AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Sylwia Ogórkiewicz, 2017-06-22
Pleszew

Matematyka, Wymagania

Umiejętności ucznia klasy II GM na ocenę dopuszczającą z matematyki

- n +

UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA KLASY II GIMNAZJUM NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ Z MATEMATYKI

I. LICZBY I DZIAŁANIA
• zapisuje liczby z systemu dziesiątkowego w zakresie 3000
w systemie rzymskim i odwrotnie,
• zaznacza na osi liczbowej liczby o danej wartości bezwzględnej,
• wskazuje podstawę i wykładnik potęgi,
• wskazuje potęgi o tym samym wykładniku lub podstawie,
• oblicza w pamięci potęgę o wykładniku naturalnym – potęgi liczb całkowitych i podstawowych ułamków (np. (-2)2=4; ( )3= ; (0,1)2=0,01),
• oblicza wartość dwuargumentowego wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgi o wykładniku naturalnym (np. 32∙(-1)3=9∙(-1)=-9),
• stosuje regułę mnożenia lub dzielenia potęg o tym samym wykładniku,
• stosuje regułę mnożenia lub dzielenia potęg o tej samej podstawie,
• stosuje regułę potęgowania potęgi,
• przedstawia iloczyn i iloraz potęg o wykładniku naturalnym
w postaci potęgi,
• przedstawia potęgę potęgi za pomocą potęgi,
• stosuje notację wykładniczą do przedstawiania bardzo dużych liczb,
• oblicza pierwiastek kwadratowy i sześcienny z danej liczby,
• podnosi do potęgi pierwiastek tego samego stopnia, co wykładnik potęgi (np. ( )2=5, ( )3=2).

II. WŁASNOŚCI FIGUR PŁASKICH
• dzieli konstrukcyjnie odcinek i kąt na dwie równe części,
• wskazuje na rysunku kąty środkowe oraz łuki, na których są one oparte,
• rysuje kąt środkowy,
• wskazuje na rysunku proste styczne do okręgu i sieczne okręgu,
• rysuje styczną do okręgu oraz sieczną okręgu,
• wskazuje na rysunku okrąg opisany na trójkącie i wpisany
w trójkąt,
• rozróżnia i nazywa wielokąty foremne.

III. RACHUNEK ALGEBRAICZNY
• rozpoznaje podstawowe wyrażenia algebraiczne (np. 3+x (suma liczb 3 i x), y-4 (różnica liczb y i 4), z∙6 (iloczyn liczb z i 6), x:2 (iloraz liczb x i 2)),
• zapisuje elementarne wyrażenia algebraiczne,
• oblicza wartość liczbową prostych wyrażeń algebraicznych (np. 2∙x+2 dla x=-2; rozwiązanie: 2∙(-2)+2=-4+2=-2),
• rozróżnia wyrazy podobne i przeprowadza ich redukcję,
• wskazuje wyrazy sumy algebraicznej (np. 2x+5y-7z; rozwiązanie: 2x,5y,-7z),
• dodaje i odejmuje sumy algebraiczne,
• mnoży jednomian przez sumę algebraiczną – proste przypadki,
• wyznacza wspólny czynnik wyrazów sumy algebraicznej.

IV. RÓWNANIA, UKŁADY RÓWNAŃ
• rozpoznaje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą (np. 2x+5=4x),
• sprawdza, czy dana liczba spełnia równanie,
• rozwiązuje proste równania,
• sprawdza, czy dana para liczb jest rozwiązaniem układu dwóch równań z dwiema niewiadomymi,
• rozwiązuje proste układy równań metodą podstawiania
i metodą przeciwnych współczynników,
• układa równanie lub układ równań do elementarnego zadania tekstowego.

V. SYMETRIE
• rozpoznaje figury symetryczne względem prostej i względem punktu,
• znajduje punkty symetryczne względem prostej i względem punktu,
• rozpoznaje figury osiowosymetryczne i środkowosymetryczne,
• stosuje własności figur symetrycznych w elementarnych zadaniach.

VI. FUNKCJE
• rozpoznaje funkcje wśród przyporządkowań określonych: grafem, tabelką, słownie, wykresem,
• funkcję opisaną słownie przedstawia za pomocą grafu lub tabelki,
• rozróżnia argument i wartość funkcji oraz dziedzinę i zbiór wartości funkcji,
• sporządza wykres funkcji liczbowej na podstawie tabelki,
• interpretuje proste zależności funkcyjne występujące
w sytuacjach praktycznych przedstawione w postaci wykresów.

VII. GRANIASTOSŁUPY I OSTROSŁUPY
• wskazuje wśród wielościanów graniastosłupy proste
i pochyłe,
• wskazuje na modelu lub rysunku krawędzie, wierzchołki, ściany, wysokość i przekątne graniastosłupa,
• rysuje odręcznie graniastosłup,
• oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupa – proste przypadki,
• wskazuje wśród wielościanów ostrosłupy,
• wskazuje na modelu lub rysunku krawędzie, wierzchołki, ściany i wysokość ostrosłupa,
• rysuje odręcznie ostrosłup trójkątny i czworokątny,
• wyróżnia ostrosłupy prawidłowe, w tym czworościan foremny,
• rysuje siatkę ostrosłupa trójkątnego i czworokątnego,
• oblicza pole powierzchni i objętość ostrosłupa – proste przypadki.

VIII. ELEMENTY STATYSTYKI OPISOWEJ
• odczytuje dane z tabel i diagramów – proste przypadki,
• odczytuje dane przedstawione za pomocą prostych wykresów,
• porównuje dane przedstawione w tabelach, na diagramach
i wykresach,
• wyszukuje w prasie wyniki opinii publicznej przedstawione za pomocą tabel, diagramów lub wykresów,
• oblicza średnią arytmetyczną – proste przypadki.

mgr Sylwia Ogórkiewicz
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.