AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Lesner, 2017-10-19
Stargard

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Awans zawodowy - DYPLOMOWANY

- n +

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§ 8 ust.2 pkt.1).

Zadania Forma realizacji Dowody realizacji Termin
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. • Wniosek o rozpoczęcie stażu.
• Plan rozwoju zawodowego. IX 2017
2. Analiza zasad funkcjonowania i organizacji szkoły. • Plan Pracy Szkoły,
• Statut Szkoły,
• Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania,
• Program Wychowawczo -Profilaktyczny Szkoły;
• Program Spójrz Inaczej,
• Program Trzymaj Formę,
• Projekt Trójka Daje Szansę Wszystkim. • Dokumentacja szkoły. IX – XI 2017
3.Uczestniczenie w pracach organów szkoły. • Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
• Współudział w tworzeniu planu pracy zespołu samokształceniowego humanistów.
• Zaświadczenia. 2017/2018
4. Organizacja imprez, apeli, uroczystości szkolnych. • Narodowe czytanie – „Wesele” Stanisław Wyspiański, apel z okazji „Święta Niepodległości”, „Konstytucji 3 Maja”, „Jasełka”, „Dzień Patrona”, „Dzień Dziecka”, apel z okazji zakończenia roku szkolnego. • Scenariusze, dokumentacja szkolna. 2017/2018
2018/2019
5. Podejmowanie zadań w zakresie ewaluacji pracy szkoły. • Opracowanie planu pracy zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej.
• Analiza jakościowa
i ilościowa zgromadzonych danych.
• Wypracowanie wniosków wynikających z przeprowadzonej analizy. • Potwierdzenie dyrektora szkoły. IX.2017
Według planu.Według planu.
6.Samokształcenie
i ukończenie instytucjonalnych form doskonalenia
i kształcenia nauczycieli wg potrzeb szkoły lub własnych. • Udział w kursach
i szkoleniach na temat mierzenia jakości pracy szkoły, zespołu diagnoz przedmiotowych, metod pracy dydaktycznej
z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
i trudnościami
w nauce.
• Stosowanie modułów oceniania kształtującego. • Zaświadczenia.

• Zapis w zeszycie ucznia.


2017/2018
2019/2020
Na bieżąco.
7. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
w ramach pracy
z uczniem mającym problemy z opanowaniem podstawy programowej.
• Opracowanie
i realizacja planu pracy zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania braków u uczniów.
• Zajęcia dodatkowo- wyrównawcze
z języka polskiego.

• Potwierdzenie dyrektora szkoły. 2017/20182017/2018
8.Organizacja międzyszkolnego konkursu walentynkowego. Konkurs
„ Najpiękniejszy wiersz o miłości.” • Przeprowadzenie konkursu. • Opublikowanie wierszy laureatów w gazetce szkolnej. II 2017Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej (§ 8 ust.2 pkt.2).

1. Wykorzystanie technologii komputerowej
i informacyjnej w pracy pedagogicznej. • Korzystanie z dziennika elektronicznego Librus, komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu, wykorzystanie komputera podczas zajęć edukacyjnych.
• Zapisy planów, sprawozdań w formie elektronicznej. • Spis wykorzystanych programów
i encyklopedii, scenariusze zajęć, dyplomy.
Na bieżąco cały okres stażu.
2.Komputerowe opracowanie materiałów związanych
z pracą szkoły. • Wykorzystanie komputera do pisania dyplomów, zaproszeń, ogłoszeń.
• Pisanie dokumentów, sprawozdań – drukowanie lub zapisywanie ich w formie elektronicznej.
• Opracowanie i drukowanie gazetki szkolnej z dodatkiem ekologicznym. • Wzory zaproszeń, dyplomów.
• Dokumentacja szkolna.
• Gazetka. Na bieżąco cały okres stażu.
2017/2018

3.Opublikowanie planu rozwoju zawodowego oraz scenariuszy lekcji, prac literackich. • Umieszczenie planu rozwoju zawodowego
w Internecie.
• Umieszczenie prac literackich, scenariuszy w Internecie. • Adres strony internetowej. 2017 / 2018


Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli (§ 8 ust.2 pkt.3).

1.Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. • Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
• Opracowanie
i udostępnianie
w szkole scenariuszy imprez, planów, testów. • Potwierdzenia hospitujących nauczycieli, referaty. 2019/2020
2.Współpraca nauczycieli
w ramach zespołu przedmiotowego. • Opracowanie
i wygłoszenie referatu na posiedzeniu zespołu humanistycznego na temat pracy
z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
i trudnościami
w nauce.
• Aktywny udział
w pracy zespołu, wspólne rozwiązywanie problemów, współpraca przy opracowaniu planu pracy zespołu.
• Dzielenie się wiadomościami na temat stosowania motywujących metod w pracy dydaktycznej.
• Plan pracy zespołu. 2017/2018Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych ( § 8 ust.2 pkt.4a).1. Opracowanie
i wdrożenie autorskiego programu działań edukacyjnych
z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
i trudnościami
w nauce. • Opracowanie programu
i przyjęcie go
na posiedzeniu rady pedagogicznej. • Program,
• Kserokopia protokołu posiedzenia rady pedagogicznej. 2018 /2019
2019 /2020Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust.2 pkt.4c).

1. Poznanie sytuacji rodzinnej
i organizowanie pomocy uczniom
z problemami. • Diagnozowanie środowiska. • Arkusze wywiadu środowiskowego. 2019/2020
2. Rozwijanie zdolności
i zainteresowań uczniów. • Organizowanie Jasełek w celu rozwijania zainteresowań i uzdolnień grupy uczniów.
• Organizowanie uroczystości szkolnych – apele. • Zapisy
w dzienniku lekcyjnym.

2019/2020
3. Opieka nad zespołem redakcyjnym gazetki szkolnej. • Prowadzenie zebrań zespołu redakcyjnego, doradztwo w zakresie tematyki oraz szaty graficznej kolejnych numerów gazetki. • Egzemplarz gazetki szkolnej. 2017/2018Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust.2 pkt.4e).1.Współpraca
z poradnią psychologiczno – pedagogiczną. • Udzielanie wskazówek rodzicom w celu skierowania dziecka do poradni. • Skierowania do poradni. XI.2018
2. Nawiązanie współpracy ze schroniskiem dla zwierząt. • Zbiórka żywności dla zwierząt. • Potwierdzenia odwiedzin. 2017/2018
3.Nawiązanie współpracy
z instytucjami propagującymi kulturę. • Lekcje muzealne
w Bastei.
• Spotkania
w Książnicy Stargardzkiej. • Potwierdzenia. 2019/2020Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły
(§ 8 ust.2 pkt.5).

1. Rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych. • Identyfikacja problemu. Geneza
i podłoże
zjawiska. • Opis i analiza dwóch przypadków. 2019/2020

Przedkładam: Zatwierdzam:


Anna Lesner
Nauczyciel języka polskiego
w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
im. Kornela Makuszyńskiego w StargardziePLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.