AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marta Wija, 2018-02-01
Wodzisław Śląski

Język angielski, Konspekty

What do Americans eat? American cuisine: part 1. O kuchni amerykańskiej: część 1.

- n +

P L A N M E T O D Y C Z N Y / KONSPEKT LEKCJI/

Podstawowe informacje:
Klasa/ grupa: grupa innowacyjna klas II
Ilość uczniów: 13
Data zajęć: 11.01.2017r.
Prowadzący: Marta Wija
Nazwa programu nauczania/ podstawa programowa: Program oparty na podstawie programowej dla języka obcego dla III etapu edukacyjnego, poziom III.1 - na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego.
Program zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Podręcznik: lekcja bez podręcznika kursowego z wykorzystaniem elementów technologii informacyjnej
Temat lekcji: What do Americans eat? American cuisine: part 1. O kuchni amerykańskiej: część 1.
Cele kształcenia – wymagania ogólne:
I. Znajomość środków językowych.

II. Rozumienie wypowiedzi.

III. Tworzenie wypowiedzi.

IV. Reagowanie na wypowiedzi.

V. Przetwarzanie wypowiedzi.

Treści nauczania- wymagania szczegółowe: 1,2,3,4,6,8,11.12,13
1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych.
2. Uczeń rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka)
-reaguje na polecenia
-określa główną myśl tekstu
-określa intencje autora/nadawcy tekstu
-określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuacje, uczestników)
3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne).
4. Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne.
6. Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach.
8. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie.
11.Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi) również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych
12. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) i strategie kompensacyjne (np. opis, zastąpienie innym wyrazem) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu.
13.Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami)

Główny cel lekcji: Rozwijanie ciekawości językowej i zaangażowania uczniów w naukę języka poprzez wprowadzenie treści nauczania wzbogaconych o elementy kulturowe i obyczajowe z wykorzystaniem technologii multimedialnych.
Cele operacyjne:
1. Wiadomości – uczeń potrafi:
 przetłumaczyć nowe słownictwo i wyrażenia
 operować słownictwem z zakresu działu żywność
 wymienić różnice w słownictwie pomiędzy BrE i AmE
 korzystać z wyrażeń idiomatycznych związanych z jedzeniem
 wymienić typowe potrawy amerykańskie
2. Umiejętności – uczeń potrafi:
 stosować słownictwo dotyczące żywności
 odpowiadać na pytania związane z tematem lekcji
 wypowiadać się na temat żywności
 wykonać zadania praktyczne zawierające nowe słownictwo
 wymienić typowe potrawy amerykańskie
 wymienić typowe święta amerykańskie związane z serwowaniem potraw
 słuchać ze zrozumieniem
 czytać ze zrozumieniem
 porządkować informacje
 uzasadnić wybór informacji
 odszukiwać w tekście określone informacje
 przytoczyć fragmenty tekstu uzasadniające wybór informacji
 wyjaśnić znaczenie wyrazu poprzez jego użycie, wnioskować o znaczeniu z kontekstu
 rozpoznać różnice pomiędzy brytyjską a amerykańską wersją języka angielskiego
3. Postawy – uczeń potrafi:
 pracować indywidualnie
 wykonywać zadania przy użyciu tablicy interaktywnej
Formy pracy:
− praca samodzielna ucznia na lekcji;
− praca nauczyciela z całą grupą;
− samodzielna praca ucznia w domu (po zakończeniu cyklu lekcji o kuchni amerykańskiej): zadania domowe, przygotowanie projektu z wykorzystaniem technik multimedialnych

Metody:

1. Problemowe – dyskusja dydaktyczna
2. Eksponujące:
 prezentacja materiału audiowizualnego (pokaz połączony z przeżyciem)
3. Aktywizujące:
 gry dydaktyczne
4. Programowe:
 z użyciem komputera
5. Praktyczne:
 ćwiczenia przedmiotowe
6. Podające:
 pogadanka
 objaśnianie/ instruktaż
 wyjaśnianie


