AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Wysocka, 2018-05-30
Tychy

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju matematyka mianowany

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
______________________________________________________________________

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
1. § 7.2.1
Umiejętności organizacji
i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian


1. Współpraca z opiekunem stażu:
 Przygotowanie planu rozwoju zawodowego;
 Ustalenie terminów spotkań z opiekunem;
 Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

2. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej:
 Coroczna aktualizacja planu nauczania z matematyki;
 Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy z uczniem;
 Opracowanie pomocy dydaktycznych –testy, pokazy multimedialne, itp;
 Udział w szkoleniach, konferencjach oraz warsztatach metodycznych;
 Przystąpienie do programu m.in. Lepszej Szkoły tj. Sesje z plusem oraz Próbnego egzaminu gimnazjalnego;
 Analiza egzaminu gimnazjalnego, testów na wejście itp.

 Wykorzystanie portali edukacyjnych w samokształceniu3. Publikacje własnych prac:
 Publikacja scenariuszy lekcji na stronach www;
 Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych), realizacja powierzonych działań typu: rekrutacja, dotacje na podręczniki itp.

2. § 7.2.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.1. Promowanie szkoły poprzez:
 Przygotowanie uczniów do konkursów z matematyki;
 Prowadzenie szkolnego faceebooka dla gimnazjum
 Zaangażowanie w Dni Otwarte
 inne

2. Prowadzenie zajęć z uczniami objętymi pomocą psychologiczno – pedagogiczną:
 Prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki;
 Prowadzenie zajęć dla uczniów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z matematyki;
 Objęcie szczególną troską uczniów słabych.

3. Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i profilaktyki:
 Coroczna ewaluacja planu wychowawczego;
 Organizowanie wycieczek szkolnych.
 Inne
4. Rozpoznanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów:
kontakty z rodzicami (indywidualne, zebrania klasowe)3. § 7.2.3
Umiejętność wykorzystania w pracy
z technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie zasobów internetu na lekcji matematyki.

2. Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera.

3. Pisanie konspektów, sprawozdań, prac klasowych, testów oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera.

4. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych (np. prezentacji multimedialnych, zadań i gier interaktywnych przy użyciu tablicy multimedialnej)

5. Pomoc w drukowaniu świadectw dla gimnazjum

4. § 7.2.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.


1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki:
 Na różnego rodzaju formach doskonalenia;
 Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.

2. Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami i uwzględnienie zaleceń w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

3. Pomoc uczniom w procesie kształtowania charakteru:
 Wspólne ustalenie tematyki lekcji wychowawczych;
 Stosowanie różnych form w pracy wychowawczej z uczniami.

4. Stosowanie na lekcjach matematyki zróżnicowanych, wielopoziomowych form pracy z uczniem.5. § 7.2.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w prawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.


1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.

2. Praca w komisjach i zespołach powoływanych w szkole:
 Przedmiotowy zespół przedmiotów ściesłych
 Komisje egzaminacyjne powoływane w szkole;
 Inne: wg przydzielonych zadań

3. Współpraca z psychologiem lub/i pedagogiem szkolnym.

4. Aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.


5. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego:
 Karta nauczyciela;
 Ustawa o systemie Oświaty;
 Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych;
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.