Katalog

Kamila Podgórska, 2018-01-18
Kamień Pomorski

Historia, Sprawdziany i testy

Sprawdzian Rzeczpospolita w 2 połowie XVIII wieku

- n +

Rzeczpospolita w 2 połowie XVIII wieku.

1. Do wydarzenia dopisz datę. Skorzystaj z podpowiedzi: 1795, 1918, 1791, 1793, 1792, 1772, 1768, 1794
a) trzeci rozbiór Polski - ……………….
b) drugi rozbiór Polski - ………………..
c) uchwalenie konstytucji 3 Maja - ………………….
d) wybuch powstania kościuszkowskiego- …............
e) początek konfederacji barskiej - ….............
f) pierwszy rozbiór Polski - ….................
g) wybuch konfederacji targowickiej - ….............

2. Do opisu dopisz postać. Skorzystaj z podpowiedzi: Ignacy Krasicki, Adam Naruszewicz, Ignacy Potocki, Marcello Bacciarelli, Józef Poniatowski, Stanisław Małachowski, Tadeusz Rejtan, Ksawery Branicki, Stanisław Konarski, Katarzyna II,
Kazimierz Puławski, Wojciech Bogusławski, Wojciech Bartosz
a) poseł, który w 1773 r. próbował nie dopuścić do zaakceptowania rozbiorów -...............
b) hetman wielki koronny, jeden z przywódców targowiczan - ……………………
c) caryca Rosji, dokonała trzech rozbiorów Polski - …………………
d) chłop polski, który zasłynął w powstaniu kościuszkowskim - …................…
e) marszałek Sejmu Wielkiego, 1 z autorów Konstytucji 3 maja - ……………………
f) bratanek króla, zwyciężył pod Zieleńcami - ……………….
g) przywódca konfederacji barskiej - …………………..
h) autor `Historii narodu polskiego` - …......................
i) ojciec polskiego teatru narodowego - …....................
j) 1 z przywódców stronnictwa patriotycznego na Sejmie Wielkim - ….............
k) wybitny malarz włoski na dworze króla Poniatowskiego - …....................
l) wybitny polski twórca oświeceniowy, autor wielu bajek - …..........

3. Napisz krótkie biogramy następujących postaci:
a)Stanisław August Poniatowski - …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
b) Tadeusz Kościuszko - …………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….

4. Ułóż w kolejności chronologicznej wydarzenia związane z historią Polski (od 1 do 10)
…….. wybór na króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
…….. konfederacja targowicka
…….. sprawa innowierców i uchwalenie praw kardynalnych
…….. konfederacja barska
…….. III rozbiór Polski
…….. powstanie kościuszkowskie
…….. uchwalenie Konstytucji 3-go Maja
…….. I rozbiór Polski
……. . zwołanie Sejmu Wielkiego
…….. II rozbiór Polski

5. Do opisu dopisz odpowiednie pojęcie:
a) nazwa stronnictwa, powstałego w połowie XVIII wieku, zgrupowanego wokół
Czartoryskich i Poniatowskich - …………………………….
b) czasopismo, którego pomysłodawcą był Stanisław August Poniatowski - ………..
c) styl architektoniczny dominujący w oświeceniu - …..............
d) wyznawcy innej religii niż katolicka – ….................
e) dokument wydany przez Tadeusz Kościuszkę w 1794 r. gwarantujący chłopom wolność
osobistą i ograniczenie pańszczyzny - ……………………..
f) nazwa rządu utworzonego na mocy Konstytucji 3 maja- ………......
g) rząd utworzony na sejmie rozbiorowym, narzędzie kontroli Rosji - …....................
h) Korpus Kadetów, szkoła założona w przez Stanisława Augusta Poniatowskiego - …......

6. Epoka oświecenia obejmuje w Polsce wiek
a) XV b) XVI c) XVII d) XVIII

7. Wyjaśnij pojęcia:
Komisja Edukacji Narodowej - ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Prawa kardynalne - …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

8. Wymień 4 reformy Sejmu Wielkiego (nie powielać postanowień Konstytucji 3 maja)
- ……………………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………………….
- ………………………………………………………………………………………………

9. Podaj 3 przyczyny upadku Rzeczypospolitej w XVIII wieku i dokonaj ich krótkiej
charakterystyki.
- ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

10. Trzy państwa, które wzięły udział w rozbiorach Polski to:
a) Rosja, Austria, Prusy b) Prusy, Francja, Austria c) Rosja, Szwecja, Prusy

11. Chłopi, którzy byli uzbrojeni w osadzone na sztorc kosy i wzięli udział m.in. w bitwie pod Racławicami to: a) połańce b) kosynierzy c) ułani

12. Podkreśl postanowienia konstytucji 3 maja (3):
a) zniesienie liberum veto
b) pozostawienie wolnej elekcji
c) odebranie szlachcie gołocie prawa udziału w sejmikach
d) wprowadzenie ustroju opartego na trójpodziale władzy
e) pozostawienie różnic między Koroną (Polską) i Litwą

13. Dokonaj oceny panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Sformułuj tezę i potwierdź ją co najmniej 3 argumentami. …………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.