AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Magdalena Trawińska, 2018-02-19
Wrocław

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego - awans na nauczyciela dyplomowanego

- n +Szkoły Specjalne przy Zakładzie Poprawczym Ministerstwa Sprawiedliwości
w Sadowicach


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
Magdaleny Trawińskiej
nauczycielki matematyki i fizyki
ubiegającej się o stopień awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanego

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2015r.
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2018r.
W oparciu o:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 1 marca 2013r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


Cele szczegółowe stażu (zgodnie z § 8.1):
1. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
2. Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły,
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego,
4. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


§ 8.2. pkt.1.
Zyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.  Udział w pracach komisji Rady Pedagogicznej
 Współpraca przy tworzeniu planu pracy szkół.
cały okres stażu


2. Doskonalenie kompetencji zawodowych.  Udział w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego, adekwatny do potrzeb nauczyciela i placówki.
 Samokształcenie poprzez czytanie publikacji specjalistycznej.
cały okres stażu


3. Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej.  Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.
 Praca z uczniem przejawiającym zdolności i wykazującym zainteresowanie zdobyciem nowych umiejętności .
 Praca z uczniem mającym duże problemy w nauce.
 Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.
 Organizacja, przygotowywanie zestawów zadań i schematu punktowania do szkolnych konkursów z matematyki. cały okres stażu
zgodnie z planem konkursów

§ 8.2. pkt.2.
Wykorzystywanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej
Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.  Prowadzenie zajęć z uczniami w pracowni komputerowej mających na celu uatrakcyjnienie prowadzonych lekcji.
 Opracowywanie prezentacji multimedialnych do wykorzystania na godzinach wychowawczych lub w czasie różnych uroczystości by rozszerzyć lub zaanektować nowe informacje w wychowankach w ciekawy sposób.
 Opracowanie testów, sprawdzianów, scenariuszy zajęć lekcyjnych, uroczystości, regulaminów, konkursów, dyplomów, informacji dla uczniów i rodziców.
 Przygotowanie pomocy dydaktycznych oraz narzędzi badawczych do sprawdzenia wiedzy i umiejętności matematycznych.
 Sporządzanie w formie tabel czy wykresów wyników z egzaminu gimnazjalnego celu przekazania rankingu uczniom. cały okres stażu
czerwiec 2016/17/18r.

§ 8.2. pkt.3.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli
stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.  Prowadzenie lekcji otwartych dla innych nauczycieli.
 Prowadzenie szkoleń w ramach rad pedagogicznych.
cały okres stażu

2. Upowszechnianie i promocje własnych doświadczeń, metod i form pracy.  Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”.
 Dzielenie się wiedzą.
i doświadczeniem z innymi nauczycielami (udostępnianie scenariuszy zajęć czy uroczystości szkolnych). w okresie stażu§ 8.2. pkt.4.a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań.  Opracowanie, wdrożenie, realizacja
i ewaluacja dydaktyczno-wychowawczego programu zajęć pozalekcyjnych z matematyki. w okresie stażu


§ 8.2. pkt.4.b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników
Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Uzyskanie tytułu egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.  Złożenie wniosku o przyjęcie na szkolenie dla kandydatów.
 Ukończenie kursu na egzaminatora. Wrzesień/ październik 2015r. w okresie stażu
2. Wykonywanie zadań egzaminatora.  Udział w pracach komisji egzaminacyjnej. w okresie stażu
3.
Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.
 Przygotowywanie młodzieży do zewnętrznych egzaminów gimnazjalnych oraz sprawdzianu szóstoklasisty. cały okres stażu


§ 8.2. pkt.4.c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Rozwijanie zainteresowań młodzieży.
 Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych.
 Organizowanie wycieczek dydaktyczno – krajoznawczych. w czasie ferii zimowych
w okresie stażu
2. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej.  Organizowanie uroczystości klasowych i szkolnych wynikających z kalendarza szkolnego . według harmonogramu
3. Organizowanie dodatkowych zajęć
 Prowadzenie zajęć dla uczniów najsłabszych, mających trudności w uczeniu się matematyki.
w okresie stażu§ 8.2. pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych,
wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania Formy realizacji Termin realizacji
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.  Analiza efektywności metod aktywizujących stosowanych w nauce przedmiotu.
 Praca z uczniem sprawiającym kłopoty wychowawcze. cały okres stażu

Diagnozowanie osiągnięć uczniów.  Współpraca z kadrą pedagogiczną przy tworzeniu Indywidualnych Programów Resocjalizacji. w okresie stażu


Podsumowanie:
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.  Autorefleksja, analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
 Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
maj/czerwiec 2018r.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.