Katalog

Agnieszka Leśniak-Nowak, 2018-04-09
Zdzieszowice

Taniec, Projekty edukacyjne

KARTA WDROŻENIA INNOWACJI TANECZNY FALOCHRON

- n +

KARTA WDROŻENIA INNOWACJI
ROK SZKOLNY 2017-2018


TYTUŁ INNOWACJI: „TANECZNY FALOCHRON”



I. INFORMACJE DOTYCZĄCE AUTORA / AUTORÓW INNOWACJI.

1. Imię nazwisko

Agnieszka Leśniak-Nowak

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE NAUCZYCIELI WDRAŻAJĄCYCH
INNOWACJE.

1) Imię i nazwisko:

Agnieszka Leśniak-Nowak

2. Kwalifikacje zawodowe:

trener tańca nowoczesnego, magister filologii angielskiej

3. Zajmowane stanowisko w szkole:

nauczyciel języka angielskiego; trener Szkolnego Zespołu Tanecznego „Super Stars”


4. Stopień awansu zawodowego:

nauczyciel mianowany

5. Autor posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej:

tak nie

(wybraną odpowiedź proszę podkreślić ).

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA INNOWACYJNEGO.

1. Rodzaj innowacji: programowa,
organizacyjna,
metodyczna,

(wybraną odpowiedź proszę podkreślić )


2. Zakres innowacji:

a)kto zostanie nią objęty (szkoła, klasa, grupa uczniów) :

uczniowie uczęszczający na zajęcia taneczne Szkolnego Zespołu Tanecznego
„Super Stars”

b)zajęcia edukacyjne, które obejmuje innowacja:

zajęcia taneczne

c) czas trwania innowacji :
od 01.09.2017r. do 31.08.2018r.

d)przyczyny wdrożenia innowacji :

- przyczyną wdrożenia innowacji w głównej mierze było zapotrzebowanie uczniów na kreatywne spędzanie wolnego czasu i rozwijanie różnych zainteresowań, jak i również wyjście naprzeciw problemom dojrzewającej młodzieży w dzisiejszych zabieganych czasach, gdzie często sami, muszą stawiać czoła zagrożeniom cywilizacyjnym; głównym celem programu są działania profilaktyczne mające na celu pokazanie dzieciom
i młodzieży, jak radzić sobie ze stresem, jak być asertywnym, jakie szkodliwe działanie na zdrowie człowieka mają używki, dopalacze, jak właściwie się odżywiać by uniknąć anoreksji i otyłości i wiele innych


e)na czym polega nowatorstwo opracowania

- możliwość udziału w zajęciach tanecznych pozalekcyjnych
w szkole; zapoznanie
w różnymi stylami tanecznymi
- możliwość darmowego udziału w warsztatach z jogi, hip-hop, akrobatyki, tańca współczesnego, pasjonatami gór, oraz dietetykiem i instruktorem fitness (warsztaty
w szkole lub wyjazdowe)
- nauka współdziałania w grupie, samodyscypliny
- przełamywanie własnych słabości podczas występów tanecznych przed większą publicznością
- liczne pogadanki i warsztaty profilaktyczne; wystawy na korytarzu szkolnym, apele

f)przewidywane efekty (korzyści wdrożenia innowacji):

- zwiększenie ogólnego rozwoju fizycznego u uczniów
- rozwinięcie i zaszczepienie różnych pasji u uczniów
- zwiększenie kultury osobistej u uczniów
- zwiększenie świadomości zagrożeń cywilizacyjnych u uczniów oraz pokazanie sposobów radzenia sobie z nimi

g) sposoby ewaluacji:
ankieta dla uczniów i rodziców


3.Finansowanie innowacji

a) innowacja nie wymaga dodatkowego finansowania

b)innowacja wymaga dodatkowego finansowania:
(proszę określić skąd pozyskano środki finansowe)

(wybraną odpowiedź proszę podkreślić )
IV. DOKUMENTY - ZAŁĄCZNIKI WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA
O DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ.
a)uchwała rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji,

b) zgoda autora lub zespołu autorskiego na jej wprowadzenie
w szkole,

c)zgoda nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji,


Czytelne podpisy autorów : Pieczątka i podpis dyrektora

…………………………………. …………………………………





Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.