Katalog

Edyta Korzeniewska, 2017-07-05
Bielsk Podlaski

Muzyka, Scenariusze

Scenariusz lekcji z muzyki w klasie IV Temat: Czy muzyka opowiada?

- n +

Scenariusz lekcji z muzyki w klasie IVTemat: Czy muzyka opowiada?


• Cele lekcji:
- uczeń wymieni elementy dzieła muzycznego
- uczeń scharakteryzuje cechy elementów muzycznych występujących w utworze ( Analiza i interpretacja tekstów kultury -5)
- uczeń wyjaśni pojęcie muzyka ilustracyjna
- uczeń potrafi przedstawić własne uczucia, wrażenia muzyczne w formie plastycznej
(Tworzenie wypowiedzi- 9)


• Cele sformułowane w języku ucznia
Na dzisiejszej lekcji …
- będziesz poznawać elementy muzyczne oraz charakterystyczne cechy tych elementów
- będziesz słuchać utworów muzycznych i opisywać nastrój utworów posługując się poznanymi elementami muzycznymi
- będziesz przedstawiać nastrój utworu, wykonując ilustrację plastyczną


„Nacobezu” – na co dziś muszę zwrócić szczególną uwagę?

1. Wymienię elementy muzyczne
2. Potrafię podać charakterystyczne cechy poznanych elementów muzycznych
3. Znam pojęcie muzyki ilustracyjnej
4. Przedstawię nastrój muzyki wykonując ilustrację do utworu
5. Opiszę nastrój wysłuchanego utworu

Pytanie kluczowe: Czy muzyka może opowiadać?


METODY NAUCZANIA:
- pogadanka, dyskusja
- praktyczna (ćwiczeniowa) – karty pracy

FORMY PRACY:
- praca indywidualna
- praca w parach


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- podręcznik z ćwiczeniami
- karty pracy
- odtwarzacz CD oraz płyta CD z utworami

Przebieg lekcji:

1. Zadanie na dobry początek – karta pracy ( przypomnienie wiadomości dotyczących trzech elementów muzycznych poznanych na początku roku szkolnego )- nawiązanie do tematu

2. Podanie celów lekcji w języku ucznia oraz NACOBEZU


3. Praca z podręcznikiem ( zeszyt ćwiczeń)
- głośne czytanie tematu,
- pogadanka na temat przeczytanego tekstu
- wyjaśnienie pojęcia: muzyka ilustracyjna ( dyskusja w parach)
- wspólne wykonanie polecenia 1/54 – 55


4. Słuchanie i analiza utworów muzycznych: „Lot trzmiela” – Mikołaja Rymskiego-Korsakowa oraz „Preludium” – Fryderyka Chopina
- wykonanie poleceń 2/56 , 3/57 – praca w parach
- wykonanie ilustracji plastycznej do słuchanego utworu – nadanie własnego tytułu utworowi
(Technika: Kolejność mówców.)- kilkoro wyznaczonych wcześniej uczniów kolejno czyta tytuł nadany utworowi.

5. Praca pisemna podsumowująca – karty pracy – indywidualizacja pracy

6. Podsumowanie: metoda zdań niedokończonych

- Dziś nauczyłem się….
- Dowiedziałem się….
- Muszę utrwalić….

7. Pochwały i nagrody dla wszystkich – na zakończenie nauczyciel chwali wszystkich uczniów za pracę podczas zajęć.


8. ZADANIE PRACY DOMOWEJ – Metoda: Wybierz sobie pracę domową.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.