AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Tofilska, 2017-06-22
Oświęcim

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

Stanowisko: nauczyciel matematyki i informatki
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2014r.
Data zakończenia stażu – 31.05.2017r.

Podstawa prawna opracowania planu:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Poz. 393).
CELE:

1. Poszerzenie zakresu wiedzy.
2. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych.
3. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu
na stopień nauczyciela dyplomowanego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO:

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

2. Doskonalenie kompetencji zawodowych
• Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.
• Samokształcenie poprzez zdobywanie wiedzy z ogólnie dostępnych źródeł informacji.

3. Podnoszenie jakości nauczania poprzez doskonalenie własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej

• Wykorzystanie metod aktywizujących i technologii informacyjnej w procesie edukacyjnym.
• Praca z uczniem zdolnym.
• Praca z uczniem mającym problemy w nauce.
• Organizowanie szkolnych konkursów matematycznych.
• Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.
• Przygotowywanie uczniów do egzaminów zewnętrznych.


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

1.Stosowanie technologii komputerowej w pracy dydaktycznej
• Przygotowanie pomocy dydaktycznych oraz narzędzi badawczych do sprawdzenia wiedzy i umiejętności.
• Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej.
• Wykorzystywanie tablicy multimedialnej na lekcjach.
• Korzystanie z elektronicznych wersji podręczników (multibooki).
• Pomoc uczniom przy projekcie edukacyjnym.

2. Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji działań
dydaktyczno - wychowawczych

• Korzystanie z serwisów edukacyjnych
i zasobów publikowanych na stronach wydawnictw.
• Wdrażanie uczniów do korzystania
z technologii komputerowej podczas przygotowywania różnych materiałów.
• Przygotowanie i wykorzystanie platformy moodle do nauki przed egzaminem gimnazjalnym.

3.Wykorzystywanie technologii komputerowej na rzecz promocji szkoły

• Pomoc przy aktualizacji szkolnej strony WWW (zbieranie materiałów, selekcja, umieszczanie ich na stronie, zmiana wyglądu itp.).
• Wykonywaniu materiałów na uroczystości i konkursy szkolne oraz spotkania
z mieszkańcami organizowane przez szkołę (np. zaproszenia, dyplomy, prezentacje, plany).

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1.Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy
i doświadczenia innym nauczycielom

• Aktywny udział w spotkaniach metodycznych nauczycieli.
• Współpraca z innymi nauczycielami przy przeprowadzaniu wspólnych projektów.
• Pomoc przy wykorzystywaniu technologii komputerowej do pracy przez innych nauczycieli

2. Upowszechnianie własnych doświadczeń i metod pracy
• Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”.
• Opublikowanie na szkolnej stronie WWW planów i opisów przeprowadzonych szkolnych konkursów matematycznych.
• Pedagogizacja rodziców -opracowanie materiałów dotyczących bezpieczeństwa w sieci.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań
• Opracowanie planów zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu po szkole podstawowej.
• Przygotowanie planów lekcji wychowawczych.
• Współpraca z rodzicami

§ 8 ust. 2 pkt 4b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
1. Uzyskanie tytułu egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej

• Złożenie wniosku o przyjęcie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów.
• Ukończenie kursu na egzaminatora.

2. Wykonywanie zadań egzaminatora

• Udział w pracach komisji egzaminacyjnej.

3. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce

• Przygotowanie uczniów do zewnętrznych egzaminów gimnazjalnych.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych
• Przygotowywanie i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych:
- Kuratoryjnego Konkursu
Matematycznego,
- Kangur Matematyczny,
- szkolny konkurs matematyczny.

2. Rozwijanie wiedzy i zainteresowań uczniów

• Organizowanie wycieczek dydaktyczno - krajoznawczych.
• Prowadzenie zajęć koła matematycznego.
• Prowadzenie dodatkowych zajęć w czasie ferii zimowych.

3. Rozwijanie umiejętności oszczędzania i nauka wartości pieniądza
• Pełnienie funkcji opiekuna Szkolnej Kasy Oszczędnościowej (SKO).

4. Praca w Spółdzielni Uczniowskiej.

• Pomoc w organizacji pracy Spółdzielni Uczniowskiej.
• Pomoc w przygotowywaniu uczniów do Konkursu Wiedzy o Spółdzielczości.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

• Obserwacja uczniów, w razie potrzeby skierowanie go na konsultacje w poradni.
• Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

2.Edukacja wychowanków dotycząca uzależnień

• Przygotowanie planu lekcji
z wychowawczą z uwzględnieniem tematów dotyczących uzależnień.
• Przeprowadzenie lekcji na temat uzależnień przy wykorzystaniu technologii komputerowej.

3. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w Internecie.

• Przygotowanie planu lekcji zajęć komputerowych i informatyki
z uwzględnieniem tematu bezpieczeństwa w sieci.
• Realizowanie tematów bezpieczeństwa w Internecie na lekcjach z wychowawcą, zajęć komputerowych i informatyki.
• Wykonanie gazetki na korytarzu dotyczącej bezpieczeństwa w sieci.
• Pedagogizacja rodziców.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Opis i analiza rozwiązywania problemu edukacyjnego
• Diagnoza dwóch wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
• Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu i wyciągnięcie wniosków.
• Wymierny efekt zamierzonych działań.


Zakładam możliwość modyfikacji swojego planu rozwoju zawodowego w zależności od potrzeb szkoły i zaistniałych sytuacji.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.