AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Iwona Junger, 2017-10-19
Siedlec

Ekologia, Projekty edukacyjne

Wniosek o dofinansowanie

- n +


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ
PROJEKU EKOLOGICZNEGO
,,MALI PRZYJACIELE LASU”

,,Zostaw Ziemię swoim następcom
w stanie przynajmniej takim,
w jakim ją zastałeś.
Staraj się zostawić ją w lepszym.
Zachowuj się jak dobry lekarz - nie szkodź!”

1. Wnioskodawca: Przedszkole Publiczne nr 4 z Oddziałem Integracyjnym
ul. Piłsudskiego 7; 47-100 Strzelce Opolskie


2. Nazwa projektu: ,,Mali przyjaciele lasu”


3. Opracowała: mgr Iwona Junger


4. Informacje o projekcie:

,,Wszystkiego , co naprawdę trzeba wiedzieć, o tym, jak żyć, co robić i jak postępować-nauczyłem się w przedszkolu…” (Robert Fulghum)

Jednym z najsmutniejszych i najbardziej niepokojących wydarzeń ostatnich lat jest znikanie ogromnych obszarów lasów. Lasy- to dom dla wielu gatunków roslin i zwierząt. Chronią glebę i działają jak gąbka wchłaniając wodę oraz uwalniając ją nieustannie przez liscie. Lasy pomagają regulować klimat, wpływając na poziom dwutlenku węgla w powietrzu.
Swiat piękny fascynujący i tajemniczy, który dostarcza nam pozytywnych emocji, cieszy i wzrusza – to świat przyrody. Obcowanie z przyrodą daje spokój, co jest pewnym rodzajem terapii i dlatego już od najwcześniejszych lat życia człowieka należy tak kształtować jego sposób myślenia i zachowania, aby umiał o nią zadbać. Gdy w wieku przedszkolnym wpoimy dzieciom umiłowanie przyrody to będzie im ono towarzyszyć w ciągu całego życia.


5. Cele projektu:

Cel ogólny:

Człowiek stanowi integralną i nierozerwalną cześć środowiska przyrodniczego. Każda jego działalność ma skutki dla środowiska przyrodniczego (pozytywne lub negatywne). Dlatego ważną kwestią jest konieczność uświadamiania społeczeństwu istnienia tego wpływu, możliwości i metod jak najmniej szkodliwego funkcjonowania w środowisku
i korzystania z jego zasobów. Niezbędne jest także wykazanie i uzmysłowienie konieczności dalekowzrocznego postrzegania wpływu aktualnie podejmowanych działań.

Nadrzędnym celem projektu jest zbliżenie dziecka do świata przyrody i poprzez poznawanie go dostrzegania jego piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą, jakość życia na Ziemi.

Edukacja ekologiczna sprzyja też rozwojowi umysłowemu i emocjonalnemu, wpływa na rozwój uczuć estetycznych i osobowości, kształtuje cechy charakteru, potrzeby i zainteresowania.
Cele szczegółowe:
Dziecko:
 Pozna wybrane środowiska przyrodnicze np. las, park, łąkę, staw – charakterystyczną dla niego roślinność i zwierzęta.
 Przyzwyczaja się do nie zrywania roślin, poszanowania przyrody. Wyróżnia części roślin.
 Obserwowanie roślin występujących w najbliższym otoczeniu rozpoznawanych po liściach lub owocach np. kasztanowiec, jarzębina.
 Poznaje zjawiska zachodzące w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku.
 Rozumie znaczenie powietrza, wody i gleby w życiu ludzi i zwierząt. Poznaje przyczyny ich zanieczyszczeń.
 Eksperymentuje: wykonuje proste pomiary zanieczyszczenia powietrza, poznaje jego właściwości; obserwuje siłę i kierunek wiatru za pomocą wiatraczków
 Pozna wybrane zwierzęta chronione w Polsce: np. orły, dzięcioły, kozica górska, skowronek, oraz rośliny: wody zawilec, krokus, sasanka, szarotka, cis-dzięki spotkaniu z Ornitologiem i Lesniczym
 Systematycznie dokarmia i poi ptaki w ogrodzie-rozumie potrzebę opiekowania się zwierzętami dziko żyjącymi.
 Obserwuje ptaki – zakładanie gniazd, wyląg piskląt, opiekę nad potomstwem.
 Poznaje zamknięty obieg wody w przyrodzie i jego znaczenie
 Przeprowadza proste doświadczenia i eksperymentuje:
-obserwuje rozpuszczalność różnych substancji w wodzie;
-poznaje sposoby oczyszczania wody.
 Rozumie konieczność sortowania odpadów wytwarzanych przez człowieka.
 Dowiaduje się o działaniach ludzi zmierzających do ochrony przyrody, np. zakładanie filtrów, utylizacja śmieci, oczyszczanie ścieków.
 Rozumie, że człowiek jest częścią przyrody i bez niej nie może żyć.

