AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Iwona Hazuka-Nosal, 2018-05-22
Racibórz

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§8 ust 2 pkt. 1)
1. Aktualizowanie i uzupełnianie wiedzy związanej z systemem awansu zawodowego
• analiza aktów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r
• Ustawa o systemie oświaty
• zapoznanie się z powinnościami i zadaniami nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego,
2.Doskonalenie własnego warsztatu pracy, dostosowanego do możliwości rozwojowych wychowanków
• Opracowanie planu pracy wychowankami świetlicy
• Opracowanie indywidualnego programu do pracy z dziećmi o SPE,
• poszukiwanie i wdrażanie
nowych metod pracy z wychowankami w zakresie redukowania zachowań agresywnych
• opracowywanie i wdrażanie zadań wynikających z planu profilaktycznego i programu wychowawczego
3.Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy
• protokołowanie posiedzeń rad pedagogicznych
• koordynowanie zespołem ds. ewaluacji wewnętrznej
• prace w komisji rekrutacyjnej
• współpraca z rodzicami
4.Udział w zajęciach otwartych
• obserwacja zajęć i imprez prowadzonych przez innych nauczycieli
5.Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych
• udział w zewnętrznych
i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego: kursach, warsztatach, konferencjach
• samodzielne studiowanie literatury fachowej z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz specjalnej
6.Tworzenie i aktualizowanie dokumentów placówki
• planu wychowawczego
• programu profilaktyki
• planu pracy MDK
• ewaluacji wewnętrznej
• przygotowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
• formułowanie wniosków do dalszej pracy


Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej (§8 ust. 2 pkt.2)
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
• opracowywanie planów zajęć, Planu profilaktycznego MDK, Programu Wychowawczego;
• Opracowanie raportu ewaluacji wewnętrznej placówki wraz z wykresami graficznym
• scenariuszy zajęć
• korzystanie z multimedialnych pomocy dydaktycznych: kolorowanki, puzzle, rebusy łamigłówki
• korzystanie z nagrań muzycznych
• wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy : monitowanie aktualnych przepisów, materiałów szkoleniowych i pomocniczych w zakresie awansu zawodowego
korzystanie z poczty elektronicznej jako środka komunikacji
2.Publikacje w internecie
• Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej-planu rozwoju zawodowego, artykułów, scenariuszy zajęć
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§8 ust. 2 pkt.3)
1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom
• Koordynowanie w pracach zespołu ewaluacyjnego placówki, planu pracy MDK
• Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli i rodziców wychowanków
• Organizowanie imprez wynikających z planu pracy placówki
• przeprowadzanie szkoleń (warsztatów) dla Kadry Pedagogicznej podczas spotkań Rad Pedagogicznych
• dzielenie się doświadczeniem wśród nauczycieli na naradach, konferencjach i forach internetowych
• pedagogizacja rodziców (opracowanie materiałów dotyczących trudności wychowawczych wychowanków)

2.Promowanie własnych doświadczeń oraz metod pracy
• Publikowanie na stronach internetowych scenariuszy zajęć, wymiana doświadczeń na forach internetowych


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust. 2 pkt. 4a)

1. Umiejętność projektowania własnych działań
• opracowanie i wdrożenie świetlicowego programu eliminującego zachowania agresywne
• opracowanie programu edukacyjnego dla dzieci z SPE
• opracowanie programu profilaktyki dla potrzeb placówki

2.Udoskonalenie własnych metod pracy z wychowankami
• poszukiwanie i wdrażanie nowych metod pracy z wychowankami w zakresie redukowania zachowań agresywnych
• opracowywanie i wdrażanie zadań wynikających z planu wychowawczego i programu profilaktycznego

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
(§ 8 ust. 2 pkt. 4c)

1. Rozwijanie zainteresowań wychowanków świetlicy
• zorganizowanie wakacyjnej nocy w MDK
• zorganizowanie wyjść do kina, muzeum; w czasie ferii zimowych
• współorganizowanie wyjazdów
2.Podnoszenie sprawności fizycznej wychowanków
• zorganizowanie turnieju kręglowego na zakończenie roku szkolnego
• zorganizowanie wyjść na lodowisko w czasie ferii zimowych,
3.Przeprowadzenie konkursów świetlicowych
• przeprowadzenie konkursów plastycznych o różnorodnej tematyce, związanych z rocznym planem świetlicy

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(§ 8 ust. 2 pkt. 4e)

1. Zdobywanie wiedzy dotyczącej sytuacji rodzinnej, materialnej wychowanków
• integracja wychowanków w grupie
• prowadzenie rozmów z rodzicami
Zbieranie zabawek i przyborów szkolnych dla najbardziej potrzebujących wychowanków
2.Współpraca z innymi instytucjami samorządowymi
• Utrzymywanie stałej współpracy z Powiatową Komendą Policji w Raciborzu, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Raciborzu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Szpitalem Miejskim w Raciborzu
• Organizowanie spotkań z policjantem, psychologiem i pedagogiem
• Projekcja filmów edukacyjnych
3.Współpraca z innymi świetlicami
• Współpraca ze świetlicą dla dzieci
• Współpraca ze świetlicą „Przystań”
4.Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji
• Organizowanie zajęć dla rodziców (wykonywanie ozdób świątecznych)
• Organizowanie wigilii świetlicowej
• Kolędowanie i odwiedzanie chorych dzieci w szpitalu w okresie świątecznym

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (& 8 ust.2 pkt.5)
1.Umiejętność rozpoznawania problemu u wychowanka oraz sposobów zaspokajania jego potrzeb
• Posiłkowanie się fachową literaturą
• Diagnoza zaistniałego problemu
• Dostosowanie najskuteczniejszych metod wychowawczych w celu rozwiązania problemu
• Konsultacja z Poradnią Psychologiczno -pedagogiczną
• Rozmowa z rodzicami


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.