AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Nata Kobryńska, 2018-02-09
Grajewo

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
Nazwisko nauczyciela: Natalia Kobryńska
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Białaszewie
Staż Na nauczyciela mianowanego
Okres stażu 01.09.2017-31.05.2020
Cele rozwoju zawodowego w okresie stażu:
1. Pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia nauczycieli.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
3. Współdziałanie w opracowaniu i wdrażaniu programów rozwoju procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego szkoły.
4. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
● Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
-Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języków obcych.
-Stosowanie aktywnych metod nauczania, m.in. Oceniania Kształtującego
-Opracowanie pomocy dydaktycznych – karty pracy, sprawdziany, testy diagnozujące i kompetencji.
-Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
-praca indywidualna z uczniem słabym i zdolnym
-dobór dla uczniów słabych odpowiednich ćwiczeń w celu bieżącej pracy jak i wyrównywanie braków i zaległości
- zachęcanie ucznia zdolnego do pogłębiania swoich wiadomości i umiejętności poprzez udział w konkursach, podejmowaniu dodatkowych prac, wykonywaniu zaawansowanych ćwiczeń
- włączenie uczniów w życie szkoły
- dostosowanie metod i form pracy do potrzeb uczniów
- przynależność do zespołu językowego
- nawiązanie relacji z nauczycielami języków obcych, wypracowanie zasad współpracy
- zaplanowanie i organizowanie pracy zespołu
Przedmiotowy system oceniania
Prace uczniów
Karty pracy, test
Plan pracy zespołu
Sprawozdania z działalności zespołu
Ankiety ewaluacyjne i ich opracowania i wyniki
- w ciągu całego stażu
- ewaluacja zajęć
-Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dziennik elektroniczny, dziennik lekcyjny
- udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego
- radach szkoleniowych
-lekcjach otwartych
-konferencjach metodycznych
- kursach
- organizacja imprez szkolnych
wpisy w dziennikach
Zaświadczenia o konferencjach metodycznych i lekcjach otwartych, certyfikaty ukończenia kursów
- scenariusze zajęć
Zdjęcia z imprez szkolnych
Informacje na stronie internetowej szkoły
Dyplomy i podziękowania

§7, ust.2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów
- aktywne zaangażowanie w realizację planu wychowawczego szkoły
- zwiększenie poziomu znajomości norm społecznych wśród uczniów
Sprawozdania z realizacji planu wychowawczego
- w ciągu całego stażu
społecznych i cywilizacyjnych.
- pogłębianie znajomości zasad bezpieczeństwa oraz dbałość o zdrowie
- zapoznanie uczniów z systemem edukacji i możliwościami jakie daje rynek pracy
- realizacja programu profilaktycznego
- Współorganizowanie konkursów szkolnych dla uczniów zdolnych
- Kontakty z Pedagogiem Szkolnym.
- Rozmowy z rodzicami – w ramach „dni otwartych szkoły”.
-Podejmowanie działań naprawczych i korygujących.
Sprawozdanie z realizacji planu profilaktycznego szkoły
Wpisy w dzienniku
§ 7, ust.2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
-Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, materiałów, kart pracy ucznia, dokumentacji szkolnej, dyplomów.
- korzystanie z Internetu
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
- korzystanie ze słowników multimedialnych
Wzory kart pracy
Wzory sprawdzianów
Przykładowe konspekty zajęć z wykorzystaniem technik informacyjnych

- korzystanie z tablicy interaktywnej
- Wykorzystywanie w ramach lekcji kulturowych licznych multimedialnych prezentacji przygotowywanych przy użyciu programu Power Point.
- przekazywanie rodzicom bieżących informacji na temat postępów uczniów za pośrednictwem dziennika internetowego
Wpisy w dzienniku internetowym
7, ust.2, pkt 4
Umiejętność stosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
- udział w szkoleniach
- korzystanie z literatury fachowej
-Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
- poznanie zagadnień z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych
- wymiana doświadczeń w ramach zespołów klasowych
- rady szkoleniowe i pedagogiczne
- zespoły wychowawcze
Zaświadczenia
Lista obecności na radach pedagogicznych

.
§7, ust.2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego, m.in. Karty Nauczyciela, rozporządzeń MEN.
- właściwe i terminowe realizowanie procedury awansu zawodowego
- znajomość przepisów regulujących życie szkoły, m.in. Ustawy o Systemie Oświaty,
Rozporządzenie MEN o ocenianiu i promowaniu, rozporządzeń wprowadzających reformę programową, rozporządzeń dotyczących pomocy psychologiczno pedagogicznej, itd.
- udział w konferencjach i szkoleniach dotyczących prawa oświatowego
- znajomość wewnątrzszkolnych procedur postępowania
Dokumentacja awansu
Właściwie prowadzona dokumentacja szkolna
Dokumentacja szkoły
Protokoły prac zespołu
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.