AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

KRYSTYNA Kruba, 2017-11-22
Sawity

Zajęcia zintegrowane, Konspekty

Scenariusz zajęć komputerowych dla klasy I

- n +

Scenariusz zajęć dla klasy I
Temat lekcji: Kierujemy żółwiem.
Cele ogólne:
• Rysowanie na ekranie z wykorzystaniem poleceń grafiki żółwia w programie Logomocja
• Kształtowanie umiejętności określania kierunków.
• Wykształcanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi.
• Doskonalenie umiejętności posługiwania się myszką.
Cele szczegółowe
Uczeń:
• Stosuje polecenia: naprzód, wstecz, prawo, lewo,
• Rysuje kształt korzystając z przycisków sterujących ruchem żółwia (naprzód, wstecz, prawo, lewo, kolor, czyść i cofnij),
• Wykonuje zadania samodzielnie lub z pomocą nauczyciela.
Środki dydaktyczne
• Komputery z oprogramowaniem potrzebnym do uruchomienia interaktywnych ćwiczeń (bezpłatna wersja demo środowiska Logomocji - Imagine, do pobrania ze strony http://logo.oeiizk.waw.pl/plugin), komputer nauczycielski z projektorem i tablicą interaktywną (fakultatywnie).
Przebieg lekcji
1. Część wstępna
Zajęcia z wykorzystaniem poleceń grafiki żółwia rozpoczynamy od zabawy ruchowej. Nauczyciel wybiera ucznia, który będzie „żółwiem”. Objaśnia uczniom, w jaki sposób żółw może poruszać się, co oznacza polecenie naprzód, wstecz oraz prawo i lewo (zawsze o 90 stopni). Zadaniem uczniów będzie „przemieszczenie” kolegi „żółwia” z jednego miejsca w klasie w inne miejsce (z minięciem przeszkód). Wybrane dziecko wykonując polecenia nauczyciela lub kolegów przemieszcza się po klasie wyznaczoną trasą, uczniowie poznają sposób, w jaki steruje się żółwiem.
2. Część właściwa
a) Nauczyciel przy pomocy komputera, rzutnika i tablicy interaktywnej przedstawia, jak należy korzystać z przycisków: naprzód, wstecz, prawo, lewo, kolor i czyść oraz cofnij.
b) Uczniowie samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wybierają kształt i sterując ruchami żółwia obrysowują go na ekranie.
c) Uczniowie wybierają kolejne kształty.
d) Dzieci projektują własny rysunek.
3. Część końcowa
Prezentacja i wydrukowanie wykonanych rysunków dzieci.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.