AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Iwona Pacławska, 2017-11-03
sanok

Język angielski, Program nauczania

program

- n +

Program nauczania języka angielskiego na kółku przedmiotowym.

Opis programu:

1.1 Wstęp

Jest to program dobrowolnych zajęć języka angielskiego dla uczniów klasy IV. . Jest zgodny z zadaniami i celami edukacyjnymi opartymi na bieżących podstawach programowych.

1.2 Stosowane metody

-aktywizujące metody w parach i grupach,
-gry i zabawy językowe

1.3 Warunki realizacji

W realizacji programu pomocna jest książka „Grammar Rymes”- wierszowana gramatyka, podręcznik Discover English starter wyd. Pearson oraz My world Nowa Era.

2. Cele nauczania

2.1 Ogólne cele nauczania
opanowanie umiejętności językowych w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację
zapewnienie uczniom możliwości używania języka w praktyce
zapoznanie uczniów z kulturą wybranych krajów anglojęzycznych przez dostęp do autentycznych materiałów.
wdrażanie do samodzielności w nauce języka.
2.2 Cele szczegółowe
nabywanie i doskonalenie sprawności językowych z akcentem na mówienie, czytanie i słuchanie
samodyscyplina uczenia się
poznawanie kultury i integracja międzyprzedmiotowa.

Realizacja założeń programowych

3.1 Wstęp
Istotne jest rozwijanie wszystkich sprawności językowych z akcentem na umiejętności komunikowania się . Gramatyka i słownictwo prezentowane są w kontekstach.

3.2 Rozwijanie sprawności językowych
W zakresie mówienia i pisania
- wyrażanie opinii
opisywanie zdarzeń
zadawanie pytań
W zakresie sprawności słuchania i czytania
- reagowanie na polecenia nauczyciela.
rozumienie ogólnego sensu danego tekstu lub wypowiedzi
wybieranie określonych informacji ze słyszanego lub czytanego tekstu
słuchanie i czytanie w celu uzyskania informacji szczegółowych
posługiwanie się słownikiem dwujęzycznym


3.3 Funkcje językowe i język sytuacyjny

Funkcje
zgadzanie się z rozmówcą lub nie ( agreeing /disagreeing)
odnoszenie się do innych rozmówców (referring )
opisywanie
porównywanie
literowanie( spelling)
sprawdzanie informacji( checking information)
Sytuacje
spędzanie czasu wolnego
argumentowanie za i przeciw

3.4 Słownictwo i gramatyka

gramatyka
-articles (przedimki)
- plural ( liczba mnoga)
- this or that ( zaimki wskazujące).
- adjectives (przymiotniki)
- have got( mieć)
- present simple (czas teraźniejszy prosty)
- What time is it? (określanie czasu)
słownictwo
- animals
everyday life
family
film and TV
food
sport
christmas


3.5 Wymowa

Program zakłada też kształcenie poprawnej wymowy angielskiej. Służą temu ćwiczenia typu:
intonacja z zdaniach twierdzących , pytających i wykrzyknikowych
akcentu wyrazowego i zdaniowego
rytmu języka
poszczególnych dźwięków i grup spółgłoskowych
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.