Katalog

Halina Więckiewicz, 2018-05-24
Malbork

Zajęcia pozaszkolne, Różne

Diagnoza funkcjonalna dotycząca sprawności rąk

- n +

Diagnoza funkcjonalna dotycząca sprawności rąk Wiktorii

Rozpoznanie: niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim

Informacje o dziecku uzyskane z wywiadu z matką i analizy dostępnych dokumentów:
Rozwój ruchowy: samodzielnie siadała około 9m.ż., stała około 13 m.ż., samodzielnie chodziła, gdy miała 1r. i 8m. Z relacji mamy wynika, że Wiktoria jako małe dziecko była bardzo spokojna i bardzo dużo spała. Nie wymaga wsparcia przy czynnościach samoobsługowych.
Z informacji uzyskanych z analizy dokumentów PPP wynika, że jej uwaga jest rozproszona, koncentracja krótkotrwała. Potrzebuje długiego czasu na nabywanie nowych umiejętności. Ma chorobę lokomocyjną.
Dane z przeprowadzonych prób diagnostycznych

MOTORYKA DUŻA , SCHEMAT CIAŁA, ORIENTACJA W PRZESTRZENI.

Występuje nieprawidłowa dystrybucja napięcia mięśniowego. Siła mięśni prostowników i zginaczy lekko obniżona. W próbie wyprostnej dziecko nie podniesie jednocześnie rąk i nóg.
Przyjmuje pozycję zgięciową ale szybko występują synkinezje.

Napięcie mięśniowe rąk prawidłowe, brak przeprostów.

Prawidłowo naśladuje pokazany ruch. Do wskazywania używa obu rąk naprzemiennie przy czym poproszona o użycie tylko jednej ręki, wykorzystała dominującą – prawą

Reakcje równoważne nieprawidłowe. W próbie statycznej dziewczynka nie potrafiła przyjąć i utrzymać prawidłowej pozycji. Nogę oderwała od podłoża w pozycji zgięciowej, co wskazuje na słabe mięśnie zginaczy.
Próbę dynamiczną wykonała w wolnym tempie, cały czas pod kontrolą wzrokową.

Somatognozja i orientacja ciała prawidłowe. Rysunek siebie umiejscowiony na środku kartki zawiera wszystkie części ciała.
Lateralizacja ustalona. Dominująca jest prawa strona.

Wiktoria prawidłowo określa i pokazuje położenie przedmiotu z własnego punktu widzenia jak również względem drugiej osoby.

SPRAWNOŚĆ RĘKI

Próba sprawności stawu barkowego wypadła prawidłowo.

Sprawność przedramienia zdecydowanie nieprawidłowa. Wiktoria zapamiętuje pokazaną sekwencję ale nie potrafi prawidłowo wykonać. Ruch przedramienia jest niedokładny, łokieć w odwiedzeniu. Brak synchronizacji przy pracy obu rąk jednocześnie.

Mobilność nadgarstka lekko nieprawidłowa. Szybko opadający ruch dłoni wskazuje na słabe mięśnie zginaczy. Brak synkinezji.
W próbie palec – kciuk ma duże trudności z połączeniem poszczególnych palców nawet pod kontrolą wzrokową. Całkowicie zniechęciła się przy ćwiczeniu obu rąk jednocześnie.

Sposób trzymania narzędzia pisarskiego jest nieprawidłowy.
Siedząc przy stoliku Wiktoria prawidłowo przenosi ciężar ciała na stronę ręki niepiszącej. Na krótko utrzymuje miednicę w pozycji pośredniej, słaba siła mięśni posturalnych powoduje, że po pewnym czasie przechodzi ona w tyłopochylenie. Nogi skrzyżowane głęboko wsunięte pod krzesełko.

Nieprawidłowe ułożenie ręki podczas czynności graficznych.
Przedramię ręki piszącej w pozycji pośredniej oparte o podłoże.
Nadgarstek w lekkim wyproście w stosunku do normy. Brak łuku stabilizującego chwyt.
Brak prawidłowej dynamiki chwytu. Chwyt przyborów dystalny. Opuszki palców kciuka i palca wskazującego nie tworzą opozycji, palec środkowy nie pełni roli podporu chwytu.
Zbyt mocny nacisk narzędzia pisarskiego na papier.
Łokieć i przedramię ręki niepiszącej oparte o podłoże pełnią funkcję pomocniczą.

Wiktoria w wolnym tempie i dużym skupieniu wycina proste kształty.

SPRAWNOŚĆ RĘKI – PRÓBY DODATKOWE

Dziewczynka ma zaburzone poczucie rytmu. Poprawnie nie wykonała żadnej próby.

Obserwuje się nieprawidłowe przetwarzanie bodźców dotykowych. Wiktoria nie wskazała poprawnie żadnego miejsca dotyku w obrębie całej ręki. Natomiast zainteresowała się przedmiotami o grubej fakturze. „Zagniatanie” kaszy sprawiało jej przyjemność co może świadczyć o podwrażliwości dotykowej.

Próba kreskowania wykonana była w bardzo wolnym tempie wykazała męczliwość rąk.

FUNKCJE WZROKOWO – MOTORYCZNE

Wiktoria prawidłowo utrzymuje fiksację, prawidłowo wodzi wzrokiem za punktem fiksacyjnym. Sprawnie przekracza linię środkową ciała. Konwergencja obiektywna prawidłowa.

W badaniu akomodacji dziewczynka często się myliła, ćwiczenie wykonywała bardzo wolno, pomagała sobie wskazując palcem poszczególne znaki.
Czytanie sakkadowe było trudne do sprawdzenia ze względu na to, że dziecko myli cyfry oraz nazwy piktogramów.

WNIOSKI

Ograniczenia ruchowe i manualne występujące u Wiktorii znacząco wpływają na jej aktywność w zajęciach szkolnych. Niedostateczna reakcja na bodźce słuchowe może być przyczyną słabszej koncentracji uwagi i postawy wycofania w sytuacjach dla niej nowych. Widoczne u dziecka dysfunkcje dotyczą również zakłóceń pracy systemu nerwowego w obrębie układu przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego. W związku z tym Wiktoria ma trudności w odbiorze bodźców czucia głębokiego w obrębie ręki.
W związku z powyższym wskazana jest terapia ręki oraz konsultacje u specjalisty terapii SI
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.