Katalog

Magdalena Malinowska, 2018-06-07
Starachowice

Geografia, Sprawdziany i testy

TEST SPRAWDZAJĄCY: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZR POLSKI

- n +

TEST SPRAWDZAJĄCY: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI

1.Zaznacz poprawną odpowiedz. Polska najdłuższą granicę ma:
a) z Rosją
b) z Białorusią
c) z Ukrainą
d) z Czechami
2. W Polsce tzw. morze terytorialne jest to pas o szerokości:
a) 10 mil
b) 12 mil
c) 200 mil
d) 250 mil
3. Matematyczną konsekwencją położenia Polski jest:
a) różnica długości dnia i nocy między północą a południem
b) liczba ludności
c) dostępność komunikacyjna
d) kierunek prowadzonej polityki między międzynarodowej.
4. W okolicach Legnicy, Lubina i Polkowic wydobywa się:
a) rudy cynku i ołowiu
b) rudy miedzi i srebra
c) siarkę
d) ropę naftową i gaz ziemny
5. Najmniejszy zasięg obszaru polski miało zlodowacenie:
a) północnopolskie zwane też Wisły
b) środkowopolskie zwane też Odry
c) południowopolskie zwane też Sanu
d) wschodniopolskie zwane tez Bugu
6. Ze południa nad Polskę napływają masy powietrza:
a) polarno morskiego
b)zwrotnikowego
c) arktycznego
d) polarno kontynentalnego
7. Klimatyczne przedzimie w Polsce charakteryzuje średnia dobowa temperatura wynosząca:
a) poniżej 0°C
b) od 0° do 5° C
c) od 5° do 10° C
d) powyżej 15° C
8. Ustrój (reżim) polskich rzek określa się jako:
a) deszczowy
b) śnieżny
c) lodowcowy
d) deszczowo-śnieżny
9. Asymetria dorzeczy głównych rzek Polski jest spowodowana nachyleniem obszaru kraju w kierunku:
a) południowo-wschodnim(SE)
b)południowo-zachodnim(SW)
c)północno-zachodnim(NW)
d)północno-wschodnim(NE)
10. Największą wyspą Morza Bałtyckiego jest:
a) Olandia
b) Hiuma
c) Gotlandia
d) Bornholm
11. W Polsce mady występują głownie na:
a)Południu kraju na skałach węglanowych
b) Wyżynie Lubelskiej i Wyżynie Małopolskiej
c) Pojezierzu Kujawskim i Nizinie Wielkopolskiej
d) Żuławach Wiślanych i w dolinach rzek
12. Piątym w kolejności od północy pasem rzeźby w Polsce jest pas:
a) kotlin
b) wyżyn
c) nizin
d) pojezierzy
.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.