Katalog

Agata Samek, 2018-03-02
Jarczów

Religia, Sprawdziany i testy

pytania na sprawdzian o sakramentach klasa II gimnazjum

- n +

Sprawdzian wiadomości o sakramentach - klasa II gimnazjum
……………………………………...
imię i nazwisko, klasa

UDZIEL WYCZERPUJĄCEJ ODPOWIEDZI - POSTARAJ SIĘ !


1. Co to jest chrzest?
2. Na czym polega sakrament pokuty i pojedna?
3. Jakie warunki musimy spełnić, aby spowiedź była ważna i należycie odbyta?
4. Kto i jakimi słowami ustanowił sakrament pokuty i pojednania, kto może nam udzielić ten sakrament?
5. Kto jest szafarzem sakramentu bierzmowania, a kto sakramentu małżeństwa ?
6. Wymień stopnie świeceń kapłańskich i opisz zadania i obowiązki jakie pełnią mężczyźni danego stopnia.
7. Co jest celem sakramentu małżeństwa?
8. Wymień cechy i skutki sakramentka małżeństwa.
9. Wymień sakramenty święte.
10. Wymień sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.