Katalog

Magdalena Malinowska, 2018-06-07
Starachowice

Geografia, Sprawdziany i testy

TEST SPRAWDZAJĄCY: POLSKA - LUDNOŚĆ I URBANIZACJA

- n +

TEST: POLSKA- LUDNOŚĆ I URBANIZACJA

1.Polska liczy około:
a) 35,5 mln mieszkańców
b) 38,5 mln
c) 40,5 mln
d) 43,5 mln

2. W którym roku Państwo Polskie zostało podzielone na 16 województw:
………………............

3. Najwyższy współczynnik przyrostu naturalnego jest w Polsce:
a) północnej
b) środkowej
c) wschodniej
d) zachodniej

4. Do czynników pozaprzyrodniczych decydujących o rozmieszczeniu ludności w Polsce decydują:
a) występowanie surowców mineralnych
b) dostęp do opieki zdrowotnej
c) ukształtowanie terenu
d) przymusowe przesiedlenia

5. Mniejszością narodowa w Polsce są:
a) Górale
b) Łowiczanie
c) Romowie
d) Słowacy

6. Najwięcej wiernych należących do kościoła prawosławnego mieszka na:
a) Podlasiu
b) Mazowszu
c) Śląska
d) Wybrzeżu

7.Najwyższy wskaźnik gęstości zaludnienia ma województwo:
a) mazowieckie
b) podlaskie
c) śląskie
d) warmińsko-mazurskie

8. Kogo jest więcej w Polsce:
a) kobiet
b) mężczyzn

9. Głównym postulatem partii lewicowych jest:
a) wszechstronny rozwój obszarów wiejskich
b) polityka prorodzinna
c) usprawnienie administracji
d) równouprawnienie płci

10.Ile procent zgonów w Polsce powodują choroby układu krążenia:
a) 21 %
b) 34%
c) 45 %
d) 67 %

11.Ile jest w Polsce dużych miast liczących ponad 200 tys. osób:
a) 8
b) 10
c) 17
d) 23

12.Aglomeracją monocentryczną nie jest:
a) warszawska
b) śląska
c) łódzka
d) krakowska

13. Wskaźnik urbanizacji w Polsce wynosi:
a) 39 %
b) 45 %
c) 61 %
d) 83 %

14. Jaki jest procent ludności czynnej zawodowo zatrudnionej w sektorze usług?
a) 57%
b) 82 %
c) 12,6 %
d) 31 %

15. Głównym kierunkiem polskiej emigracji jest:
a) Francja
b) Niemcy
c) Wielka Brytania
d) Irlandia

16. Faza suburbanizacji i reurbanizacji w Polsce jest charakterystyczna dla:
a) małych miast
b) obszarów podmiejskich
c) obszarów wiejskich
d) największych miast

17. Jakie są prognozy demograficzne dla Polski na 2050 rok.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

18. Wymień skutki starzenia się polskiego społeczeństwa
- ………………………………………………………………
- ………………………………………………………………
-……………………………………………………………….
-……………………………………………………………….;
19. Wymień przyczyny bezrobocia w Polsce:
- ……………………………………………………………….
- ……………………………………………………………….
- ……………………………………………………………….
- ………………………………………………………………..
20. Średnia długość życia w naszym kraju zależy od:
- ………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………..

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.