Katalog

Agata Marczak, 2018-01-22
Warszawa

WOS, Karty pracy

Naród, mniejszości narodowe i etniczne - karta pracy do atlasu z wiedzy o społeczeństwie.

- n +

Praca z atlasem z Wiedzy o społeczeństwie - Naród
Klasa ….. WOS dnia: imię i nazwisko:
Zadanie 1.
Korzystając z mapy „Regiony historyczno-geograficzne w granicach Polski międzywojennej i współczesnej” ze strony 8, wypisz:
a) Ziemie należące do Niemiec przed II wojną światową:
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
b) Ziemie utracone przez Polskę po II wojnie światowej:
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
Zadanie 2.
Wpisz w odpowiednie miejsca w tabeli, jaki był odsetek Niemców i Ukraińców w ogólnej liczbie ludności w Polsce w 1921 i 2002 r. Następnie porównaj dane z tych lat dla obu mniejszości i podaj przyczyny zaistniałych zmian. Skorzystaj z informacji zamieszczonych w atlasie na s.8.
Mniejszość narodowa 1921 r. 2002 r. Przyczyny zmian
Niemcy
Ukraińcy
Białorusini

Zadanie 3.
Uzupełnij tabelę. Wypisz stolice województw zamieszkanych przez największą liczbę przedstawicieli danej mniejszości. Skorzystaj ze źródeł znajdujących się w atlasie na s.8.
Mniejszość narodowa Stolica województwa
niemiecka
białoruska
ukraińska
słowacka

Zadanie 4.
Korzystając ze źródeł zamieszczonych w atlasie na s.8, podaj miasta w których przedstawicieli narodowości polskiej wg spisu z 1921 r. było powyżej 85%.
…………………………………, ……….……………………………, …………………………………., ………………………………………….
Zadanie 5.
Korzystając ze źródeł zamieszczonych w atlasie na s.9, uzupełnij tabelę wpisując przy danym województwie największe skupiska ludności danej mniejszości etnicznej.
województwo Mniejszość etniczna
pomorskie
małopolskie
podlaskie
łódzkie

Zadanie 6.
Korzystając ze źródeł zamieszczonych w atlasie na s.9, wypisz główne skupiska Polaków na świecie w:
a) Brazylii:………………………………………………………………………………….
b) Stanach Zjednoczonych: ………………………………………………………………..
c) Europie środkowej: ……………………………………………………………………..
Zadanie 7.
Korzystając ze źródeł zamieszczonych w atlasie na s.9, uzupełnij tabelę - wypisz państwa gdzie najwięcej emigrowali Polacy na pobyt stały w Europie w 2006 r. i 2010 r.
2006 r.
2010 r.

Zadanie 8.
Korzystając ze źródeł zamieszczonych w atlasie na s.9, wypisz grupy etnograficzne zamieszkujące dane województwo:
województwo Grypy etnograficzne
wielkopolska
małopolskie
podkarpackie

Zadanie 9.
Na podstawie mapy „Romowie w Europie” zamieszczonej w atlasie na s.35 wymień nazwy trzech państw:
Państw z najliczniejszą mniejszością romską Państwa z najmniejszą liczbą romską Państwa z najwyższym odsetkiem ludności romskiej w ogólnej liczbie ludności

Zadanie 10.
Uzupełnij tabelę na podstawie źródeł znajdujących się w atlasie na s. 35. Wpisz nazwy mniejszości etnicznych, które zamieszkują obszary oznaczone na mapie konturowej odpowiednimi numerami.

Numer na mapie Nazwa mniejszości etnicznej
1
2
3
4

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.