AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Sylwester Misiarz, 2017-08-25
Nysa

Zawodowe, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego
Czas odbywania stażu: 01.09.2014r.- 31.05.2017r.Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
§8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na wskutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego. Cały staż Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.Opracowanie i przedłożenie planu rozwoju zawodowego,
2. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli i pracach zespołu przedmiotowego.

Wykorzystywanie w praktyce umiejętności nabytych podczas udziału w warsztatach metodycznych i konferencjach.

Korzystanie z internetowych portali edukacyjnych.

Gromadzenie i aktualizowanie biblioteczki przedmiotowej oraz literatury z zakresu dydaktyki i metodyki. Cały staż Notatki
Zaświadczenia

3. Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów. Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów. Cały staż Opracowane materiały.
4. Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej. Poszukiwanie i wykorzystywanie nowych metod aktywizujących uczniów w procesie edukacyjnym.

Modernizacja warsztatu pracy pozwalająca urozmaicić i uatrakcyjnić zajęcia lekcyjne.

Praca z uczniem zdolnym - przygotowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach.

Praca z uczniem mającym problemy w nauce – m.in. przygotowanie do egzaminów zawodowych. Cały staż Przykładowe scenariusze lekcji.Notatki, przygotowane pomoce dydaktyczne

Osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach

Wyniki egzaminów zawodowych

5. Podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy własnej i szkoły. Współpraca i konsultacje z rodzicami i Radą Rodziców.

Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę w zakresie przeprowadzania zajęć praktycznych:
- lecznice dla zwierząt,
- gospodarstwa prowadzące chów zwierząt. Cały staż Notatki
Zdjęcia
6. Promowanie placówki w środowisku lokalnym.


Udział i współorganizacja konferencji, prelekcji, uroczystości szkolnych, dni otwartych itp.

Udział w imprezach powiatowych np. targach nauki, Dniach Herbowych itp. Cały staż Notatki
Zdjęcia

§8 ust.2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Organizacja warsztatu pracy
przy użyciu technik
komputerowych i wykorzystaniu zasobów Internetu.Wykorzystanie urządzeń multimedialnych i narzędzi ICT podczas zajęć lekcyjnych.

Przygotowanie pomocy dydaktycznych oraz narzędzi badawczych do sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów.

Wykorzystanie zasobów Internetu w zakresie realizacji zadań dydaktyczno –
wychowawczych. Cały staż Przykładowe scenariusze lekcji.Prezentacje multimedialne, testy, ćwiczenia itp.

2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy szkoły technologii komputerowej i informacyjnej. Uczestniczenie w różnego rodzaju formach dokształcania. Cały staż Zaświadczenia
4. Obsługa dziennika elektronicznego. Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej. Cały staż
Zapisy w dzienniku elektronicznym


§8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego. Dzielenie się z członkami zespołu przedmiotowego doświadczeniem i wiedzą zdobytą na kursach i warsztatach doskonalących.

Udostępnienie opracowanych materiałów edukacyjnych do wykorzystania przez innych nauczycieli np.: scenariuszy lekcji, testów, kart pracy,
i innych materiałów. Cały staż Poświadczenie lidera zespołu przedmiotowego.
Potwierdzenie nauczycieli.
2. Współpraca z innymi nauczycielami w celu wymiany doświadczeń. Pomoc w realizowaniu zadań i przedsięwzięć na terenie szkoły.
Opracowanie i przeprowadzenie wspólnych projektów np. uroczystości szkolnych, wycieczek, itp. Cały staż Scenariusze uroczystości, karty wycieczek, zdjęcia itp.
Potwierdzenie nauczycieli.
3. Poszukiwania nowatorskich rozwiązań problemów. Konsultacje z innymi nauczycielami przedmiotów zawodowych, wymiana poglądów. Cały staż Notatki

4.
Prowadzenie zajęć otwartych. Prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów
dla zainteresowanych nauczycieli stażystów
i kontraktowych. Cały staż Scenariusze lekcji
§8 ust.2 pkt.4
REALIZACJA CO NAJMNIEJ TRZECH Z SZEŚCIU ZADAŃ
§8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych , wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji autorskiego programu dydaktyczno-wychowawczego:
„ Aktywizacja zawodowa młodzieży w Technikum”.

Opracowanie programu (cele, środki , metody, harmonogram działań).
Cały staż


Opracowany i wdrożony program

§8 ust.2 pkt.4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.
L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Praca jako egzaminator w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej m.in. we Wrocławiu i Łodzi.
Wykonywanie zadań egzaminatora podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i w zawodzie technik weterynarii. Cały staż


Zaświadczenia
2. Wykorzystanie zdobytej wiedzy
w praktyce Przygotowanie uczniów
do zewnętrznych
egzaminów zawodowych.

Przygotowanie i przeprowadzenie próbnych egzaminów zawodowych. Cały staż
Wyniki egzaminów zawodowych

§8 ust.2 pkt.4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Współpraca w organizowaniu przez szkołę imprez środowiskowych promujących szkołę. Współorganizowanie szkolnych środowiskowych imprez kulturowych, rekreacyjnych itp.,
oraz angażowanie uczniów do udziału w tych wydarzeniach. Cały staż Notatki,
zdjęcia

2. Organizowanie warsztatów i wycieczek dydaktycznych. Współpraca z UP we Wrocławiu – wyjazdy z młodzieżą na warsztaty podnoszące wiedzę i doświadczenie uczniów zainteresowanych zawodem.

Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę w zakresie prowadzonych zajęć praktycznych:
- lecznice dla zwierząt,
- gospodarstwa prowadzące chów zwierząt. Cały staż Karty wycieczek
3. Rozwijanie zainteresowań uczniów Angażowanie uczniów do udziału w projektach i przedsięwzięciach oraz konkursach i olimpiadach wykraczających poza program nauczania.

Angażowanie uczniów do wolontariatu na rzecz zwierząt. Cały staż Notatki, zaświadczenia osiągnięcia uczniów.
4. Organizowanie konkursów
szkolnych Organizacja i współorganizacja konkursów szkolnych dotyczących np.: profilaktyki zdrowia. Cały staż Regulamin
i sprawozdanie
z przebiegu konkursu
§8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły , w której nauczyciel jest zatrudniony.
L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych. Zapoznanie się z opinią poradni.
Zapoznanie się z sytuacją rodzinną.
Podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemów. Cały staż Opis i analiza
przypadków.
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym. Konsultacje i omawianie problemów. Cały staż
według potrzeb Dokumentacja szkolna


Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i może być modyfikowany w trakcie trwania stażu ze względu na inne zadania mogące się pojawić w tym czasie oraz zmiany w prawie oświatowym.


Nysa, dnia 04.09.2014r.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.