AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Sylwia Ogórkiewicz, 2017-06-22
Pleszew

Matematyka, Wymagania

Umiejętności ucznia klasy I GM na ocenę dopuszczającą z matematyki

- n +

UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA KLASY I GIMNAZJUM NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ Z MATEMATYKI

I. UŁAMKI ZWYKŁE I DZIESIĘTNE
• rozpoznaje ułamki właściwe i niewłaściwe,
• rozszerza ułamek zwykły,
• skraca ułamek zwykły,
• zapisuje ułamek niewłaściwy w postaci liczby mieszanej,
• sprowadza dwa ułamki do wspólnego mianownika,
• porównuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach,
• stosuje do ułamków porównywanie różnicowe i ilorazowe,
• dodaje i odejmuje ułamki zwykłe w wyrażeniach dwuargumentowych,
• mnoży ułamki zwykłe w wyrażeniach dwuargumentowych,
• w zbiorze liczb wskazuje liczby odwrotne,
• dzieli ułamki zwykłe w wyrażeniach dwuargumentowych,
• zamienia ułamek dziesiętny na zwykły i odwrotnie oraz przybliża je z określoną dokładnością,
• dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym,
• mnoży ułamki dziesiętne sposobem pisemnym,
• wykonuje działanie dwuargumentowe na ułamkach zwykłych
i dziesiętnych,
• zapisuje działania sformułowane słownie,
• podaje przybliżenia dziesiętne liczb,
• szacuje wyniki,
• oblicza ułamek z liczby i stosuje ten typ obliczeń w zadaniach praktycznych.

II. PROCENTY
• zapisuje ułamki o mianownikach np. 100, 25, 4 w postaci procentów (np. =3%, =4%, =75%),
• zapisuje procent wyrażony liczbą całkowitą w postaci ułamka,
• odczytuje i zaznacza wskazany procent pola figury (25%, 50%),
• stosuje algorytm obliczania procentu danej liczby całkowitej.

III. FIGURY PŁASKIE, ICH WŁASNOŚCI, OBWODY I POLA
• wskazuje i nazywa podstawowe figury geometryczne,
• mierzy odcinki,
• rozróżnia rodzaje kątów i mierzy kąty ostre i rozwarte,
• rozróżnia kąty: wierzchołkowe, przyległe, naprzemianległe
i odpowiadające,
• rozróżnia i nazywa trójkąty ze względu na boki i kąty,
• stosuje twierdzenie o sumie miar kątów wewnętrznych trójkąta,
• rozróżnia czworokąty (kwadrat, prostokąt, równoległobok, romb, deltoid, trapez),
• rozróżnia okrąg, koło, promień, średnicę i cięciwę,
• rysuje okrąg o podanym promieniu,
• wskazuje trójkąty przystające (trzy cechy przystawania trójkątów),
• stosuje podstawowe jednostki pola powierzchni,
• oblicza pole zliczając kwadraty jednostkowe,
• rysuje wysokości w trójkącie,
• oblicza obwody trójkątów i czworokątów,
• oblicza pola: trójkąta, kwadratu, prostokąta, równoległoboku, trapezu,
• podaje przybliżoną wartość π,
• oblicza pole i obwód koła.

IV. LICZBY WYMIERNE
• zaznacza liczby całkowite na osi liczbowej,
• znajduje liczbę przeciwną do danej,
• porównuje dwie liczby całkowite (np.5>-2, -1<6, -3>-6, 6<8),
• dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby całkowite,
• wskazuje kolejność wykonywania działań w wyrażeniu,
• oblicza wartość niezłożonego wyrażenia arytmetycznego
w zbiorze liczb całkowitych (np.(-2)∙3+(-9):(-3)),
• zapisuje iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi
i odwrotnie,
• oblicza pierwiastki II i III stopnia z tych liczb naturalnych.

V. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE
• nazywa wyrażenie algebraiczne (np. 3+x (suma liczb 3 i x), y-4 (różnica liczb y i 4), z∙6 (iloczyn liczb z i 6), x:2 (iloraz liczb x i 2)),
• zapisuje wyrażenie algebraiczne opisane słownie,
• odczytuje współczynniki liczbowe wyrazów sumy algebraicznej,
• dodaje i odejmuje sumy algebraiczne,
• redukuje wyrazy podobne o współczynnikach całkowitych,
• mnoży sumę algebraiczną przez liczbę naturalną,
• oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych w zbiorze liczb całkowitych.

VI. RÓWNANIA
• sprawdza, czy dana liczba całkowita jest pierwiastkiem równania,
• rozwiązuje proste zadania praktyczne z zastosowaniem równań na porównywanie różnicowe i ilorazowe,
• rozwiązuje równanie z występującymi po prawej i lewej stronie sumami algebraicznymi,
• oblicza stosunek dwóch wielkości wyrażonych tą samą jednostką (np. wyznacz stosunek dwóch wielkości 1kg i 2 kg rozwiązanie 1:2),
• sprawdza prawdziwość prostej proporcji.

VII. TWIERDZENIE PITAGORASA
• odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych
w prostokątnym układzie współrzędnych,
• zaznacza punkty w układzie współrzędnych mając dane ich współrzędne,
• wskazuje trójkąty prostokątne w zbiorze trójkątów,
• w trójkącie prostokątnym położonym dowolnie na płaszczyźnie wskazuje przyprostokątne i przeciwprostokątną,
• zapisuje symbolicznie twierdzenie Pitagorasa,
• oblicza długość przeciwprostokątnej, gdy dane są długości przyprostokątnych - liczby naturalne,
• rysuje trójkąt prostokątny.

VIII. GRANIASTOSŁUPY PROSTE
• wskazuje graniastosłupy wśród wielościanów,
• wskazuje wśród graniastosłupów prostopadłościan
i sześcian,
• wskazuje na modelu krawędzie, wierzchołki i ściany graniastosłupa,
• rysuje siatkę prostopadłościanu i sześcianu,
• oblicza pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu
i sześcianu,
• zna podstawowe jednostki objętości,
• oblicza objętość prostopadłościanu i sześcianu.

mgr Sylwia Ogórkiewicz
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.