Katalog

Kamila Podgórska, 2018-01-22
Kamień Pomorski

Historia, Sprawdziany i testy

Sprawdzian Najstarsze cywilizacje

- n +

Najstarsze cywilizacje.

1. Do opisu dopisz postać.
a) praojciec Izraelitów i pierwszy patriarcha, zaprowadził swój lud do Palestyny - ………….
b) władca Babilonii w XVIII w. p.n.e., twórca słynnego kodeksu - ……………….
c) wyprowadził Żydów z niewoli egipskiej - ………………..
d) król Izraela, syn Dawida, wybudował świątynię w Jerozolimie - …………….

2. Do opisu dopisz odpowiednie pojęcie.
a) słynny zbiór praw, którego główną zasadą było „oko za oko, ząb za ząb”- ……………
b) władca starożytnego Egiptu - ………………….
c) lud, który zamieszkał w IV tysiącleciu p.n.e. w południowej Mezopotamii - ………….
d) sieć kanałów nawadniających i odprowadzających nadmiar wody, budowana np. w starożytnym Egipcie - ………………………….
e) pismo starożytnych Egipcjan - ……………………….
f) wiara w jednego boga - ……………………
g) religia Żydów - ………………….
h) pięć pierwszych ksiąg Biblii, inaczej Pięcioksiąg Mojżeszowy - …………………….
i) grobowiec faraona - ………………….
j) wiara w wielu bogów - ………………….

3. Na czym polegała rewolucja neolityczna i jakie miała ona znaczenie dla ludzkości? ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Kolebką ludzkości jest: a) Afryka b) Europa c) Australia d) Azja

5. Człowiek współczesny należy do gatunku:
a) homo erectus b) homo sapiens sapiens c) australopitek d) homo habilis

6. Uzupełnij tabelkę:

MEZOPOTAMIA IZRAEL EGIPT
KONTYNENT
RZEKA
MORZE/ZATOKA
RELIGIA

7. Wyjaśnij dlaczego Egipt nazywano darem Nilu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Spośród wymienionych osiągnięć podkreśl te 4, które odnoszą się do mieszkańców starożytnej Mezopotamii: piramidy, pismo klinowe, koło, wóz, mumifikacja, Biblia, zikkuraty, Talmud


9. Scharakteryzuj religię starożytnych Egipcjan (bogowie, obrzędy, wiara w życie pozagrobowe) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Oceń czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe wpisując obok niego PRAWDA lub FAŁSZ
a) Karol Darwin był angielskim przyrodnikiem, stworzył teorię ewolucji - ……………
b) Praprzodek człowieka pojawił się ok. 1 mln lat temu - ………………….
d) Epos o Gilgameszu to dzieło literatury egipskiej - ………………….
e) Wiszące ogrody Semiramidy z Babilonii należały do 7 cudów starożytnego świata i przetrwały do dnia dzisiejszego - ……………………

11. Uzupełnij zdania:
a) Największą piramidą w Egipcie jest piramida …………………. znajdująca się w Gizie.
b) Najwyższym bogiem egipskim był …………….
c) Powszechnym w Egipcie materiałem piśmienniczym był ……………… wytwarzany z rośliny o tej samej nazwie rosnącej nad Nilem.
d) Żydzi uważają się za naród ………………….. przez Boga.
e) Pozostałością po słynnej Świątyni z Jerozolimie jest …………………………… przy której Żydzi się modlą.

12. Określ wiek i jego połowę.
a) 213 r. - ………………………. c) 458 r. - …………………………….
b) 189 r. p.n.e. - …………………… . d) 5 r. p.n.e. - …………………….

13. Wymień epoki historyczne w kolejności chronologicznej: …………………………
…………………………………………………………………………………………….

14. Uporządkuj w kolejności chronologicznej wydarzenia przedstawiające dzieje narodu żydowskiego:
a) najazdy Asyryjczyków i Babilończyków oraz początek niewoli babilońskiej
b) dotarcie Abrahama do Ziemi Obiecanej
c) emigracja części Żydów do Egiptu
d) powstanie państwa żydowskiego na czele z królem Dawidem a potem Salomonem
e) niewola egipska
f) podział państwa żydowskiego na 2 części: Izrael i Judę
g) wyprowadzenie Żydów zniewoli egipskiej
h) opanowanie Palestyny przez Greków a potem Rzymian

POPRAWNA KOLEJNOŚĆ TO: ……………………………………………………….

15. Wyjaśnij pojęcia:
a) diaspora - ………………………………………………………………………………
b) mumifikacja - …………………………………………………………………………


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.