Katalog

Andżelika Cygan, 2018-06-21
Kudowa Zdrój

Język niemiecki, Plany pracy

tematyka godz w kl II gim. i plan pracy wychowawcy

- n +

TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017


WRZESIEŃ
1. Organizacja pracy w nowym roku szkolnym(imprezy, uroczystości, wycieczki, udział w konkursie "Najlepszy Gospodarz Szkoły")
2. Wybór samorządu klasowego. Dokumenty szkolne (WSO, Statut Szkoły)
3. Planujemy dyżur szkolny.
4. Przygotowujemy apel poświęcony Dniu Sybiraka.

PAŹDZIERNIK
1. Dzień Chłopaka w klasie.
2. Podsumowanie X Biegu Sponsorowanego.
3. Moja wymarzona szkoła, kim jest dla mnie idealny nauczyciel?
4. Wzajemny szacunek i tolerancja.

LISTOPAD
1.Chwila refleksji przed Dniem Wszystkich Świętych.
2.Święto Niepodległości
3. Planujemy dyżur szkolny.
4.Jak uczyć się skutecznie?- lekcja z pedagogiem szkolnym.

GRUDZIEŃ
1. Mikołajki k lasowe.
2. Analiza ocen z zachowanie i wyników dydaktycznych.
3.Obycaje i obrzędy bożonarodzeniowe.

STYCZEŃ
1.Wartość przyjaźni.
2.Samoocena- wystawiamy ocenę z zachowania.
3. Planujemy dyżur szkolny.
4.Sukcesy i porażki pierwszego semestru.
5.Niech „nie” znaczy naprawdę „nie”

LUTY
1.Walentynki- święto Zakochanych.
2.Bezpieczne ferie.

MARZEC
1.-2. V -nie zabijaj! Czy potrafię dbać o siebie?zagrożenia XXI wieku –narkomania, alkoholizm, nikotynizm, AIDS, anoreksja, bulimia... Skutki uzależnień, zdrowy styl życia
3. Dzień Kobiet w klasie.
4.Godzina do dyspozycji wychowawcy.

KWIECIEŃ
1. Planujemy dyżur szkolny.
2.Obyczaje i obrędy wielkanocne.
3. Święto Patrona naszej szkoły

MAJ
1.Przygotowujemy się do apelu z okazji Święta Flagi.
2. Planujemy dyżur szkolny
3. Lekcja z psycholgiem szkolny,
4.Nie ma jak u mamy ...

CZERWIEC
1.Dzień Dziecka
2.Wystawiamy ocenę z zachowania.
3. Bezpieczne wakacje

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018
KLASA IIIA WYCHOWAWCA ANDŻELIKA CYGAN

1. Integracja klasy poprzez udział w uroczystościach szkolnych i konkursie „Najlepszy Gospodarz Szkoły”.
2. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych w szkole i poza szkołą.
3. Wdrażanie do samorządności i samodzielności poprzez realizację obowiązków szkolnych, pracę na rzecz klasy, szkoły, środowiska; praca lub współpraca z Samorządem Szkolnym albo Klasowym.
4. Dbałość o zdrowie uczniów ( odżywianie, higiena osobista, pomoc materialna wychowankom z ubogich rodzin).
5. Zapobieganie nałogom poprzez uczestnictwo w programach edukacyjnych i profilaktycznych organizowanych w gimnazjum oraz w mieście.
6. Pomoc i opieka nad dziećmi szczególnej troski ( obserwacja rodzin zagrożonych patologią społeczną; współpraca z pedagogiem szkolnym i psychologiem).
7. Praca z uczniem zdolnym. Zachęcanie i mobilizowanie do uczestnictwa w kołach zainteresowań, wskazywanie literatury, metod samokształcenia, angażowanie do udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach, występach artystycznych.
8. Wdrażanie do poszanowania swojej własności i mienia społecznego.
9. Dbanie o godność własną, poszanowanie godności drugiego człowieka.
10. Współpraca z rodzicami ( zebrania, comiesięczne konsultacje w ramach dni otwartych, rozmowy indywidualne, wizyty domowe, współudział rodziców w organizowaniu życia klasy i szkoły).
11. Poszanowanie kultury naszego miasta, regionu, województwa.
12. Uświadamianie dziedzictwa kulturowego narodu polskiego.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.