AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Natalia Wolanin, 2018-04-09
Brzozów

Język angielski, Konspekty

TECHNOLOGY AND TEENAGERS.

- n +

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DATA: 20.03.2018r.
KLASA: III a (oddział gimnazjalny)
PROWADZĄCY: Natalia Wolanin
PODRĘCZNIK: Exam Explorer – Repetytorium do gimnazjum
TEMAT LEKCJI: Technology and teenagers – developing language skills.
Technologia i nastolatkowie – rozwijanie umiejętności językowych.

CELE OGÓLNE:
- wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w uczeniu się i nauczaniu języka obcego (Podstawa programowa pkt 5);
- utrwalenie i użycie poznanego wcześniej słownictwa związanego z działem nauka i technika (Podstawa programowa Treści nauczania 1.12);
- usprawnianie umiejętności językowych z naciskiem na mówienie, słuchanie, czytanie (speaking skills, listening skills, reading skills) (Podstawa programowa pkt 1, pkt 4, pkt 6);
- poprawne reagowanie w typowych sytuacjach oraz wykonywanie poleceń nauczyciela (Podstawa programowa pkt 4).

CELE OPERACYJNE:
Po zakończeniu lekcji uczeń posiada następujące wiadomości i umiejętności:
- zna słownictwo z kategorii tematycznej technology and science (nauka i technika) (Podstawa programowa Treści nauczania 1.12);
- wie jak korzystać z aplikacji Kahoot (quiz językowy) oraz ćwiczeń interaktywnych na stronie internetowej www.learningapps.org (interaktywna krzyżówka) (Podstawa programowa pkt 5);
- rozumie wypowiedzi – rozumie znaczenie poznanych słów, zwrotów i określeń związanych z tematem nauka i technika; rozumie treść tekstu czytanego i słuchanego; (Podstawa programowa Treści nauczania 2 i 3);
- tworzy zrozumiałe wypowiedzi ustne – uczeń udziela odpowiedzi na pytania nauczyciela dotyczące przeczytanego tekstu; potrafi wypowiedzieć się na temat dobrych i złych stron technologii; (Podstawa programowa Treści nauczania 4);
- przetwarza wypowiedzi – przekazuje ustnie w języku obcym informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego oraz zawarte w materiale audiowizualnym, wyszukuje informacje szczegółowe w tekście słuchanym i czytanym (Podstawa programowa Treści nauczania 8.1);
- reaguje ustnie w sytuacjach dnia codziennego – uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (Podstawa programowa Treści nauczania 6.4);
- współdziała w grupie – współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki, uczy się od innych, dzieli się swoimi pomysłami (podając dobre i złe strony technologii), uczy się dobrego współzawodnictwa (gry dydaktyczne) (Podstawa programowa pkt 8);
- stosuje strategie komunikacyjne – domyśla się znaczeń nieznanych słów i zwrotów z kontekstu, rozumie tekst zawierający nieznane słowa i zwroty (Podstawa programowa Treści nauczania 12).

CELE WYCHOWAWCZE:
- uczeń kształtuje swój pogląd na temat nowoczesnych technologii - jest świadomy ich dobrych i złych aspektów;
- uczeń uczy się dobrego współzawodnictwa;
- uczeń rozwija umiejętności interpersonalne i aktywność umysłową;
- uczeń rozwija umiejętność współpracy w grupach;
- uczeń ma możliwość poznania swoich mocnych i słabych stron.

METODY PRACY: burza mózgów, metoda komunikacyjna, zabawa dydaktyczna na smartphonie i komputerze (quiz Kahoot, interactive crossword – interaktywna krzyżówka), metoda audiowizualna, praca z tekstem.
FORMY PRACY: praca z całością klasy, praca indywidualna, praca w grupach.
POMOCE DYDAKTYCZNE: komputer, projektor i rzutnik, smartphony, prezentacja multimedialna, Exam Explorer – repetytorium, magnetofon i płyta CD, ćwiczenia dodatkowe przygotowane przez nauczyciela.

PRZEBIEG LEKCJI
1. Czynności organizacyjne (3 min)
- przywitanie uczniów i sprawdzenie obecności;
- sprawdzenie zadania domowego (Repetytorium str. 95 zad. 8).
2. Faza powtórzeniowa (rozgrzewka językowa) (7 min)
- zabawa komunikacyjna na start – N wskazuje każdego ucznia, aby powiedział w języku angielskim jedno słowo związane z technologią,
- przypomnienie i utrwalenie słownictwa i wyrażeń związanych z działem nauka i technika – uczniowie rozwiązują na smartfonach/komputerach quiz w aplikacji Kahoot. N wyjaśnia jak uruchomić quiz oraz w jaki sposób go rozwiązać. Na zakończenie N przedstawia trójkę zwycięzców (wyniki automatycznie pojawiają się po zakończeniu quizu).
3. Faza prezentacji (15 min)
- wprowadzenie tematu lekcji oraz określenie celu zajęć – rozwijanie umiejętności językowych w oparciu o słownictwo dotyczące działu tematycznego nauka i technika;
- N prezentuje na rzutniku tekst dotyczący korzystania z urządzeń technologicznych przez brytyjskich nastolatków. Uczniowie najpierw słuchają nagrania, a następnie osoby wskazane przez N czytają na głos fragmenty tekstu (Załącznik 1).
Następnie uczniowie odpowiadają na pytania zadawane przez N sprawdzające rozumienie tekstu.
N wraz z uczniami analizują wykres umieszczony pod tekstem. Następnie uczniowie wskazują kto z nich posiada konkretne urządzenia technologiczne.
Następnie uczniowie z pomocą N tłumaczą nowe słówka i wyrażenia z tekstu na otrzymanym ‘handoucie’ (Załącznik 2).
- Uczniowie oglądają krótki filmik Technology – Good or Bad? - N prowadzi z uczniami krótką dyskusję na temat dobrych i złych aspektów nowoczesnych technologii.
4. Faza aktywizacji i utrwalenia materiału (15 min)
- Uczniowie zostają podzieleni na grupy. Każda grupa wypisuje zalety i wady korzystania z nowoczesnych urządzeń technologicznych. N nadzoruje pracę uczniów. Po zakończeniu pracy przedstawiciele grup prezentują wypisane dobre i złe aspekty. N podsumowuje zadanie.
- (opcjonalnie) W ramach utrwalenia słownictwa i wyrażeń poznanych na lekcji uczniowie w parach rozwiązują interaktywną krzyżówkę na stronie www.learningapps.org. N objaśnia zadanie oraz nadzoruje uczniów.
5. Zakończenie lekcji (3 min)
- Podsumowanie lekcji przez N i ocena lekcji przez uczniów.
- Zadanie pracy domowej i jej objaśnienie – wklej tekst do zeszytu, przeczytaj go i odpowiedz pisemnie na pytania do tekstu. (Załącznik 3).


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.