Katalog

Waldemar Kuśper, 2018-05-22
Krasne

Lekcja wychowawcza, Konspekty

Akcja „Kośba”- mieszkańcy Krasnego w walce z okupantem w latach II wojny światowej. Konspekt lekcji wychowawczej dla klasy 4

- n +


Konspekt lekcji wychowawczej dla klasy 4. SP.


TEMAT : Akcja „Kośba”- mieszkańcy Krasnego w walce z okupantem w latach II wojny światowej.

Cele lekcji - uczeń:
pamięta - pojęcia: Armia Krajowa, „Kośba”, okupacja;
- datę 25.05.1944r.;
- postacie: Władysław Leja, Henryk Kunysz, Władysław Skubisz;
rozumie - wyżej wymienione pojęcia;
- znaczenie działalności i walki mieszkańców Krasnego z okupantem niemieckim;
- dlaczego dzień 25.05.1944r. jest symbolem oporu przeciwko Niemcom;
potrafi - prawidłowo operować pojęciami;
- opowiedzieć o wydarzeniach, jakie miały miejsce 25.05.1944r.;
- wskazać miejsca pamięci narodowej w Krasnem poświęcone akcji „Kośba”.

Środki dydaktyczne: opracowanie „Armia Krajowa - akcja „Kośba”, akcja „Kośba”- plakat, zamach 25 maja 1944 – folder, wspomnienia Henryka Kunysza - uczestnika akcji.

Metody: rozmowa nauczająca, pogadanka, praca z tekstem, środkami dydaktycznymi z zakresu historii Krasnego.

1. Wprowadzenie
Druga wojna światowa (1939r. – 1945r.) to okres walki z okupantem niemieckim.
Widząc zbliżającą się do granic Polski Armię Czerwoną, podziemne wojskowe - Armia Krajowa rozpoczęła przygotowania do ogólnonarodowego powstania przeciwko Niemcom.
Miało ono przyśpieszyć wypędzenie niemieckiego okupanta, a wobec Rosjan zamanifestować suwerenność i dążenia niepodległościowe Polaków.

2. Rozwinięcie
Podejmowano różne działania, jedną z nich na Rzeszowszczyźnie była akcja „Kośba”. Miała ona na celu zastraszenie najbardziej niebezpiecznych niemieckich zbrodniarzy, a także polskich kolaborantów.
Społeczeństwu Rzeszowa i okolic najbardziej dali się we znaki gestapowcy:
- Friedrich Pottebaum – szef wydziału politycznego gestapo do walki z ruchem oporu
- Hans Flaschke - współpracownik Pottebauma, pełniący funkcję tłumacza.
Właśnie w ramach akcji „Kośba” komendant Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie – Kazimierz Putek „Zworny” wydał rozkaz likwidacji obu zbrodniarzy.
W dniu 25 maja 1944 roku na ulicy Stefana Batorego w Rzeszowie żołnierze A.K. - mieszkańcy Krasnego – Władysław Skubisz „ Pingwin”, Władysław Leja „Trznadel”, Henryk Kunysz „Szczygieł” dokonali udanego zamachu na gestapowców – Friedricha Pottebauma i Hansa Flaschke.

3.Podsumowanie
Władysław Skubisz, Władysław Leja, Henryk Kunysz za ten bohaterski czyn zostali odznaczeni Krzyżami Virtuti Militari V klasy.
Uczczeniem pamięci bohaterskich żołnierzy Armii Krajowej jest tablica pamiątkowa, którą umieszczono na bocznej ścianie kościoła parafialnego w Krasnem.
Co roku, w rocznicę zamachu w dniu 25 maja odprawiane są uroczyste msze święte w intencji uczestników akcji i żołnierzy Armii Krajowej z Krasnego.
Niejednokrotnie można zobaczyć przed tablicą pamiątkową płonące znicze, które symbolizują pamięć mieszkańców Krasnego o ludziach i wydarzeniach z poprzedniego wieku.

4. Rekapitulacja.
- Wyjaśnij pojęcia: okupacja, Armia Krajowa, „ Kośba”;
- opowiedz, dlaczego Polacy walczyli z okupantem;
- wymień nazwiska uczestników akcji „Kośba”;
- podaj datę akcji i opisz jej przebieg;
- wymień miejsca pamięci narodowej w Krasnem poświęcone tej akcji.

5. Zakończenie lekcji.

opracował: Waldemar Kuśper
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.