Katalog

Renata Trybała, 2018-03-21
Zawoja

WOS, Sprawdziany i testy

WOS kl.3 kartkówka "Polska i świat"

- n +

Kartkówka: z rozdz. 3 podręcznika „Dziś i jutro 2” do WOS, wyd. Nowa Era
Nazwisko: Imię: klasa: zdobyta liczba punktów i ocena:
1. Racja stanu - to najważniejsze dla danego państwa …………………, do których osiągnięcia dążą przedstawiciele władz tego państwa. Najważniejszymi 2 celami polskiej polityki zagranicznej po 1989 było:
…………………………………………………………………………………………………..
…/3 p
2. Polityka zagraniczna - to
…/2 p

3. Za politykę zagraniczną Polski odpowiadają:
- organy ………………………. , czyli 1) 2) 3) 4)
- organy ………………………., czyli 1) 2)
…/6 p
4. Wymień po min. 2 zadania ambasadora i konsula.
Ambasador:
Konsul:
…/4 p
5. Powstanie w latach 50-tych XX wieku 3 wspólnot zapoczątkowało integrację europejską. Jakie to były wspólnoty?
-
-
-
…/3 p
6. Wymień organy Unii Europejskiej:

…/5 p
7. Podaj daty następujących wydarzeń:
- utworzenie NATO (rok) –
- przyjęcie Polski do NATO (dokładana data) –
- przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (dokładana data) –
- wprowadzenie wspólnej waluty EURO – (rok) –
- podpisanie Traktatów Rzymskich – (rok) –
- podpisanie Traktatu z Maastricht – (rok) –
…/6 p

8. Połącz właściwe definicje z nazwą funduszu europejskiego:
1) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2) Europejski Fundusz Społeczny
3) Fundusz Spójności

a) m.in. zapełnia środki na szkolenia i kursy dla bezrobotnych, bądź współfinansuje zakładanie przez nich firm
b) współfinansuje projekty dot. Infrastruktury, unowocześniania przedsiębiorstw
1 2 3

c) współfinansuje np. budowę autostrad


…/3 p
9. organizacje międzynarodowe dzielimy:
- ze względu na zasięg oddziaływanie na:
-
-
Ze względu na kryterium członkostwa na:
-
-
Biorąc pod uwagę te kryteria ONZ jest organizacją: ………………………….i ………………………………… …/6 p
10. Wyjaśnij skrót OBWE. Czym zajmuje się ta organizacja?


…/2 pWyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.