Materiały:
 Materiał audiowizualny wprowadzający w temat
 Materiał audiowizualny o kuchni amerykańskiej
 strony internetowe z zadaniami przedmiotowymi
 prezentacja dotycząca kuchni amerykańskiej
 tablica interaktywna
 rzutnik
 wskaźniki
 oprogramowanie do tablicy interaktywnej
 zestaw głośników
 karty pracy ucznia (ćwiczenia przedmiotowe)

P R Z E B I E G L E K C J I

I. Wstęp - około 15 minut
Czynności nauczyciela: Przywitanie z uczniami/gośćmi. Zapisanie i wprowadzenie do tematu lekcji.
Czynności ucznia: przywitanie z nauczycielem/gośćmi.
N: Krótko podsumowuje poprzednie cykle tematyczne w innowacji a następnie wprowadza uczniów w temat lekcji. Celowo nie podaje jego tematu. Prosi uczniów by spojrzeli na tablicę interaktywną. Włącza nagranie audiowizualne.
U: Patrzą na tablicę i słuchają materiału audiowizualnego.
N i U: Krótka dyskusja na temat materiału audiowizualnego, z której uczniowie wnioskują temat lekcji otwartej.
N: Prosi uczniów o zapisanie tematu lekcji. Informuje uczniów o celu zajęć.
U: Zapisują temat.
N: Wyjaśnia kolejny etap lekcji. Informuje uczniów, iż w krótki sposób będzie chciał sprawdzić ich znajomość słownictwa z zakresu żywienia. Następuje krótka powtórka słówek dodanych uprzednio w programie do nauki słówek Insta.Ling. Wyświetlenie postępów uczniów.
U: Uczniowie wykonują krótkie zadanie online.
N: Nominuje uczniów i nadzoruje pracę.
N i U: Wspólna analiza idiomów związanych z jedzeniem. Krótkie zadanie sprawdzające zrozumienie zagadnienia.
Czynności nauczyciela: Umiejętnie wprowadza temat i cel lekcji. Sprawdza opanowanie słownictwa poprzez krótką powtórkę. Sprawdza postępy uczniów w programie Insta. Ling. Wspólnie z uczniami analizuje idiomy związane z jedzeniem. Sprawdza zrozumienie poprzez krótkie zadanie online.
II. Rozwinięcie : Praca ze słownictwem z zakresu potraw amerykańskich- około 25 min.
Czynności nauczyciela: Wyświetlenie materiału wizualnego dotyczącego typowych potraw w różnych stanach amerykańskich, analiza różnic miedzy brytyjską a amerykańską wersją języka angielskiego w temacie żywienia, wyświetlenie materiału audiowizualnego o typowej kuchni amerykańskiej, analiza potraw amerykańskich i głównych świąt związanych z serwowaniem jedzenia. Nauczyciel ciągle prowadzi z uczniami dyskusję.
Czynności uczniów: uczniowie biorą udział w głównej części lekcji, wspólnie z nauczycielem analizują potrawy amerykańskie, dostrzegają różnice pomiędzy amerykańską a brytyjską wersją słownictwa, uzupełniają notatkę z lekcji, biorą udział w dyskusji z nauczycielem.
IV. Krótkie utrwalenie materiału i podsumowanie lekcji - 5 minut.
Czynności nauczyciela: przypomnienie najważniejszych słów i wyrażeń z lekcji.
pytanie o znaczenie słów i wyrażeń, różnić językowych. Nauczyciel zapowiada, że na następnej lekcji tego samego dnia będą oglądali film dokumentalny o kuchni amerykańskiej.

Czynności uczniów: uczniowie biorą udział w utrwalaniu materiału (powtarzają słownictwo, odpowiadają na pytania nauczyciela). Uczniowie wysłuchują objaśnień związanych z kolejną lekcją i zadaniem domowym, które zapowiedziane zostanie po cyklu lekcji o "Kuchni Amerykańskiej."

Krótka ewaluacja:
 Czego nowego nauczyliście się na dzisiejszej lekcji?
 Co sprawiło wam problemy?
 Która część lekcji najbardziej się wam podobała/ nie podobała?
 Ocena aktywności i pracy na lekcji (plusy)

Podziękowanie uczniom za udział w lekcji oraz pożegnanie z grupą.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.