Katalog

Piotr Kołakowski, 2018-01-17
Sompolno

Język angielski, Scenariusze

Opis wyglądu - scenariusz lekcji dla klasy 7 podstawowej

- n +

Opis wyglądu - scenariusz lekcji z języka angielskiego dla klasy VII podstawowej

Przedmiot: Język angielski
Temat: Opis wyglądu
Lekcja otwarta z zastosowaniem metody oceniania kształtującego

Autor:
mgr Piotr Kołakowski
piotrek5@yahoo.comPowiązanie z wcześniejszą wiedzą:
• uczniowie potrafią nazwać wybrane części garderoby
• uczniowie potrafią nazwać wybrane części ciała
• uczniowie znają czasowniki: be, have, look

Cele lekcji:
• uczeń potrafi opisać wygląd osoby podając przy tym własną opinię
• poprawnie stosuje formy przeszłe czasownika be, have, look
• czyta ze zrozumieniem tekst i na jego podstawie wskazuje osoby
• współpracuje w parze
• wyciąga wnioski z przykładów

Cele sformułowane w języku ucznia:
• potrafisz powiedzieć, jak wyglądała dana osoba
• potrafisz wyrazić krótką opinię na temat jej wyglądu
• rozumiesz przeczytany tekst i na jego podstawie wskazujesz osoby

Nacobezu:
• opiszesz osobę z uwzględnieniem cech zewnętrznych, ubioru, swojej opinii (podasz co najmniej dwie cechy z każdej kategorii) i wieku
• rozpoznasz osobę na podstawie opisu
• podasz przeszłe formy czasowników: be, have, look oraz ich tłumaczenie

Pytanie kluczowe:
Co ma wspólnego opis wyglądu z przepisem na ciasto?

Przebieg lekcji:
1. Podanie tematu lekcji
2. Przedstawienie celów lekcji w języku ucznia i nacobezu (wklejenie karteczek z celami i nacobezu do zeszytu)
3. Zapis pytania kluczowego i zapowiedź poszukania odpowiedzi podczas lekcji
4. Praca ze słownictwem:
• przymiotniki wyrażające opinie - na podstawie prezentowanych zdjęć i opisów uczniowie zgadują znaczenie przymiotników; zapis do zeszytu na zasadzie przeciwieństw
• części ciała i ubioru, przymiotniki opisujące wygląd - uczniowie losują pomarańczowe karteczki z angielskimi nazwami części garderoby i dopasowują do rozłożonych na stolikach w klasie żółtych karteczek z obrazkami (części garderoby); następnie losują różowe karteczki z angielskimi nazwami części ciała i przymiotnikami opisującymi wygląd, nauczyciel czyta tłumaczenia słówek po polsku, a osoba, która ma dany angielski odpowiednik, podnosi karteczkę i głośno czyta słowo
5. Czytanie ze zrozumieniem:
• uczniowie czytają krótkie teksty opisujące osoby i na ich podstawie wskazują osoby na zdjęciach (w podręczniku)
6. Odpowiedź na pytanie kluczowe:
• uczniowie widzą zdjęcia kilku kobiet o podobnym wyglądzie i trzy opisy (od najbardziej ogólnego do szczegółowego), ich zadaniem jest wskazać opisywaną osobę
• sformułowanie wniosku – propozycje uczniów (Zależy nam na wniosku, że aby ciasto się udało, musimy użyć odpowiednich składników i podobnie - abyśmy mogli trafnie rozpoznać osobę, opis musi zawierać istotne elementy. W obu jednak przypadkach ocena efektu może być subiektywna - jednym ciasto smakuje bardziej, innym mniej; jednym dana osoba się podoba, innym nie.)
7. Opis postaci:
• uczniowie w parach tworzą ustne opisy postaci z prezentowanych zdjęć - mają rozdane kubki ze światłami, w razie problemów mają odwrócić na czerwone, gdy pracują - prezentowany kolor ma być żółty, gdy skończą - odwracają na zielony (wtedy wiem, że mam zmienić slajd)
• uczniowie indywidualnie tworzą opis wybranej postaci z podręcznika
• w parach sprawdzają poprawność opisów (ocena koleżeńska)
nacobezu:
• uwzględnisz w opisie wiek, cechy zewnętrzne i ubiór
• poprawnie zastosujesz formy przeszłe czasowników: have, be, look
• spowodujesz, że bez trudu rozpoznam wybraną przez ciebie osobę
8. Uczniowie uzupełniają kartę samooceny
9. Zadanie domowe

Jak sprawdzę, czy cel został osiągnięty?
• odpowiedzi uczniów (wybór postaci)
• opisy postaci
Materiały i pomoce dydaktyczne:
• projektor/plansza
• prezentacja Power Point - zdjęcia i opisy
• kartki ze słownictwem: części ciała i garderoby (słowa i obrazki)
• podręcznik Connections1(str.84/85)
• kubki plastikowe (technika świateł)
Praca domowa:
• przyniesienie zdjęcia bliskiego/znajomego (może być własne z wczesnego dzieciństwa) i dokonanie opisu postaci
• tylko dla chętnych: przygotowanie projektu o rodzinie/znajomych (zdjęcia/rysunki i opisy), format A3

załączniki:

Cele lekcji nacobezu - na co będę zwracać uwagę
• potrafisz powiedzieć, jak wyglądała dana osoba
• potrafisz wyrazić krótką opinię na temat jej wyglądu
• rozumiesz przeczytany tekst i na jego podstawie wskazujesz osoby • opiszesz osobę z uwzględnieniem cech zewnętrznych, ubioru, wieku i swojej opinii
• rozpoznasz osobę na podstawie opisu
• podasz przeszłe formy czasowników: be, have, look oraz ich tłumaczenie

KARTA SAMOOCENY UCZNIA


lp. Umiem, potrafię, wiem... Bardzo dobrze Średnio Słabo
1 Potrafię opisać osobę z uwzględnieniem wyglądu, ubioru, wieku
2 Potrafię wyrazić krótką opinię na temat jej wyglądu
3 Potrafię na podstawie przeczytanego tekstu wskazać osobę
4 Potrafię pracować w parzeWyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.