Katalog

Ewelina Kulig, 2018-03-21
Małobądz

Muzyka, Scenariusze

Scenariusz lekcji muzyki w klasie 4 szkoły podstawowej

- n +

Scenariusz lekcji muzyki w klasie 4 szkoły podstawowej

NAUCZYCIEL PROWADĄCY: Ewelina Kulig
DATA: 26.01.2018r.
TEMAT LEKCJI: Muzyka cicha i głośna
Cele lekcji:
• Przypomnienie dotąd poznanych elementów muzyki
• Zapoznanie uczniów z nowym elementem – dynamiką
• Objaśnienie oznaczeń i skrótów dynamicznych
• Słuchanie wybranych przykładów muzyki ukazującej różną dynamikę np. „Bolero” M. Ravela, Symfonia „Z uderzeniem w kocioł” J.Haydna
• Śpiewanie piosenki „Dzwonki sań”
• Próba tworzenia dynamiki na przykładzie konkretnej piosenki
• Wykonanie ćwiczeń do tematu lekcji

Cele szczegółowe, uczeń:
• Przypomniał sobie nazwy elementów muzyki dotąd poznanych
• Wie, co to jest dynamika, po co się ją wykorzystuje
• Poznał przykłady muzyczne wykorzystujące różną dynamikę
• W aktywny sposób słucha prezentowanych utworów
• Poznał i przyswoił sobie oznaczenia dynamiczne
• Potrafi zastosować zdobytą wiedzę w ćwiczeniu praktycznym
• Wspólnie z zespołem klasowym tworzy odpowiednią dynamikę do konkretnego utworu
• Potrafi wspólnie z klasą zaśpiewać piosenkę z ustaloną dynamiką
• Rozwiązuje zadania w karcie pracy

Metody:
pogadanka, demonstrująca, objaśniająca, twórcza, aktywnego słuchania muzyki, praca z zapisem muzycznym,

Formy pracy:
Indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne:
Podręcznik, zapis muzyczny, odtwarzacz muzyki, karta pracy


Przebieg lekcji:
1. Powitanie
2. Sprawy organizacyjno – porządkowe
3. Pogadanka – przypomnienie elementów muzycznych dotąd poznanych takich jak: rytm i melodia
4. Zaznajomienie uczniów z kolejnym elementem muzycznym – dynamiką
5. Prezentacja przykładów muzycznych ukazujących różnorodność dynamiki
6. Objaśnienie oznaczeń dynamicznych oraz ich skrótów
7. Praca twórcza polegająca na wspólnym ustaleniu przebiegu dynamiki w wybranym utworze
8. Śpiewanie piosenki ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki
9. Wykonywanie zadań w karcie pracy
10. Podsumowanie zajęć
11. Pożegnanie

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.