6. Uczestnicy projektu:
Uczestnikami projektu będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat wszystkich grup przedszkolnych. Łączna liczba dzieci biorących udział w projekcie to 153 dzieci.

7. Czas trwania projektu:
Projekt będzie realizowany od listopada 2017 r. do grudnia 2018 r.

8. Formy realizacji:

 Zajęcia planowane przez nauczyciela i prowadzone z całą grupą, z zespołem lub indywidualnie z dzieckiem.
 Zabawy (badawcza, dowolna, tematyczna, inspirowana).
 Rozbudowanie kącika przyrody
 Wycieczki i spacery do instytucji związanych z omawianym projektem, do parku, lasu, na łąkę
 Udział w prelekcji przygotowanej przez Ornitologa oraz Lesniczego.
 Prace praktyczne na rzecz ochrony, w tym porządkowanie terenu na placu przedszkolnym.
 Udział w uroczystościach i w akcjach ochrony środowiska: Dzień Wiosny, Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Dzień Lesnika, Dzień Ekologa , Dzień Ochrony Przyrody
 Udział w propagowaniu idei ochrony przyrody poprzez organizowanie wystaw prac plastycznych dzieci, plakatów i atrakcyjnych artykułów w kącikach dla rodziców.


9. Metody:

 Aktywizujące (zabawy naśladowcze; zabawy i gry dydaktyczne; prace praktyczne w kąciku przyrody i na podwórku przedszkolnym oraz wokół przedszkola; zabawy inscenizacje, pantomimy, teatrzyki, udział w przedstawieniach, wystawach w spotkaniach…; zabawy rytmiczno – ruchowe i inne wykorzystujące instrumenty muzyczne wykonane z butelek, puszek itp. burza mózgów;)
 Metody słowne (opowiadanie / wyjaśnienia nauczyciela; opowiadania, wiersze i piosenki (literatura dla dzieci); rozmowy /pogadanki, pozyskiwanie informacji podczas spotkań z ciekawymi ludźmi; przekazywanie informacji ustnych i pisanych (tablice informacyjne, strona internetowa przedszkola).
 Metody oparte na obserwacji (pokaz / demonstracja plansz dydaktycznych, ilustracji; obserwacja wykonywanych doświadczeń i środowiska, podczas spacerów / wycieczek; bezpośredni odbiór piękna działalności człowieka dla przyrody;).


10. Budżet projektu:

 Tablice dydaktyczne do zajęć z dziećmi o tematyce przyrodniczej
 Plansze edukacyjne o w/w tematyce do ekspozycji dla rodziców
 Gry dydaktyczne, układanki, dobieranki, puzzle itp.
 Wycieczka do zoo , spotkanie z Ornitologiem;
 Wycieczka do lasu pod przewodnictwem Lesniczego


Całkowity koszt projektu: ………………….

11. Ewaluacja:
 przygotowanie wystawy prac dzieci po danym przedsięwzięciu.
 różne konkursy, testy, quizy.
 opinie rodziców i innych nauczycieli.
 rozmowy kierowane, dyskusje i próby oceny pracy po zajęciach.
 scenariusze zajęć.
 zdjęcia.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.