Katalog

Natalia Stuchlik, 2018-04-09
Hażlach

Informatyka, Różne

Dobra praktyka, informatyka

- n +

POMYSŁ DOBREJ PRAKTYKI

1. Autor/ szkoła / miejscowość:
Natalia Stuchlik/ SP Hażlach/
2. Tytuł dobrej praktyki:
Program GIMP
3. Przedmiot/ poziom nauczania (ew. klasa):
informatyka, klasa VI

4. Cele (Czego uczniowie się nauczą? Odwołaj się do podstawy programowej (wymagania szczegółowe):
-zapoznanie z interfejsem programu GIMP,
-uczeń potrafi stworzyć nowe warstwy,
-uczeń zna opcje zapisu obrazu,
-umiejętność zmiany kontrastu,
-uczeń potrafi wyodrębnić na zdjęciu wybrany obiekt.

5. Pomoce dydaktyczne (Jakie pomoce i narzędzia TIK są potrzebne do przeprowadzenia dobrej praktyki (programy, aplikacje, strony WWW itp.):
komputer,laptop, tablica interaktywna, film/kurs dla początkujących, który można znaleźć na Youtube.pl

6. Krótki opis pomysłu (Przedstaw zwięźle swój pomysł tak, aby inni nauczyciele i nauczycielki mogli go wykorzystać w swojej pracy):
Nauczyciel przedstawia uczniom film z podstaw programowaniu, programem Scratch, a następnie poprzez tablice interaktywną pokazuje każde narzędzie oraz podstawowy ruch. Daje możliwość dzieciom do swobodnej zabawy programem, w celu pobudzenia kreatywności.

7. Efekty pracy (Czego uczniowie się nauczyli? Co się sprawdziło? Dlaczego warto w tym przypadku zastosować TIK?):
Uczeń potrafi utworzyć nowe warstwy i wykonać na nich rysunki, a także zmienić jakość fotografii.

8. Załączniki (Materiały przygotowane przez nauczyciela (np. karty pracy, krzyżówki, quizy) oraz strona WWW, na której znajduje się dobra praktyka (prace uczniów stworzone w jej ramach.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.