczami.

Tabela nr 14
Jeśli zakreśliłeś ‘tak’, to wymień te placówki, instytucje, osoby…
Szkoła
szpital
Ośrodki terapeutyczne
Rodzice
Inne
29
31%
7
8%
25
26%
17
18%
1
1%

Omówienie: Przeważająca część ankietowanych bo aż 71% uważa, że wiedziałoby, gdzie szukać pomocy. Bardzo pozytywnym symptomem jest to, iż najczęściej taki miejscem dla badanych uczniów jest szkoła i ośrodki terapeutyczne, potem rodzice i szpital.

Po opracowaniu ankiet można wysunąć następujące wnioski:
1. Uczniowie posiadają dostateczną wiedzę na temat narkotyków i dopalaczy, czerpią ją głównie ze szkoły i mediów.
2. Uczniowie mają świadomość, iż nie ma leku leczącego uzależnienie od narkotyków i dopalaczy.
3. Uczniowie mają świadomość, że narkotyki i dopalacze są szkodliwe nawet w przypadku jednorazowego ich zażycia.
4. Uczniowie uznali szkołę za główne źródło pomocy w rozwiązywaniu problemów z narkotykami i dopalaczami.
5. Za główne powody sięgania po narkotyki i dopalacze uczniowie uznali: chęć zaimponowania rówieśnikom, problemy w domu rodzinnym i chęć rozluźnienia.
6. Połowa uczniów uważa, że decyzja o zażyciu narkotyku lub dopalacza jest całkowicie zależna od nich samych. Pozostali uważają, że od nich zależna nie jest.

REKOMENDACJE:
1. Kontynuować edukację uczniów w zakresie problemu uzależnienia od narkotyków i dopalaczy szczególnie pod kątem utraty zdolności decydowania i kontroli nad uzależnieniem.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.